Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

O Programskim područjima

PP1

1. Pitanje: U PP1 moguće je podnijeti 1 prijavu. Znači li to da je potrebno odabrati samo jednu kategoriju između a1), a2), b1), b2)? Ili, je li moguće odabrati više od jedne kategorije, npr. jednogodišnje a1) i b1)?

Odgovor: Unutar Programskog područja 1 – Razvojna podrška za organizacije postoje četiri kategorije za dodjelu bespovratnih sredstava. Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu odabirom samo jedne od četiri ponuđene kategorije.

2. Pitanje: Može li jedan prijavitelj podnijeti prijavu u kategorijama b1) ili b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost za određeni prostor, te navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u tom prostoru, a koje su, osim aktivnosti prijavitelja, aktivnosti i drugih korisnika, koji također prijavljuju svoje aktivnosti na isti natječaj? Ako jedan prijavitelj prijavljuje upravljanje prostorom, je li on dužan u prijavnici navoditi samo vlastite aktivnosti unutar tog prostora ili treba uključiti i aktivnosti drugih prijavitelja (one koje su naveli u njihovim prijavnicama)?

Odgovor: U Programskom području 1 kategoriji b: upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost organizacija koja podnosi prijavu na javni poziv mora tim prostorom i upravljati, a što se dokazuje odgovorima na pitanja navedena u e-prijavnici. Kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine te je u prijavnici potrebno navesti sve aktivnosti koje se odvijaju u prostoru, dakle i prijaviteljeve kulturne i umjetničke aktivnosti, kao i kulturne i umjetničke aktivnosti ostalih korisnika prostora. Napominjemo da nije propisano koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost, ali u sklopu prijavnice postoji niz pitanja koja se odnose na prostor za kulturu i umjetnost kojim Vaša organizacija upravlja, od godina i načina korištenja prostora do opisivanja najznačajnijih kulturno/umjetničkih programa koje ste realizirali u prethodnim godinama u prostoru kojim upravljate. U skladu s navedenim procjenjuju se razvijeni kapaciteti, angažman i iskustvo organizacije u upravljanju prostorom u kojem se već realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.).

3. Pitanje: U postupku smo osnivanja centra za kulturu kroz javno-civilno partnerstvo općine i udruge. U tu svrhu bismo prijavili natječaj s udrugom kao nositeljem za revitalizaciju stare kino dvorane, stvaranje infrastrukture itd. Ima li smisla da prijavljujemo na kategorije b1) ili b2) ako još nismo potpisali ugovor o korištenju prostora s općinom i ako statut udruge još nije usklađen?

Odgovor: Zaklada nije propisala koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost te od prijavitelja ne traži da imaju potpisan ugovor o korištenju prostora. Međutim želimo naglasiti da se angažman organizacije u upravljanju prostorom za kulturu i umjetnost procjenjuje i kroz program realiziran u prethodnoj godini ili u prethodne tri godine te da prijava može biti lošije procijenjena u odnosu na prijave organizacija koje imaju razvijenije kapacitete i iskustvo u upravljanju prostorom, što naravno ovisi i o kvaliteti programa/projekata tih organizacija i njihovom dosadašnjem radu. Također, napominjemo da prijavu u Programskom području može podnijeti organizacija koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od upisa u matični registar do zaključivanja javnog poziva. Pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.), a kulturne i umjetničke aktivnosti u prostoru moraju se odvijati kontinuirano tijekom cijele godine.

4. Pitanje: Mora li se u okviru programa/projekta obavezno predvidjeti zapošljavanje barem jedne osobe prema ugovoru o radu?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Programe podrške navedeno je da je zapošljavanje jedan od posebnih ciljeva, kao i jedan od kriterija u Programskom području 1, te se prilikom procjene kvalitete prijava boduje svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade. Ako vaša organizacija nema mogućnosti za zapošljavanje u organizaciji ne znači da će to biti presudan element u procjeni. U skladu s navedenim, prilikom podnošenja prijave nije obavezno imati zaposlenu osobu na ugovor o radu.

5. Pitanje: Molimo vas za pojašnjenje stavke zapošljavanja u Programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije. Radi se o rečenici koja se odnosi na radno mjesto (...) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade. Znači li to da, ako Zaklada primjerice odobri 100.000 kn, barem 25.000 kn treba biti predviđeno za osobu zaposlenu temeljem ugovora o radu na npr. mjestu voditelja ureda? Treba li prilikom prijave dostaviti kopiju Ugovora o radu i kako se dokazuje (osim u izvješću) da je tih 25 % predviđeno za tu osobu?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili bodovi za zapošljavanje, osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, a udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad za tu osobu. Dakle, nije nužno 25 % ukupno odobrenih sredstava od Zaklade uložiti u određeno radno mjesto, nego udio Zaklade u iznosu jedne mjesečne naknade predviđene za određeno radno mjesto na temelju ugovora o radu mora iznositi najmanje 25 %. Moguće je prijaviti i manji udio u plaći, ili osobu zaposliti na manje od pola radnog vremena, ali u tom slučaju nećete ostvariti bodove prilikom procjene kvalitete prijava za to radno mjesto. Prilikom podnošenja prijave nije potrebno dostavljati kopije ugovora o radu, međutim u Ugovoru o financiranju programa/projekta navodi se da tijekom provedbe programa/projekta nije moguće ukidati radna mjesta za koja su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Prilikom predaje polugodišnjeg i završnog opisnog i financijskog izvještaja Zakladi te popratne dokumentacije dokazuje se da je osoba bila zaposlena u skladu s gore navedenim uvjetima.

6. Pitanje: U Vodiču za prijavu za Programsko područje 1 navedeno je da se prilikom procjene kvalitete prijava boduje svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, (...) i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada, a koje je prijavljeno na najmanje pola radnog vremena i za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa naknade za rad iz sredstava Zaklade." Da li to znači da Zaklada isključivo sufinancira minimalno 25 % plaće za najmanje ½ radnog vremena, a ostatak mora biti sufinanciran iz drugih izvora? Ili je moguće da se iz sredstava Zaklade financira i 100 % plaće za najmanje pola radnog vremena? Da li osoba mora već biti zaposlena u organizaciji u trenutku prijave na natječaj? Također, ako je isključivo sufinanciranje u pitanju, što se događa ako Kultura nova odobri ta sredstva, a organizacija koja je tražila sredstva ne uspije dobiti sufinanciranje za zapošljavanje iz drugih izvora?

Odgovor: Jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Prilikom procjene kvalitete prijava boduje se svako radno mjesto za koje je sklopljen ugovor o radu za obavljanje poslova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi Zaklada je propisala minimalne uvjete, a koji se odnose na to da osoba treba biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena, dok udio u financiranju iz sredstava Zaklade za predviđeno radno mjesto treba iznositi najmanje 25 % ukupnog iznosa mjesečne naknade za rad. Dakle, riječ je o minimalnim uvjetima potrebnim za ostvarivanje bodova prilikom procjene kvalitete prijava. U slučaju potrebe, prijavitelj za radno mjesto može prijaviti i cjelokupan iznos troška naknade za rad iz sredstava Zaklade. Također, osoba za koju se traže sredstva ne mora biti zaposlena u trenutku podnošenja prijave, ali potrebno je voditi računa o tome da iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova tijekom provedbe programa/projekta u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava nije moguće ukidati stavke za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava.

7. Pitanje: Može li se u okviru Programskog područja 1 navesti financiranje prijevoznog sredstva umjetničke organizacije, poput kupnje vozila za potrebe kazališta zbog igranja predstava izvana matične "kuće" u kojoj umjetnička organizacija, u ovom slučaju kazališna družina, provodi svoje programe?

Odgovor: S obzirom na to da se prema računskom planu kao i prema stopama amortizacije prijevozna sredstva navode kao zasebna kategorija, a ne kao oprema, u okviru Programskog područja 1 nabava prijevoznog sredstva nije prihvatljiv trošak.

8. Pitanje: Možemo li (iznimno) prijaviti 30 % sredstava za nabavu klima uređaja u dvorani, uz obrazloženje da bi se program lakše odvijao i posjetitelji ugodnije osjećali?

Odgovor: U Programskom području 1 prihvatljivi su troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora u iznosu do najviše 30 % ukupno traženog proračuna od Zaklade uz obrazloženje koje se navodi u e-prijavnici. Zaklada "Kultura nova" nije definirala koja oprema je prihvatljiva već to ovisi o potrebama organizacije i samog prostora. U skladu s navedenim i Vašim obrazloženjem prihvatljiva je i nabava klima uređaja.

9. Pitanje: Je li prihvatljivo za realizaciju jedne projektne aktivnosti iz budžeta Zaklade, u kategoriji PP1b1), osigurati putne troškove za dvoje ili troje voditelja aktivnosti (npr. umjetničkog voditelja i administratora)? Također, je li prihvatljivo, u kategoriji PP1a1) u niz aktivnosti projekta uključiti putovanje u inozemstvo, a u svrhu umrežavanja radi realizacije aktivnosti u RH, ili bi to pripadalo isključivo u PP5?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Programe podrške navedeno je da je financijska podrška u Programskom području 1 – Razvojna podrška za organizacije namijenjena isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad i putnih troškova menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda, odnosno izvršitelja operativnih poslova; financijsko-administrativni troškovi; troškovi najma ureda; režijski troškovi; troškovi komunikacije itd., a sredstva za same programske aktivnosti trebaju se osigurati iz drugih izvora, što je ujedno i jedan od formalnih uvjeta u ovom programskom području. U skladu s navedenim, moguće je iz sredstava Zaklade pokriti putne troškove, ali isključivo za izvršitelje operativnih poslova, s tim da nije propisan broj osoba koje mogu putovati. Također je prihvatljivo u aktivnosti projekta uvrstiti putovanje u inozemstvo u svrhu umrežavanja, ako je povezano s realizacijom aktivnosti, s tim da treba voditi računa o tome da je, kao što je navedeno u odgovoru na prethodno pitanje, iz sredstava Zaklade moguće pokriti putne troškove isključivo za izvršitelje operativnih poslova.

10. Pitanje: Možemo li se prijaviti na PP1a1 ako smo za 2017. predali FINI izjavu o neaktivnosti? Osnovani smo sredinom 2017. tako da te godine nismo imali nikakve financijske aktivnosti. Pisali smo natječaje i dobili sredstva za javne potrebe u kulturi za 2018., što spada u prihode za 2018.godinu.

Odgovor: U okviru Programa podrške u Programskom području 1 prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, bez obzira na to jesu li organizacije imala financijskih aktivnosti ili ne, ako zadovoljavaju ostale uvjete Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

11. Pitanje: Prijavljujemo se za višegodišnju potporu te nas zanima trebamo li u tom slučaju tražiti sredstva za radno mjesto producenta za naredne tri godine, ili samo za prvih 12 mjeseci?

Odgovor: Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2) ili b2), a žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prilikom ispunjavanja proračuna navode se stavke i iznosi planirani za prvih 12 mjeseci provedbe programa/projekta, odnosno isključivo za narednu godinu. Ako program/projekt ostvari višegodišnju podršku, organizacija će za drugu i treću godinu ostvarene podrške, a na temelju predanih izvještaja u prethodnoj godini i uredno izvršenih obaveza definiranih ugovorom o financiranju, predati samo novi plan aktivnosti i proračun za godinu provedbe programa/projekta koja predstoji na temelju obrazaca koji će biti dostupni u korisničkim profilima organizacija. Napominjemo da iz poglavlja proračuna koje se odnosi na troškove naknade za rad izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada na temelju ugovora o radu nije moguće tijekom provedbe programa/projekta u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava ukidati one stavke (odnosno radna mjesta) za koje su ostvareni bodovi prilikom procjene kvalitete prijava. Dakle, u e-prijavnici za višegodišnju podršku u proračun možete uvrstiti sredstva za radno mjesto producenta za narednu godinu, ali u slučaju odobravanja višegodišnje podrške, u proračun za 2. i 3. godinu višegodišnje podrške ponovno ćete uvrstiti troškove naknade za rad producenta.

12. Pitanje: Je li potrebno prilagati Strateški plan udruge uz prijavu na programsko područje PP1b2, višegodišnja podrška?

Odgovor: Uz prijavu na Programsko područje 1, kategoriju b nije potrebno priložiti Strateški plan. U e-prijavnici ćete navesti osnovne elemente iz Strateškog plana, a koji se odnose na misiju organizacije, strateške ciljeve organizacije, glavne programe i aktivnosti koji se odnose na naredno trogodišnje razdoblje.

PP2

1. Pitanje: Može li partner biti neka institucija (sveučilište npr.) ili mora biti NGO?

Odgovor: U Vodiču za prijavu navedeni su formalni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni u Programskom području 2, kategoriji a, da bi prijava bila prihvatljiva te je, između ostalog, navedeno da prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj. Međutim, Zaklada nije propisala kakva vrsta organizacije mora biti partner s kojim se priprema međunarodni suradnički projekt. U skladu s navedenim partner može biti i institucija.

2. Pitanje: Koliko osoba možemo prijaviti za studijsko putovanje?

Odgovor: Broj osoba kojima se mogu pokriti putni troškovi ovisi o kategoriji u kojoj prijavljujete projekt. U kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata ne postoji ograničenje broja osoba za jedno putovanje čiji se troškovi mogu pokriti iz sredstava Zaklade, dok u kategoriji b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa treba voditi računa o tome da na svako putovanje može ići  po jedna osoba iz organizacije, odnosno za jednu osobu se mogu pokriti putni troškovi iz sredstava koje dodjeljuje Zaklada.

PP3

1. Pitanje: Treba li pri pisanju proračuna za PP3 točno i detaljno navoditi plan putnih troškova? Točnije, treba li zasebno navoditi datume i mjesta odlaska i dolaska posebno za svako putovanje? Drugo, treba li kod pisanja detaljnog plana aktivnosti navoditi točne datume od kad do kad pojedina aktivnost traje ili je dovoljno navesti samo mjesec u kojem će se aktivnost održati?

Odgovor: U Programskom području 3 u okviru proračuna potrebno je navesti ukupne putne troškove za sva putovanja prema stavkama navedenim u poglavlju proračuna "Putni troškovi". Lokacije putovanja kao i vrijeme putovanja, potrebno je navesti isključivo u planu aktivnosti pri čemu se razdoblje provedbe pojedine aktivnosti navodi isključivo po mjesecima.

2. Pitanje: Je li moguće pod pitanjem koje se odnosi na poveznice koje će ilustrirati postignuća umjetnika upisati i poveznice (linkove) na radove ključnog suradnika na projektu koji nema status umjetnika, ali je njegov rad ključan za provedbu istraživanja? Također, da li taj ključni suradnik može biti odgovorna osoba u provedbi pojedinih aktivnosti?

Odgovor: Financijska podrška u Programskom području 3 odnosi se na istraživanje umjetnika te se u skladu s navedenim prilikom procjene kvalitete prijave procjenjuje recentno umjetničko iskustvo umjetnika, a što je potrebno opisati i obrazložiti u e-prijavnici. Također se u prijavnici mogu navesti poveznice (linkovi) koji ilustriraju navedeno recentno umjetničko djelovanje i postignuća umjetnika. Napominjemo da za prijavu unutar ovog programskog područja nije postavljen uvjet da umjetnik mora biti član u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. Suradnik na razvoju umjetničke ideje koji nema status umjetnika, ali je njegov rad ključan za provedbu istraživanja, može biti odgovoran za provedbu pojedinih aktivnosti provedbe procesa umjetničkog istraživanja te se mogu navesti i poveznice koje ilustriraju njegov rad.

3. Pitanje: Mogu li se stručnim suradnicima koji su ključni za istraživanje, a službeno nemaju status umjetnika mogu isplaćivati naknade za rad, odnosno da li njihove naknade za rad mogu biti dio proračuna kao opravdani troškovi?

Odgovor: S obzirom na to da je u fokusu Programskog područja 3 istraživanje umjetnika u ovom programskom području prihvatljivi su isključivo troškovi naknada za rad umjetnika angažiranih u aktivnostima. U skladu s navedenim stručnim suradnicima koji su ključni za istraživanje, a nisu umjetnici ne mogu se isplaćivati naknade za rad.

PP4

1. Pitanje: Naša udruga okuplja udruge, javne ustanove, pučka otvorena učilišta te umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti (preko 30 članica). Programe koje provodimo tijekom cijele godine prijavili bismo u kategoriji a) programska platforma na nacionalnoj razini. Možemo li se prijaviti na Program podrške s obzirom na različitost naših članica i s obzirom na to da neke članice zbog obaveza prema lokalnim vlastima ne mogu uvijek sudjelovati u našim programima? Najmanji broj članica koji je sudjelovao u programima koje smo proveli u posljednjih godinu dana je 20. Također, s obzirom na to da prijavu podnosi mreža kao savez udruga, nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica? U javnom pozivu je navedeno da ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniranu registraciju takvih članica. Mreži je naknadno pristupilo 12 članica. Je li dovoljno priložiti samo Registar članova, Popis osnivača i Odluku o primanju u članstvo članova koji su naknadno pristupili mreži?

Odgovor: Programska platforma na nacionalnoj razini podrazumijeva mrežu organizacija okupljenih oko zajedničkog cilja koja je usmjerena prema razmjeni umjetničkog i kulturnog programa te programskoj/projektnoj suradnji. Prihvatljive članice su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj; udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme; ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme.

Ako prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga nije potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji već samo skenirani registar redovnih članica saveza. Ako se među članicama platforme nalaze ustanove u kulturi i/ili drugi pravni subjekti, prijavitelj prilikom prijave prilaže skeniranu registraciju takvih članica iz kojih je vidljivo njihovo djelovanje na području kulture jer podatke o njihovoj registraciji Zaklada nije u mogućnosti provjeriti uvidom u online registre. U slučaju da nemate ažurirani Registar redovnih članica s popisom koji uključuje i članice koje su naknadno pristupile mreži, možete dostaviti Odluke o primanju u članstvo. Napominjemo da ne moraju sve članice saveza nužno sudjelovati u aktivnostima programske platforme.

2. Pitanje: Može li organizacija koja nije predala financijski izvještaj ili izjavu o neaktivnosti biti članica platforme?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" neće provjeravati jesu li članice predale financijski izvještaj za prethodnu godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), ali napominjemo da su prema člancima 28. i 29. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015. godine sve neprofitne organizacije dužne sastavljati i predavati financijske izvještaje. Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imale podatke o imovini i obvezama, dužne su u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

3. Pitanje: S obzirom na to da smo registrirani kao Savez udruga, prema uputama javnog poziva dužni smo uz prijavu dostaviti registar članica. U našoj suradničkoj platformi, osim članica, sudjeluje i nekoliko organizacija koje nisu u članstvu Saveza, ali provode programske aktivnosti kroz platformu. Njih navodimo u opisnom obrascu za prijavu. Zanima nas je li potrebno da uz registar redovitih članica dostavimo još i izjave o suradnji u platformi za organizacije koje nisu u članstvu Saveza?

Odgovor: Za one organizacije koje nisu u registru članica Saveza potrebno je priložiti skenirane ispunjene, ovjerene i potpisane Izjave članica o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrikama PP4 i PP5). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te ju dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument/izjavu o suradnji.

4. Pitanje: U procesu smo osnivanja zagovaračke filmske platforme. Može li platforma imati dva koordinatora? Jedna bi organizacija koordinirala kinoprikazivače, a druga proizvođače programa, videodružine, produkcijske kuće, udruge i druge aktere kojima treba program i edukacija.

Odgovor: Prijavu na javni poziv u Programskom području 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj dostavlja samo koordinator platforme, tj. udruga ili umjetnička organizacija koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana je u Republici Hrvatskoj te aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva. Dakle, za Zakladu je koordinator platforme ona organizacija koja podnosi prijavu na ovaj javni poziv, što znači da platforma na razini prijave može imati samo jednog koordinatora. Što se tiče koordiniranja aktivnosti unutar platforme i raspodjele zadataka na razini platforme, to je stvar dogovora među samim članicama platforme.

Zaklada je također u Vodiču za prijavu definirala koordinatora platforme kao organizaciju u platformi koja koordinira aktivnosti suradničke platforme tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje ugovor sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili ih može dalje transferirati isključivo članicama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a prema odobrenom proračunu.

S druge strane, članice platforme su organizacije koje sudjeluju u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonose njihovu financiranju. Sve članice moraju doprinositi razvoju suradničke platforme. Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu članice o suradnji kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Članice platforme mogu biti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi i drugi pravni subjekti u kulturi. Sve članice moraju biti registrirane u Republici Hrvatskoj.

5. Pitanje: U uputama za prijavitelje u Programskom području PP4 navodi se da članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade. Prema uputama, zanima nas da li članica platforme mora iz svojih sredstava doprinositi financiranju programa ili je financiranje svih programskih aktivnosti predviđeno iz sredstava Zaklade?

Odgovor: Platforma je mreža organizacija koja je okupljena oko nekog zajedničkog cilja, otvorena je različitim organizacijama i usmjerena prema dugoročnom djelovanju. Napominjemo da Zaklada nije definirala da članica platforme mora iz svojih sredstava doprinositi financiranju programa, ali sve organizacije koje su uključene u platformu moraju doprinositi razvoju te suradničke platforme. Na koji način će se financirati programske aktivnosti platforme, ovisi o dogovoru i modelu suradnje koji je definiran za svaku platformu. U slučaju odobravanja bespovratnih sredstava Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje ugovor. U tom slučaju koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. Sredstva se mogu transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji, odnosno koje su redovne članice saveza udruga koji koordinira suradničku platformu, i to za provedbu aktivnosti u skladu s utvrđenim planom provedbe aktivnosti i proračunom koji su sastavni dio potpisanog ugovora.

PP5

1. Pitanje: Je li nužno da postoji povijest suradnje između koordinatora i partnerskih organizacija?

Odgovor: Povijest suradnje te zajedničko usmjereni pothvat koordinatora platforme te uključenih članica opisujete u prijavnim obrascima pod pitanjima: Opišite razloge i procese nastanka platforme te navedite njezine osnivače te Opišite dosadašnje aktivnosti platforme, a navedeno procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Suradnička platforma koja se prijavljuje ne mora postojati u formalnom smislu već organizacije koje su okupljene u platformi moraju imati povijest zajedničkog djelovanja, a koju ćete obrazložiti u prijavnici. Dakle, da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva mora postojati povijest suradnje među članicama.

2. Pitanje: U PP5 pod "Geografski fokus" RH se nalazi u dvije regije – "Centralna Europa" te "Jugoistočna Europa". Radi li se o grešci ili RH spada u obje kategorije?

Odgovor: S obzirom na različite regionalne podjele koje pojedine zemlje često svrstavaju u više regija, Zaklada je za potrebe Javnog poziva u Programskom području 5 prilikom određivanja regija uvažila više podjela te je tako definirala 6 regija, pri čemu se pojedine zemlje, kao što su primjerice Hrvatska, Grčka ili Mađarska, javljaju u više regija.

3. Pitanje: U Programskom području 5 kao obavezni prilog navodi se Izjava članice o suradnji, a za članice koje su registrirane izvan RH i skenirane registracije takvih članica. Odnosi li se to na sve ili samo na primjer Saveza udruga?

Odgovor: Prilikom podnošenja prijave u Programskom području 5 koordinator platforme dužan je priložiti Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP5 ili u e-sustavu za podnošenje prijava). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. U slučaju da prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu, bilo da su registrirane u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

Organizacije članice platforme (bez obzira na to jesu li u savezu udruga ili ne) koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge ili umjetničke organizacije ne moraju dostavljati potvrde o registraciji jer se iste može provjeriti online. Za članice koje su registrirane kao organizacije civilnog društva izvan Republike Hrvatske te za druge pravne subjekte u kulturi u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prijavitelj prilikom prijave prilaže i skeniranu potvrdu o registraciji takvih članica jer Zaklada nije u mogućnosti iste provjeriti online.

4. Pitanje: Prijavljujemo projekt u području PP5 – regionalna suradnja. Da li Izjavu članice o suradnji treba potpisati i priložiti i koordinator platforme ili samo članovi-partneri u platformi?

Odgovor: Koordinator platforme ne treba ispunjavati Izjavu članice o suradnji, ali je dužan sve Izjave članica o suradnji skenirati i priložiti kao jedan dokument.

PP6

1. Pitanje: Naša udruga već dugi niz godina proizvodi televizijsko-internetsku emisiju o filmu. Razmišljamo o prijavi programa/projekta u kategoriji PP6 – Podrška za razvoj publike. Nakon što smo detaljnije proučili posebne ciljeve i prioritete ovog programskog područja, čini nam se da naša emisija o filmu nije kompatibilna sa spomenutim programskim područjem. Spada li uopće naš projekt u PP6 (ili bilo koje drugo Programsko područje)?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" razvoj publike shvaća kao dugoročan, strateški i dinamičan proces koji je usmjeren na organizaciju, odnosno zahvaća cjelokupnu organizaciju i obuhvaća aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici kulturno/umjetničkih programa određene organizacije. U okviru Programskog područja 6 organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti daje se tako podrška za razvoj publike kao sveobuhvatne aktivnosti organizacije koja nije usmjerena samo prema projektnom pristupu publici za specifične, pojedine kulturne i umjetničke programe organizacije.

Za ovaj program podrške definirani su i posebni ciljevi, koje spominjete u svom pitanju, a kojima je razvoj publike široko obuhvaćen. Koji će od navedenih ciljeva biti ostvaren ovisi o svakoj pojedinoj organizaciji i njenom konkretnom programu/projektu razvoja publike. Dakle, ako navedena emisija o filmu ne predstavlja program/projekt kojim se razvija publika za sve programe/projekte organizacije i ne ostvaruje se niti jedan od navedenih ciljeva, nije prihvatljiva za prijavu na ovo programsko područje.

Zaklada u okviru Programa podrške ne dodjeljuje bespovratna sredstva za medijske programe/projekte, osim ako medijska djelatnost nije uklopljena u šire postavljen kulturni/umjetnički program/projekt organizacije, ovisno o specifičnostima svakoga pojedinog programskog područja.

2. Pitanje: Naša organizacija planira se prijaviti na Programsko područje 6 – podrška za razvoj publike. Zanima nas da li se dodjeljivanje sredstava u ovoj kategoriji odnosi i na projekt koji nije usmjeren na razvoj publike unutar vlastite organizacije, već na razvoj publike na razini Hrvatske generalno? Konkretno, misli se na projekt koji bi podrazumijevao istraživanje o razvoju publike u kulturnim organizacijama u Hrvatskoj. Može li se to svrstati u područje PP6?

Odgovor: U Programskom području 6 program/projekt razvoja publike mora biti usmjeren na razvoj publike za cjelokupno programsko djelovanje organizacije, a aktivnosti razvoja publike moraju predstavljati dodanu vrijednost redovnim programskim/projektnim aktivnostima organizacije da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva. Ako organizacija u ovom programskom području prijavi projekt razvoja publike koji se odnosi na razvoj publike za kulturu i umjetnost općenito, prijava neće biti prihvatljiva. Dakle, podrška se daje organizacijama koje prijave program/projekt strateškog razvoja publike za sve umjetničke i kulturne programe koje organizacija realizira tijekom godine.

PP7

1. Pitanje: Može li se web stranica koja sadrži arhivske materijale, press i multimediju o projektima može smatrati kao jedan od vidova svjedočenja i potvrde o njezinom razvoju i javnom djelovanju tj. doprinos institucionalnom i umjetničkom pamćenju? Ako da, da li se kao prihvatljivi trošak može staviti honorar osobe koja će dodatne arhivske materijale (press, istraživanja, multimediju, tehničke podatke, opise, itd.) pripremati i sustavno stavljati na web? Dalje, smatra li se trošak izdavanja monografije (sve stavke takvog projekta) prihvatljivim troškom? Ubrajaju li se priprema, izrada i tisak metodoloških priručnika o dobrim praksama organizacije i njezinim istraživačko-obrazovno-odgojnim projektima ubraja u prihvatljive troškove? Posljednje, koje se razdoblje odnosi na recentne projekte?

Odgovor: Internetska stranica koja sadrži arhivske materijale, press i multimediju te pored bilježenja i dokumentiranja također donosi i tumačenje i interpretiranje djelovanja pojedine organizacije može se smatrati jednim od vidova svjedočenja i potvrde o njezinu razvoju i javnom djelovanju te je u skladu s time prihvatljiv i trošak naknade za rad osobe koja će se baviti prikupljanjem, istraživanjem, obradom i objavom materijala. Svi prihvatljivi troškovi koji se odnose na Programsko područje 7 navedeni su u Vodiču za prijavu. Moguće etape izdavanja monografije, kao i pripreme i tiska priručnika generalno su obuhvaćene popisom prihvatljivih troškova. Isto tako, u prihvatljive troškove spada i honorar osobe koja će se baviti takvim poslovima.
Što se tiče pitanja u prijavnici: Navedite recentno djelovanje i najveća postignuća organizacije, recentno djelovanje organizacije odnosi se na posljednjih godinu dana djelovanja organizacije, dok se postignuća odnose na razdoblje od početka njenog rada. Pod recentnim djelovanjem organizacije podrazumijevaju se provedeni programi, projekti, aktivnosti i različite vrste angažmana u polju kulture, umjetnosti, kulturne politike, društva itd. Postignuća se odnose na priznanja, nagrade i razne druge vrste uspjeha koje je organizacija postigla, kao i različite potvrde kvalitete djelovanja organizacije.

2. Pitanje: U sklopu projekta koji bismo prijavili htjeli bismo angažirati ne osobu kao suradnika nego gospodarski subjekt koji bi nam u sklopu projekta pružao usluge programiranja baze i njezino održavanje. Zanima nas je li takav trošak prihvatljiv, te koji je maksimalni postotak (od ukupnog iznosa) Vašeg sufinanciranja koji možemo predvidjeti za spomenutu stavku?

Odgovor: Zaklada je za svako programsko područje, pa tako i za PP7, definirala prihvatljive troškove. Detaljan popis svih prihvatljivih troškova za PP7 nalazi se u Vodiču za prijavu. Među ostalim prihvatljivim troškovima su i troškovi izrade i održavanja informacijskih tehnologija za organizacijsko i umjetničko pamćenje, a u okviru kojih možete prikazati trošak programiranja baze i njezino održavanje. Zaklada je ograničenje iznosa koji se može tražiti po pojedinoj stavki proračuna postavila samo kod administrativnih i uredskih troškova te troškova nabave opreme i/ili adaptacije prostora. Za sve ostale vrste prihvatljivog troška nisu postavljena ograničenja te prijavitelji mogu staviti cjelokupan traženi iznos na jednu stavku ili taj iznos mogu rasporediti na više stavki.

3. Pitanje: Mogu li troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja mogu biti isplaćeni putem autorskih ugovora?

Odgovor: U Programskom području 7, u obje kategorije za poglavlje proračuna Troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja moguće je uvrstiti sve vrste ugovora za isplatu honorara.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type