Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Rok: 09. rujna 2014.

Kako bi se stvorili uvjeti za stabilizaciju postojećih te razvili novi modeli dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, podrška u ovom programskom području usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi. Podrška se pruža u dvije kategorije: jedna se odnosi na razvijanje programskih mreža na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te zajednički surađuje na projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih koalicija na subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine. 

Važno je da su to platforme koje imaju jasno definiran model suradnje i odlučivanja te da su orijentirane na dugoročnu suradnju i otvorene za uključivanje novih organizacija. To znači da se kroz ovo programsko područje ne podržavaju privremeni projektni konzorciji, niti pojedinačne aktivnosti organizacija koje se provode izvan suradničke platforme. Suradnička platforma može djelovati kao registrirana pravna osoba ili kao neformalna inicijativa. 

Kategorije

  a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Posebni ciljevi (programska platforma): 

 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati razvoj programskih mreža na nacionalnoj razini u svrhu decentralizacije kulturnog i umjetničkog programa 
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi
 • poticati razmjenjivanje znanja i iskustava između različitih organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti kako bi se međusobno osnaživale
 • poticati razvoj dugoročne programske suradnje na nacionalnoj razini

Posebni ciljevi (zagovaračka platforma): 

 • poticati razvoj zagovaračkih platformi na subnacionalnim razinama usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju regionalne/lokalne kulturne politike koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju sredine, a posebno u sredinama nižeg indeksa razvijenosti 
 • poticati i unapređivati suradnju između udruga i umjetničkih organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovo povezivanje s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi 
 • poticati procese koji će voditi uspostavljanju i funkcioniranju participativne, inkluzivne i demokratske kulturne politike na subnacionalnim razinama

Uloga organizacija uključenih u platformu 

Koordinator platforme je organizacija koja je nositelj prijave i koja se obavezuje koordinirati aktivnosti tijekom njihove provedbe. Koordinator je odgovoran za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje sporazum sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili dalje transferirati članicama prema odobrenom proračunu. 

Članica platforme je organizacija koja sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti te pridonosi njihovu financiranju. Sudjelovanje svih članica mora biti jasno naznačeno u opisnom dijelu prijavnice, a svaka članica mora popuniti, ovjeriti i potpisati Izjavu članice o suradnji, kojom izražava svoj pristanak da koordinator preuzima koordinacijsku ulogu te da će sudjelovati u razvoju suradničke platforme. Članica svojim potpisom također preuzima odgovornost za sudjelovanje u provedbi, kako na sadržajnoj tako i na financijskoj razini. U tom smislu, članica se obavezuje koordinatoru dostaviti sve potrebne izvještaje (opisne i financijske) i preslike računa koji su vezani za troškove financirane iz sredstava Zaklade.  

Formalni uvjeti

Komisija za otvaranje prijava provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Kao koordinator platforme, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, a koje trenutno ne koordiniraju suradničku platformu koju Zaklada financijski podržava u okviru ovoga programskog područja. 

Na ovaj Javni poziv prijavu dostavlja samo koordinator platforme

Prijavitelj prilikom prijave prilaže i ispunjene, potpisane i ovjerene Izjave članice o suradnji svih članica suradničke platforme. 

Kao članice, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti isključivo: 

 • udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
 • ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme

b) Broj prijava

Koordinator 
Prijavitelj (organizacija koordinator) ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti samo jednu prijavu. Organizacija koja kao koordinator podnosi prijavu za jednu od dviju kategorija unutar ovog programskog područja, ima pravo sudjelovati kao članica u drugim prijavama u ovom programskom području. Organizacija koja koordinira platformu koju Zaklada već podržava u ovom programskom području ne može dostaviti prijavu na ovaj Javni poziv, ali može sudjelovati kao članica u neograničenom broju prijava u okviru ovog Javnog poziva. 

Članica
Jedna organizacija ima pravo kao članica suradničke platforme sudjelovati u neograničenom broju prijava na ovaj Javni poziv. 

c) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva, programska platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije
 • provoditi aktivnosti u najmanje 3 regije
 • prijavitelj ne može tražiti financijska sredstva u iznosu većem od 140.000 kn 

Napomena: Za potrebe ovog Javnog poziva Zaklada definira šest regija u Hrvatskoj na sljedeći način: 

1) Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija
2) Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija
3) Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija 
4) Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija
5) Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija
6) Grad Zagreb


Da bi prijava bila prihvatljiva, zagovaračka platforma mora:

 • provoditi aktivnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
 • u provedbu aktivnosti uključiti najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice)
 • prijavitelj ne može tražiti financijska sredstva u iznosu većem od 90.000 kn 

Napomena: U rad zagovaračke platforme moguće je uključiti organizacije iz drugih dijelova Republike Hrvatske ako je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme što je potrebno obrazložiti u prijavnici. 

Prihvatljive vrste aktivnosti

Programska platforma

 • aktivnosti razmjene kulturnog i umjetničkog programa (predstave, projekcije, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, radionice itd.)
 • aktivnosti suradnje na projektima
 • aktivnosti suradnje u svim fazama pripreme i realizacije kulturnog i umjetničkog programa
 • aktivnosti zagovaranja
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • susreti članova platforme 

Zagovaračka platforma 

 • aktivnosti usmjerene prema podizanju svijesti javnosti o specifičnom problemu i njegovu rješavanju (kulturne i umjetničke aktivnosti, informiranje, oglašavanje, okrugli stolovi, direktne akcije, radionice itd.)
 • aktivnosti provedbe istraživanja manjeg opsega
 • izrada prijedloga i preporuka
 • edukacijske aktivnosti za uključene organizacije, a koje su relevantne za područje djelovanja platforme (seminari, radionice, obuka itd.)
 • susreti članova platforme

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad koordinatora i financijskoga administratora suradničke platforme te autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi promocije
 • troškovi komunikacije 
 • troškovi najma opreme i najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi transporta
 • troškovi dokumentiranja
 • administrativno-financijski troškovi (režijski troškovi, najam ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo itd.) u iznosu do najviše 10% ukupno traženog proračuna od Zaklade; 
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade

Financijski uvjeti 

U proračunski dio prijavnice unosi se specifikacija troškova koje će, ako prijava bude odobrena, biti moguće redefinirati u suradnji sa Zakladom, a prikazuju se svi troškovi koji će biti pokriveni iz sredstava Zaklade. Zaklada odobrena sredstva uplaćuje koordinatoru platforme, s kojim potpisuje sporazum. Koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati članicama platforme za provedbu aktivnosti te je odgovoran za podnošenje svih izvještaja sa zatraženom popratnom dokumentacijom. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type