Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP3

Studio Pangolin

Krajobrazi

Kolektiv Zvukospjevi, koji se oblikovao u formi live audio i video izvedbe spoken worda, elektronske glazbe i video-svjetlosne instalacije, nastao je kao rezultat zajedničkog rada i formira se u jedan od glavnih projekata Pangolina. Projekt kombinira elemente elektronske glazbe, spoken worda, videa i svjetlosne instalacije live, a princip rada je improvizacija. Zvukospjevi funkcioniraju kao hibridna kolektivna forma. Unutar razvoja umjetničke ideje "Krajobrazi" zanima nas istražiti mogućnost pejzažnog, ideju krajolika, predstavu – predstavljanje prirode, ali i ispitati kako u pejzaž upisati povijest – vrijeme. Kako pejzaž, odnosno "priroda" može biti ujedno i neka vrsta svjedoka na nivou pojavnosti, ali i u svojim fizičkim, prikrivenim elementima (kroz mikro tragove zagađenja ili kroz lišaje kao bioindikatore), ali kako i prirodu pojmiti kao subjekt – ne time da govorimo "u ime", nego iz pozicije. Ako je pejzaž u povijesti umjetnosti i zapadne kulture pojam koji podrazumijeva objekt gledanja iz pozicije ljudskog oka, kako taj pejzaž možemo kroz sliku i zvuk aktivirati kao agenta vlastitog djelovanja, s kojim se susrećemo i kojega pokazujemo i iz njezina rakursa?

Montažstroj

Ministarstvo usamljenosti

Umjetničko istraživanje "Ministarstvo usamljenosti" proces je razrade umjetničkih ideja na temu usamljenosti – fenomena koji se poput epidemije širi razvijenim zemljama, čije posljedice postaju socijalno, zdravstveno i političko pitanje. Statistike pokazuju da usamljenost oduzima desetak godina života. Podaci o 9 milijuna usamljenih u Velikoj Britaniji; 43 milijuna u SAD-u, ukazuju da usamljenost postaje prijetnja razvijenim ekonomijama. Velika Britanija je 2018. g. osnovala Ministarstvo usamljenosti. Ishodišno pitanje jest – treba li Republici Hrvatskoj takvo ministarstvo? Analizom istraživanja ove tihe epidemije uz komunikaciju sa stručnjacima u pravnoj, zdravstvenoj, socijalnoj i javno-političkoj domeni osmislit će se koncept djela koje će biti: terapeutsko za populaciju usamljenih (oni rijetko priznaju da su usamljeni); participativno za publiku koja će kroz izvedbu upoznati mehanizme ove epidemije i smanjiti tabue prema usamljenima; i treće, edukativno kroz međugeneracijski prijenos iskustva populaciji mladih koji čine najugroženiju skupinu. U konačnici, cilj je istražiti može li interdisciplinarni umjetnički projekt uspostaviti novi pristup prema usamljenima u javnoj sferi.

Generator multidisciplinarnih koprodukcija

Kontaktne alkemije

Istraživanje "Kontaktne alkemije" bavi se materijalnošću zvuka i zvukom materijala. Tematski fokus ovog istraživanja je piezoelektricitet, kojemu se pristupa unutar okvira medijske arheologije, a koji se praktično ispituje u kontekstu umjetnosti zvuka. Piezoelektricitet je svojstvo određenih materijala da uslijed mehaničkog titranja proizvode električni naboj i obratno. Ovim istraživanjem nastoji se unaprijediti tehnologija piezo kontaktnih mikrofona, prvenstveno izradom i testiranjem pretpojačala, a koji imaju mogućnost snimanja tihih zvukova i rezonanci, bez okolinskog šuma. Istraživanje se nastavlja razmatranjem piezoelektriciteta kroz niz eksperimenata, od replikacija dokaza tog fenomena, do korištenja nekonvencionalnih materijala umjesto kontaktnih mikrofona (kvarcni kristali, Rochelle soli) te kroz sesije snimanja rezonanci različitih materijala. Sesije snimanja odvijaju se u laboratorijskim i studijskim uvjetima te javnom prostoru, a rezultiraju javno dostupnom (copyleft) arhivom uzoraka zvuka. Konačno, autor eksperimentira sa snimljenim zvucima manipulirajući ih analognim i digitalnim alatima, na taj način referencirajući ulogu piezoelektriciteta u digitalnim sustavima.

Domino

Ženski životi glasnije

Program Ženski životi glasnije bavi se pitanjem životnih praksi žena proteklih desetljeća kao i danas, od narativa koji oponiraju službenom historijatu do pitanja ženskog zadovoljstva koje sve glasnije zauzima svoj zaslužen prostor u javnom i medijskom diskursu, uz istovremenu i tendenciju sputavanja ženskog glasa u valu neokonzervatizma u dijelovima Europske unije. Projekt se sastoji od umjetničkih istraživanja koja će rezultirati konceptima za izvedbene programe: performansa umjetnice Vlaste Delimar oblikovanog u suradnji s djevojkama i mladim ženama koje žive u Rijeci; javnih akcija aktivističkog zbora u Rijeci te dvaju radova (mural kojeg potpisuje Oko te plesni performans Josipe Bubaš), a koji oba na različite načine problematiziraju ženska tijela u javnom prostoru država Europske unije u kojima jača konzervativna politička atmosfera.

Vizura aperta

Usputno grafiti

U umjetničkom istraživanju "Usputno zlo" istraživat će se i dokumentirati dokazi / materijalne činjenice izražavanja zla u javnom prostoru koji nas svakodnevno okružuju na javnim površinama i ulicama naših gradova i sela, koji pozivaju na mržnju i ubojstva drugih i drugačijih, koji veličaju zločinačka razdoblja naše prošlosti i koji su postali ilustracija i preslika potpunog društvenog zastranjenja i devalvacije društvenih vrijednosti. Usputnom zlu svjedočimo kroz medijske napise, ali i dok šećemo gradom, na zidu škole, na javnim spomenicima, na nekim usputnim zidovima. To je zlo nastalo usput, pod školskim odmorom, prije nogometne utakmice, za vrijeme popodnevne dokolice. Istraživanje proizlazi iz zastrašujuće činjenice da se danas zlo dešava tako usputno, da je postalo prihvatljivo i da se nitko sustavno ne brine o tome, pa niti o njegovom uklanjanju iz javnog prostora. Uz fotodokumentaciju zabilježit će se mjesto i vrijeme pronalaska (ne)djela te svi drugi mogući faktografski zapisi koji će doprinijeti istraživanju teme te koji će poslužiti za razvoj umjetničke ideja i budućeg rada.

Udruga za razvoj cirkuskih i izvedbenih umjetnosti Tricycle Trauma

Potencijali primjene strojnog učenja i neuralnih mreža u izvedbenim i glazbenim umjetnostima

Umjetničko istraživanje koje provodi Jasmin Dasović primarno kao cilj ima ovladavanje tehnikom korištenja strojnog učenja i neuralnih mreža kao kreativnog alata u produkciji umjetničkih djela, no također i uvođenje interaktivnih neuralnih mreža i umjetne inteligencije u uloge subjekta, gledatelja / konzumenta ili operatera u izvedbama i drugim umjetničkim djelima – direktno problematizirajući i promišljajući o antagonizmima i strahovima vezanima za potencijalno najviši doseg tehnološkog razvoja čovječanstva. Istraživanje se prije svega provodi eksperimentalnim radom na opremi prikladnoj za obavljanje kompleksnih, paralelnih komputacija prirođenih ovim metodama, no također i proučavanjem tematski vezane literature teorijsko-filozofskog, nepraktičnog karaktera kao temelja za daljnji razvoj ideje i formulacije iste u koncepte budućih umjetničkih radova. Kroz istraživanje se u isto vrijeme putem umjetnikove posjete EvoMUSART konferenciji u Sevilli želi razviti umrežavanje s drugim umjetnicima i stručnjacima s mlade i geografski raštrkane scene implementiranja komputacijske inteligencije u umjetnost.

Umjetnička organizacija 21:21

Samo

Umjetnička ideja istraživanja "Samo" je postavljanje specifičnih uvjeta za rad u kojima ne postoje suradnici odnosno ne postoji trenje ideja između više osoba. Ne postoji trenje između neke određene teorijske postavke ili pisanog istraživanja. Postavlja se pitanje je li moguće odgovoriti na postupak kreacije bez naslanjanja na već stvorene obrasce proizvodnje te se glavni resurs postavlja u tijelo izvođačice. Samo istraživanje većinom se oslanja na doživljaj pročitanih radova Jeroena Peetersa u kojima naglašava prirodu istraživačkih i prezentacijskih odlika suvremenog plesa te njihovu relaciju s razvojem vizualnih umjetnosti. Istraživački fizički proces odvijat će se 365 dana u godini kroz koje će se proizvesti materijal koji će biti arhiviran kroz zapise (tekstualne, audio, video), a od čega će se dio objavljivati putem bloga te prikazati kroz četiri otvorene sesije za publiku tijekom godine.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Roj i kolektivna inteligencija

"Roj i kolektivna inteligencija" multidisciplinaran je projekt umjetnika, dizajnera i istraživača Hrvoja Hiršla, koji u proces produkcije kompleksne umjetničke interaktivne instalacije uključuje i tim znanstvenika i stručnjaka iz područja robotike, elektronike i društvenih znanosti. Formiranjem interdisciplinarnog tima i pokretanjem prve faze projekta stvorit će se uvjeti za daljnju provedbu projekta te izradu konačne interaktivne instalacije. Stvarnost je definirana prirodnim zakonima koji u svojoj logičkoj formi mogu biti apstrahirani u matematičke kodove koji su osnovna načela rada različitih sustava. Jedan od tih sustava je inteligencija roja. Roj se odnosi na varijabilno strukturiranu skupinu jedinki u međusobnoj interakciji, koja ima sposobnost djelovati koordinirano, neovisno o vanjskoj ili unutarnjoj kontroli. Zbog navedenih svojstava rojevi su predmetom interesa brojnih znanstvenih disciplina. Fokus je u otkrivanju kako se definiraju ciljevi, kako se ljudi organiziraju, kako se javlja hijerarhija i struktura u okruženju anonimnosti i prolaznosti. Rezultati ovakvih istraživanja imaju široko područje primjene: vojno, političko, financijsko, marketinško..

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije "Četveroruka"

Objekti produženih ovdje i sada

Ovom teorijsko-praktičnom kolektivnom umjetničkom istraživanju želja je proučiti mogućnosti stvaranja objekata interkontaminacije različitih medija kao entiteta, okoliša, odnosno iskustava. Istraživanje provodi osam umjetnika iz različitih disciplina. Teorijski, rad se naslanja na feminističku i (post)relacijasku estetiku te teorije objektnosti i post/antropocena u kontekstu novih fenomenologija prostora i vremena, uvjetovanih razvojem virtualnih, uronjenih (imerzivnih) i participativnih modaliteta socijalnih relacija. Ako je medij poruka (po McLuhanu), postavlja se pitanje što je poruka intermedija kao sinestetskog međuprostora? Što se novo može naučiti o razvoju percepcije, osjetljivosti i sudjelovanja, danas, kao o potencijalu za djelovanje? Želja je raditi s iskustvom kolektivnog i ambivalentnosti njegove definicije kao objekta umjetnosti ili kategorije društvenog. Rad će se od teorijskog istraživanja provesti kroz kolektivne praktične sesije u pokušaju kreiranja afektivnih objekata te završiti prezentacijom za javnost.

Film-protufilm umjetnička organizacija

PROJEKCIJE: URNEBESNO OTKLANJANJE MAGLOVITE ŽICE

"Projekcije: urnebesno otklanjanje maglovite žice" je umjetničko istraživanje za remedijaciju i dokumentaciju manje poznatih fenomena iz rizoma filmskih i umjetničkih avangardi. Projekt istražuje podudarnosti lokalnih avangardnih pokreta i vizija osporavanja te raznolikosti ostvarenih veza sa srodnim skupinama u svijetu: suprotstavljajući utopijski diskurs zagrebačke i tokijske avangarde 1920-ih. Polazeći od multižanrovske zenitističke poetike Branka Ve Poljanskog istražuje se bežična imaginacija u kratkim performativnim i protofilmskim oblicima u efemernim časopisima i poetskim zbirkama iz razdoblja povijesne avangarde u Zagrebu i Tokiju te njihove refleksije. Naslov avangardističkog dramskog teksta Tatsua Okade, objavljenog u jednom od temeljnih časopisa japanske povijesne avangarde MAVO (1924.), povod je za umjetničko istraživanje i koncipiranje remedijacija zajedničkog izvedbeno-tiskanog izdanja tragom zagrebačkih brojeva časopisa Zenit (1921./23.) i prve filmske revije KINOFON (1921./22.) te dvaju srodnih "malih magazina" japanskih avangardista: Crveno i Crno (1923./24.) i MAVO (1924./25.), čiji je multidisciplinarni pokret upisao Zenit na svoju listu "značajnih časopisa svijeta".

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Geometrija elektrifikacije :: Šibenik

Šibenik je jedan od prvih gradova na svijetu čije su ulice osvjetljene električnom energijom. Ta tekovina modernizacije danas je isključena iz narativa o gradu koji radije ističe svoju srednjevjekovnu prošlost kao najznačajniju odrednicu svog identiteta. Istraživanje "Geometrija elektrifikacije" provodi se u okviru dugoročnog projekta "Iluminovizija", čija je svrha potaknuti inovativne procese artikulacije svjetla u javnom prostoru kroz format festivala, ali i kroz interdisciplinarnu suradnju raznih profesija koje se bave odnosom spram okoliša u zemlji u kojoj kontaminacija svjetlom postaje sve ozbiljniji problem. Ovo umjetničko istraživanje u Šibeniku provodi interdisciplinarni internacionalni tim umjetnika u suradnji s lokalnim stručnjacima iz područja arhitekture, urbanizma i vizualnih medija. Od početaka uvođenja električne energije u urbaniziranu svakodnevicu, ta nova vrsta energije uvelike je promijenila sredstva i medije umjetničke proizvodnje. Koliko smo svjesni infrastrukture koja direktno uvjetuje kako umjetničku proizvodnju tako i proizvodnju svakodnevice te kako utjecati na tu proizvodnju, samo su neka od pitanja koja se postavljaju u okviru ovog inovativnog istraživanja.

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse

"THAT WAS THEN THIS IS NOW"

U namjeri organizacijske i kustoske podrške umjetničkom istraživanju Marka Ercegovića, Udruga Slobodne veze prvi puta prijavljuje projekt usmjeren isključivo na razvoj umjetničke ideje, tj. umjetnički proces bez zaokruženog ili predvidljivog rezultata. Suradnja s Ercegovićem rezultat je dugoročnog dijaloga, tj. poliloga te urbanih šetnji koje su se provodile od kraja 2018. godine, zajedno s arhitekticom dr.sc. Melitom Čavlović. U središtu umjetničkog interesa jest "nelagoda", tenzija neizmirenih povijesnih i društvenih narativa i njihovih prostornih manifestacija, s fokusom na prostor Ulice grada Vukovara i onaj koji joj gravitira, koji je ujedno i šire susjedstvo umjetnika. Istraživanje se bazira na svakodnevnom promatranju i fotografiranju te analizi snimljenog materijala. Istraživanje će se odvijati oko "mitskog" mjesta arhitektonskog i urbanističkog diskursa nakon Drugog svjetskog rata, prometnice koja je tijekom 20. stoljeća više puta mijenjala ime. Ova transverzala istok-zapad brzo je modernizirana u poslijeratnom razdoblju kao rezultat ideje o izgradnji novog gradskog središta. Namjera je bila izgraditi političku i formalnu suprotnost "buržoaskom Donjem gradu" preseljenjem novog Centra.

Labin Art Express XXI

Metal Guru: UCXXI (Urbi et Orbi)

G. d’Annunzio, talijanski književnik, vojni zapovjednik i političar, u rujnu 1919. sa svojim je paravojnim jedinicama okupirao Rijeku, proglasio je nezavisnim gradom-državom i sudjelovao u stvaranju njenog Ustava, koji je priznavao "suverenitet svih građana bez obzira na spol, porijeklo, jezik, klasu, religiju", a glazba je proglašena jednim od temelja države. Bio je to prvi povijesni primjer spajanja umjetnosti i politike u procesu stvaranju države, što je primjer tzv. "social sculpture" puno prije Beuysa i konceptualnih stremljenja 1960-ih. U d’Annunzievoj viziji Rijeke iščitavaju se i elementi "bratstva i jedinstva" te "nesvrstanosti" na kojima se temeljila kohezija bivše Jugoslavije. Taj će ustav Metal Guruu (L.A.E. XXI) poslužiti kao predložak za projekt proglašenja Ustava Podzemnog grada (UCXXI), kojim ujedno želi istražiti gubitak ideala nakon revolucije te represivnost sustava koja dolazi poput otriježnjenja nakon utopijskih snatrenja, bila ona "crnog ", "crvenog" ili "zelenog" predznaka. Tijekom razvoja ideje za umjetnički rad/instalaciju "UCXXI (Urbi et Orbi)" za IAB 03, naglasak će biti upravo na patogenim elementima koji redovito osujećuju stvaranje "boljeg društva".

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Nomadološki ur-hologrami

U projektu se istražuje kako rade nadzorne slike koje se preobražavaju u prividne hologramske slike u jednom mnoštvu modusa njihovog naseljavanja u mobilnim Šaht konstrukcijama. Želja je istražiti i razvijati činjenice o prvom umjetničkom hologramskom radu nadrealističkog slikara Salvador Dalija kao prvog umjetnika koji je iskoristio primitivnu tehnologiju prvih holograma kao oblik umjetničkog izražavanja. Otvorila bi se pitanja i proučile činjenice koje proizlaze iz rada s prvom primitivnom tehnologijom za stvaranje hologramskih slika. Salvador Dali je 1973. godine u New Yorku održao izložbu na kojoj je prikazan hologram također nadrealnog glazbenika Alicea Coopera. Alice je prikazan na rotirajućem podiju, okićen nakitom vrijednim milijune dolara, dok u rukama drži kip Venere Milske kao mikrofon, a potpuni je naziv instalacije "Prvi cilindrični kromo-hologramski portret mozga Alicea Coopera". Na ovom primjeru razvijaju se i stvaraju materijalni uvjeti za umjetnički realizaciju naše praideje holografije i njezinog zrcaljenja uhvaćenih živih slika u prometnim ogledalima, snimanjem tih uhvaćenih slika infracrvenim nadzornim kamerama skrivenim u željeznom krajoliku šahtofonskih skulptura.

Udruženje arhitekata Međimurja

PROSTORNI TOKOVI

Postoji dvojaka dinamika odnosa vodenih tokova i njihovog krajobraza: s jedne strane vodeni tokovi svojim mijenama formiraju neposredni okoliš i potiču ga na reakciju, dok s druge strane okoliš, najčešće antropogenim utjecajem, mijenja vodeni tok. Negativnom praksom "obuzdavanja" vodenih tokova kanaliziranjem i zatvaranjem, čovjek je prestao živjeti s vodenim tokovima. Ambivalentnost odnosa vode i kopna, silnice koje nastaju na tom amfibičnom prostoru te prostorni potencijali koji iz toga proizlaze fokus su umjetničkog istraživanja "Prostorni tokovi". Projekt ispituje mogućnosti čovjekova povratka vodi. Istražuju se potok Trnava u Međimurju i rijeka Orljava u Slavoniji. Hidrološka istraživanja Trnave i Orljave su česta, međutim njihovim umjetničkim i arhitektonsko-urbanističkim potencijalima se dosad nije intenzivnije bavilo. Postavlja se pitanje mogu li vodeni tokovi postati aktivatori i novootkrivene prostorne poveznice građana, te mjesta novih sadržaja? Cilj projekta je, osim ispitivanja točkaste aktivacije, istraživanje oživljavanja čitavog linearnog protezanja vodotoka u prostoru. Detektiranjem adekvatnih sadržaja i intervencija nastaje baza za daljnje umjetničko djelovanje.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Jerman/Kantor: sve visi o koncu

Umjetničko istraživanje "Jerman/Kantor: sve visi o koncu" paralelno proučava dva do sada nepovezana umjetnička opusa: opus Željka Jermana i opus Tadeusza Kantora. Osnovna poveznica je Jermanova intervencija u rad koji je Tadeusz Kantor ostvario u Veloj Luci četvrt stoljeća ranije. Sudjelujući u prvim Međunarodnim umjetničkim susretima, Kantor je 1968. primijenio od organizatora uvjetovanu tehniku mozaika na, kako ih je nazivao, objekt nižeg reda, odnosno stolicu, oslanjajući se na svoj, već razvijen, "emballage" koncept. Godine 2003. Jerman svoju intervenciju u Kantorov rad naziva "U konobi vrijeme spava". Upravo iste te 2003. godine u Veloj Luci slučajno boravi Natalia Zarzecka, istraživačica iz Krakova (danas ravnateljica dokumentacijskog centra Cricoteka, posvećenog Kantorovom radu) i dokumentira Kantorov rad i Jermanovu intervenciju. Ovaj niz intrigantnih slučajnosti polazište je umjetničkog istraživanja kojeg provode umjetnici i kustosi Darko Fritz, Sonja Leboš i Darko Šimičić, a koje će uključiti analizu pojedinačnih opusa kao i analizu zajedničkih motiva traga, geste i rituala kao i drugih, tek možebitno zajedničkih, referentnih polja rada Jermana i Kantora.

Centar za dramsku umjetnost

Food for Thought

Umjetničko istraživanje Food for Thought polazi od dva osnovna dramaturška i koreografska interesa: prvo, kolektivna priprema hrane kao strukturirani koreografirani događaj i drugo, razvijanje principa usmenog pripovijedanja kao prakse međusobnog osnaživanja te zamišljanja ne-kapitalističkih tipova proizvodnje i uspostave nepatrijarhalnih društvenih i osobnih relacija. Kroz razvijanje praktičnih scoreova koji polaze od zanimanja za različite oblike ekonomije dijeljenja postavlja se pitanje kako umjetničke prakse mogu različitim participativnim modelima promovirati i praktično testirati ideje komunalnosti, zajedničkog dobra (commons) i etiku brižnosti.

de facto, kazališna grupa

Fotografija i kazalište: subverzija odnosa

Fotografija i kazalište, subverzija odnosa, je umjetničko istraživanje u kojem vizualna umjetnost – fotografija, ulazi u kreativni, intermedijalni odnos s poljem izvedbene umjetnosti, točnije kazališta. Fotografija se kao medij često koristi za bilježenje i arhiviranje kazališne predstave. Fotografkinja Jelena Blagović u suradnji s redateljem Sašom Božićem želi subvertirati taj odnos te odgovoriti može li fotografski medij diktirati proizvodnju kazališnog znaka. Postavka obrnute perspektive zapravo je jednostavna: oko gledatelja postaje oko kamere. Ono što je vidljivo/zabilježeno u formatu kamere, postaje materijal nove predstave. Umjetničko istraživanje uključuje fotografkinju, redatelja i dva glumca te će biti inspirirano tekstovima Margaret Duras "Bolest smrti" i "Moderato Cantabile" u kojima autorica opsesivno secira muško-ženske odnose, izlaganje intime i nemogućnost zrcaljenja muškog i ženskog. Pitanja rodne prihvaćenosti, intimnog i erotičnog te proizvodnja afekta, ovdje su zamijenjena odnosom žive izvedbe i fotografskog kadra.

umjetnička organizacija za otvaranje novih polja djelovanja kroz inovativne umjetničke prakse ”Jagoda”

Jagodine radne bilježnice: arhiv kao performativna praksa

Polazeći iz pozicija različitih umjetničkih praksi kroz Jagodine radne bilježnice gradi se inventar gdje se pohranjuju izvori informacija koje cirkuliraju kroz umjetničke prakse organizacije. Cilj istraživanja je razvoj prikladnog modela online open source platforme gdje šira zajednica kulturnih radnika i zainteresirane javnosti može dijeliti materijale koji su relevantni za razvoj njihovih vlastitih praksi i detektirati poveznice među njima. Sve češću potrebu za arhiviranjem i bavljenjem poviješću organizacija vidi kao poticaj za preispitivanje ustaljenih načina katalogiziranja kako bi otvorila prostor za novu ideju arhiva koji je performativan, dinamičan, cirkularan. Ovim istraživanjem upustit će se u eksperimentiranje s kreativnim načinima sistematizacije znanja i pretraživanja ključnih riječi, koncepata, pojmova i ideja koristeći postojeće modele kao što su indeksi, tagovi, inventari, katalozi, leksikoni, atlasi, albumi. Pritom će se birati metode intuitivnog povezivanja neočitih elemenata kako bi se pokušalo mapirati vlastite kreativne procese u kojima se događaju specifični mehanizmi proizvodnje značenja i smišljanja poetičkih rješenja specifičnih za umjetničke procese, nasuprot znanstvenima.

koautorska inicijativa OOUR

Kriza današnjice i koncept odučavanja

Kako ogoliti svakodnevicu "krize", ukazati na razna življena iskustva iste, na razne probleme kroz koje prolaze ne samo oni koji su okarakterizirani kao ranjive skupine nego i oni koji se identificiraju s vrijednostima koje aktivno isključuju druge? Govor mržnje i govor ljubavi, iako izgledaju radikalno suprotni, često proizlaze iz istih temelja, obilježavajući podjelu i nejednakost kao nešto što je "normalno". Umjetnici i znanstvenici okupljeni u istraživačkom projektu "Kriza današnjice i koncept odučavanja otvoriti će mogućnosti novih životnih imaginarija, novih mogućnosti koje omogućuju ono što američka teoretičarka Lauren Berlant naziva odučavanje, mogućnost odučavanja od normalnosti uvjeta koji su doveli do tih temelja, odučavanja od pokušaja da popravimo ono što je nepopravljivo – sustav koji je već u svojim temeljima isključujući i toksičan, sustav koji izaziva kontinuirano stanje krize, ekonomske nestabilnosti i gubitak nade u bolju budućnost. Razvoj ovog istraživačkog projekta zamišljen je kroz seriju diskurzivno-radioničkih susreta, 12 vježbi za odučavanje (po jedna za svaki mjesec u godini) i 365 praksi za odučavanje za svaki dan, a odvijat će se kroz igru u 2020. godini.

Film Lab Split

Mapiranje živih spomenika

Umjetničko istraživanje radnog naziva "Mapiranje živih spomenika", osmišljeno u suradnji s istraživačem Sašom Paparellom, posvećeno je istraživanju povijesti i identiteta splitskih spomenika 20. i 21. stoljeća, a potaknuto je objavom da će se u Hrvatskoj 2020. održati međunarodna konferencija Refreshing Memory, posvećena fenomenima spomeničke baštine u Hrvatskoj i Europi. Naziv Refreshing memory preuzet je iz pravnog rječnika, a predstavlja proces pomaganja svjedocima da se prisjete detalja tijekom suđenja, dopuštajući im da konzultiraju dokumente, memorandume ili knjige kako bi bolje zapamtili prošle događaje o kojima svjedoče. Nakon pokretanja istraživanja, osmislit će se metoda mapiranja i interpretacije spomenika s naglaskom na njihovu ideološku i ekonomsku ulogu: koji je njihov narativ u suvremenom svijetu. Istraživanje je polazište za realizaciju budućeg multimedijalnog projekta. Tijekom istraživanja umjetnici će proces istraživanja bilježiti fotografijama, videom, skicama i audio snimkama.

KULTURNA ALTERNATIVA MLADIH - HRAM

Site specific  Dalmacijavino

Grad – scenografija za suvremeni cirkus je program koji se sastoji od niza site-specific performansa izvedenih po urbanim mikrolokacijama različitih karakteristika. "Site specific Dalmacijavino" istraživanje se odnosi na lokaciju bivšeg industrijskog postrojenja koje je dislocirano od urbanog tkiva grada. Taj prostor će se razmatrati kao mjesto koje je ostalo bez svrhe i identiteta kojem predstoji pronalazak novog smisla te će se vrednovati ambijentalne i prostorne vrijednosti tog prostora. Umjetnici će istraživati na koji način propale arhitektonske forme koje su nekad imale svrhu utječu na kreaciju koristeći discipline suvremenog cirkusa – kontorcionizam, zračne discipline i akrobatiku. Potpuno suprotne prostorne kvalitete istraživat će se na lokacijama najužeg povijesnog centra grada Splita, gdje će se radovi referirati na višestoljetno graditeljsko, društveno, kulturno, političko i umjetničko djelovanje na tim prostorima. Istraživanje će provesti lokalni umjetnici članovi udruge i pozvani umjetnici, čime će produkcija biti obogaćena internacionalnim konceptima.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Generator Povratka

"Generator Povratka" – serija je istraživačkih rezidencijalnih susreta koji za svoj cilj imaju generiranje i eksperimentiranje s formom kratkih koreografskih materijala u obliku video i audio zapisa. Razvoj umjetničke ideje prvenstveno se odnosi na pronalaženje novih načina korištenja tehnologije te istraživanje marginaliziranog polja koreografije za kameru. Koreografski materijal bit će podvrgnut prevođenju u medij video uratka i audio zapisa. Revizija arhivske građe i zajedničkog stvaralaštva koje dijele dvije umjetnice – Lada Petrovski Ternovšek i Matea Bilosnić – početna je točka istraživačkog procesa koji se prvenstveno odnosi na fizički vokabular temeljen na poznatim i iskustveno dostupnim sjećanjima jednog vremenskog razdoblja vezanima za specifično geografsko područje. Tu se nalaze mnogi potencijali susreta kako samog plesnog materijala tako i prezentacijskih okolnosti kojima se umjetnice izlažu. Glavna tema kojom se autorice projekta vode je prepoznavanje motiva koji na bazi osobnog sjećanja i / ili tjelesne memorije relativiziraju vrijeme proizvodnje i prostor u kojem su nastali te time otvaraju prostor za reinterpretaciju nekog tjelesnog čina.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Violent Mantra Machine

"Ne stvaramo slike, već organizme" (Alexander Svyatogor, 1921.) ključne su riječi anticipatorskog iskaza ruskog vizionara, a u korespondenciji s binarnim operativnim principom osnova su istraživanja audiovizualnog istraživanja "Violent Mantra Machine". Nastavljajući ideju prema kojoj ustroj stvari utemeljen na izračunu-kalkulusu predstavlja paradigmu koja radikalno utječe na psihološka stanja pojedinaca, ali i društvo u cjelini, istraživanje pokušava uputiti na različite koncepte, promišljanja navedene problematike ali i mogućnosti za istraživanja specifičnih filmskih postupaka u svrhu postizanja nepredvidivih rezultata.

Plesni kolektiv d_lc

Irij

Interaktivno multimedijalno plesno istraživanje pod nazivom "Irij" ima za svrhu pronaći parametre i pravila po kojima dolazi do sinergije video umjetnosti s plesnim pokretom. Unutar dva različita umjetnička pravca zadaća je osnovati temelje odnosa između virtualne projekcije i stvarnoga tijela te izjednačiti relevantnost između animiranih elemenata i stvarnog organskog tijela plesačice na sceni. Plesna umjetnica M. Drobac u suradnji s likovnom umjetnicom Majdom Dž. Bogojević pokušat će u ovom istraživanju pronaći i uskladiti komplementarne odnose između pokreta u plesu i pokreta u animaciji. Svaka u svojoj domeni uspostavit će karakterističan umjetnički izričaj koji je u ravnopravnom položaju jedan naspram drugoga. Fuzijom nastalog plesnog i video materijala ide se ka stvaranju cjeline sa svojim zakonitostima i pravilima koja bi služila kao baza za sva daljnja istraživanja ove vrste, ali i mogućeg stvaranja izvedbenog materijala. Ne ograničavajući se naracijom već stvarajući materijal unutar čistih formi plesa, ali i jednostavno pokreta s geometrijskom animacijom, umjetnice se nadaju doći do osnovnih zakonitosti na kojima počiva spoj ove dvije umjetničke discipline.

Studio za suvremeni ples

Studijev studio

Kroz 2020. godinu Studio za suvremeni ples (SSP) ima u planu započeti istraživanje pod nazivom Studijev studio. U periodu od siječnja do lipnja 2020. godine SSP će sprovesti umjetničko istraživački proces koji će uključivati istraživanje vezano uz edukacijske strategije (proučavanje tzv. co-teaching metode kroz dva različita pristupa) te istraživanje vezano za kreiranje i razradu koncepta interaktivnog digitalnog portala koji bi bio integralni alat prilikom izvaninstitucionalne edukacije suvremenih plesnih tehnika otvoren široj plesnoj zajednici za korištenje i sudjelovanje u kreaciji sadržaja. Inspiracija dolazi iz davno ukinutog Podmlatka Studija za suvremeni ples, koji je trajao od 2003. do 2013. godine kada se gasi uslijed prvenstveno nedostatka financija. Podmladak je dugi niz godina omogućavao program posebne edukacije i svojevrsno etabliranje mladim plesačima u kontekstu hrvatske plesne scene, a što je ideja koja stoji iza Studijevog studia. Studijev studio je istraživanje koje je pretfaza, a odnosi se na put od ideje do koncepta.

Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

Lovci na snove

Lovci na snove radni je naslov budućeg interdisciplinarnog izvedbenog projekta za djecu rane osnovnoškolske dobi koji okuplja umjetnike iz različitih kazališnih i općenito umjetničkih niša: glume i lutkarstva, dramaturgije, plesa i pokreta te glazbe. Sadržajno polazište razvoja projekta je fenomen sna čiji je rad na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u epohalnom djelu "Tumačenje snova" objasnio S. Freud, a koji je u posljednjih sto godina doživio nebrojeno mnogo reinterpretacija kroz filmove, knjige, dramske i kazališne tekstove te stripove. Međutim, osim što otvara široke mogućnosti djelovanja, san krije i zamku upadanja u banalnost, a cilj ovog istraživanja je to izbjeći upotrebom inteligentnih i hrabrih izvedbenih i dramaturških rješenja. Istraživanje uključuje rad na dramaturškoj i režijskoj koncepciji budućeg projekta, pronalaženje neverbalnih elemenata kao modusa izražavanja i prenošenja priče te terenski rad koji uključuje intervjue s krajnjim korisnicima, djecom u nižim razredima osnovne škole, kao i konzultiranje relevantne literature.

Stvaralačka mreža Zebra

Bio Digital

Bio Digital je projekt multimedijalnog umjetnika Bojana Gagića koji se bavi razvojem digitalnih genetičkih sistema, odnosno generiranjem muzičkih partitura iz genetičkih kodova. Projekt je podijeljen u pet razvojnih faza. S obzirom na to da se radi o umjetničkom projektu, odabire se određeni broj (otprilike 12) digitalnih .jpg slikovnih datoteka, zatim se .jpg datoteke pretvaraju u .txt datoteke kako bi bio vidljiv njihov ANSI kod. ANSI kod se analizira u BioEditor softveru i iz njega se izdvajaju nizovi aminokiselina i proteina, koji se grupiraju neovisno od tzv. genetskog smeća te se od dobivenih genetskih materijala stvaraju .mid partiture u Bio2Midi softveru, za svaku datoteku posebno. Iz dobivenih partitura generiraju se zvučne slike (kompozicije) odabirom virtualnih instrumenata koje je moguće reproducirati na bilo kojem audio uređaju. U finalnoj varijanti, u formi instalacije, zamišljeno je da su fotografije prezentirane u digitalnim okvirima. Uz svaku fotografiju nalazi se ispis ANSI koda i genetskog koda. Isto tako je uz svaku fotografiju postavljen zvučnik sa senzorom tako da posjetitelji mogu aktivirati svaki pojedini zvuk odvojeno.

Teatar Don Hihot

I gluhi čuju

Kroz projekt "I gluhi čuju" na prvom je mjestu kvalitetno i kreativno pristupiti problematici gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Radit će se na razvijanju ideje kako i na koji način napraviti kazališnu predstavu s gluhoslijepim osobama na znakovnom jeziku, jeziku gluhoslijepih osoba, ali koji je razumljiv i ljudima koji čuju. Kako smanjiti "bauk'' koji ljudi gaje prema gluhoslijepim osobama i kako pojam gluhosljepoće približiti čujućim ljudima. Cilj je senzibilizirati javnost o pojmu gluhosljepoće. Gluhoslijepe osobe posjeduju veliko bogatstvo neverbalne komunikacije koje izražavaju kroz pantomimu, mimiku i šaroliku lepezu gesta. Postavlja se pitanje koliko to drugi vide i da li uopće o tome razmišljaju?

Udruga Sensoria

"Classica Transforma" - Sensoria

"Classica Transforma" je radni naziv pod kojim bi se provodilo istraživanje mogućnosti reinterpretacije kompozicija nastalih akustičnom solo izvedbom na različitim klasičnim instrumentima. Reinterpretacije za sada nemaju nikakvih ograničenja, a producirale bi se sekvenciranjem dijelova i uzoraka originalnih snimaka te bi predstavljale simbiozu akustičnog fenomena glazbe, glazbene tehnologije i kreativne produkcije. Izvođači originalnih kompozicija bili bi učenici lokalnih i dislociranih podružnica Glazbene škole Josipa Hatza. U pripremi istraživanja nameću se pitanja emocionalne i dinamičke kompatibilnosti raznih kompozicija iz raznih perioda globalne glazbene kulture. Je li moguće od više potpuno različitih komponenata komponirati nova djela, a da im se udahne novo ruho koje bi posjedovalo vlastiti ritam, harmonije i karakter – ovisit će prije svega o umjetniku, istraživaču.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type