Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Dokumentacija za prijavu

Rok: 19. ožujka 2020.

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

1. Ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (Opisni i proračunski dio) za kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade

2. Organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti uz prijavu su obavezne dostaviti:

  • skeniranu potvrdu o tome da je Izjava o neaktivnosti za 2019. godinu predana u Ministarstvo financija (vidi Napomenu br. 2 i br. 3)

3. Organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva, a u prethodnoj su godini imale poslovnih aktivnosti uz prijavu dostavljaju:

  • skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te
  • skeniranu Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2019. godinu (vidi Napomenu br. 2 i br. 4)

4. Organizacije koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva, a u prethodnoj su godini imale poslovnih aktivnosti uz prijavu dostavljaju

  • skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te
  • skenirani Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu (vidi Napomenu br. 2 i br. 4)

Skenirani dokumenti mogu se učitati u e-korisničkom profilu u poglavlju Organizacija u formatima .pdf, .jpg, .png, .bmp te ne smiju biti veći od 10 MB.

Napomene:

    1. Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

    2. Ako prijavitelj želi zaključati e-prijavnicu prije isteka roka za predaju financijskih izvještaja i Izjave o neaktivnosti, skeniranu potvrdu o tome da je Izjava o neaktivnosti za 2019. godinu predana u Ministarstvo financija ili skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te skeniranu Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2019. godinu, odnosno skenirani Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu moguće je dostaviti na e-adresu podrska@kulturanova.hr do 19. 3. 2020. do 16 h.

    3. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije dostavio skeniranu potvrdu o tome da je Izjava o neaktivnosti za 2019. godinu predana u Ministarstvo financija, a u Registru neprofitnih organizacija Izjava o neaktivnosti bude vidljiva u razdoblju komisijske provjere formalnih uvjeta, od prijavitelja se neće tražiti nadopuna dokumentacije. Ako Komisija utvrdi da prijavitelj nije do 2. 3. 2020. predao Izjavu o neaktivnosti za 2019. godinu u Ministarstvo financija, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

    4. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije dostavio skeniranu potvrdu o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA te Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2019. godinu / Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu, a u Registru neprofitnih organizacija financijski izvještaji za 2019. godinu budu vidljivi u razdoblju komisijske provjere formalnih uvjeta, od prijavitelja se neće tražiti nadopuna dokumentacije. Ako Komisija utvrdi da prijavitelj nije do 2. 3. 2020. predao financijski izvještaj za 2019. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi prijavitelji u e-prijavnici mogu navesti poveznicu (link) na kojoj se nalaze materijali koji ilustriraju prijaviteljevu kompetentnost za provedbu predloženoga projekta. Svi ostali prilozi (publikacije, novinski članci, dokumentacija koja ilustrira rad organizacije), koje prijavitelj eventualno dostavi kako bi potkrijepio svoju kompetentnost, neće se razmatrati.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora sa Zakladom dostaviti propisanu dokumentaciju za potpisivanje Ugovora koja je navedena u Vodiču za prijavu (Poglavlje 8. 2.).

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type