Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju konačnog odabira partnerske organizacije. Odluka sadržava podatke o korisnicima (naziv, sjedište, OIB, odgovorna osoba), naziv projekta, ime i prezime osobe koja sudjeluje u obrazovnom programu te iznose odobrenih bespovratnih sredstava.