Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1: Razvojna podrška za organizacije

Rok: 09. rujna 2014.

Prijave su zatvorene

S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj razini i subnacionalnoj razini mogu osigurati uglavnom samo programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd., dok se sredstva za same programske aktivnosti trebaju osigurati iz drugih izvora. Kako bi dodatno stabilizirala organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada u okviru ovog Javnog poziva osim jednogodišnje podrške, dodjeljuje i višegodišnju podršku za provođenje projekata/programa.

Kategorije

  a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
  a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
  b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
  b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

Vrste podrški

1. Jednogodišnja podrška
Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u svim navedenim kategorijama. Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2 i b2 prilikom prijavljivanja na javni poziv odlučuju za koju se vrstu podrške prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju.

2. Višegodišnja podrška
Višegodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a2 i b2. Prijavitelji koji prijave podnose u kategorijama a2 i b2 prilikom prijavljivanja na ovaj Javni poziv izabiru vrstu podrške za koju se prijavljuju, jednogodišnju ili višegodišnju. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema broju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na Javni poziv, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu s Javnog poziva.

Udio financiranja višegodišnjih projekata/programa u ukupnom proračunu ovog programskog područja utvrđen je odlukom Upravnog odbora. 

Posebni ciljevi

 • pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane
 • poticati uspostavljanje novih i/ili unapređivanje postojećih metoda razvoja publike
 • poticati projekte/programe koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih projektnih/programskih aktivnosti
 • doprinijeti kvaliteti dokumentiranja postignuća i djelovanja organizacije

Formalni uvjeti

Komisija za otvaranje prijava provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju. 

a) Tko se može prijaviti? 
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.

b) Broj prijava 
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu prijavu

c) Iznosi koji se mogu tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj, ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljuje, može tražiti iznos do 50.000 kn (a1 i b1) ili do 115.000 kn (a2 i b2).

Preporučuje se da prilikom definiranja traženog iznosa prijavitelj vodi računa o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini ako se prijavljuje za kategorije a1 i b1, odnosno da vodi računa o dosadašnjim kapacitetima organizacije i prosjeku prihoda ostvarenom u prethodne 3 godine ako se prijavljuje za kategorije a2 i b2, bilo za jednogodišnju bilo za višegodišnju podršku. Odabir iznosa uzet će se u obzir prilikom procjenjivanja kvalitete prijave.   

d) Što se može prijaviti? 
Da bi prijava bila prihvatljiva: 

 • projekt/program se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
 • prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu osnovnih programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja)
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi: 

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sl. od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade. Iz poglavlja proračuna koje se odnosi na ovu grupu prihvatljivih troškova nije moguće ukidati stavke tijekom provedbe projekta/programa u slučaju odobravanja bespovratnih sredstava. Prilikom procjenjivanja kvalitete prijava bodovat će se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena.  
 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sl. po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl. 
 • troškovi promocije projekta/programa
 • administrativni i uredski troškovi, npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sl.
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije relevantnih za prijavljenu kategoriju
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade 
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type