Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

E-savjetovanje o Sektorskoj analizi

Zaklada "Kultura nova" otvorila je e-savjetovanje s organizacijama civilnog društva o Sektorskoj analizi za 2023. godinu.

Rok: 08. rujna 2022.

U skladu s dosadašnjom praksom Ured za udruge provodi proces prikupljanja sektorskih analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u 2023. godini. Zaklada "Kultura nova" je stoga i u ovoj godini obavezna izraditi Sektorsku analizu koja je temeljni dokument za utvrđivanje raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Analiza problema po sektorima izrađuje se kao podloga za pripremu natječaja i javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (uključujući i nefinancijske podrške) programima i projektima od interesa za opće dobro koje će u 2023. godini provoditi udruge i druge organizacije civilnoga društva financirane iz javnih izvora na nacionalnoj razini, stoga je važno da se u izradu sektorskih analiza aktivno uključe i organizacije civilnog društva putem javnih savjetovanja.

Zaklada je Nacrt Sektorske analize za 2023. pripremila u skladu sa smjernicama Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" za razdoblje 2022. – 2025. koji je usvojen u ožujku 2022. godine, a u čiji su participativni proces izrade bili uključeni svi dionici relevantni za djelovanje Zaklade. Nacrt Sektorske analize obuhvaća sva prioritetna područja kao i glavne programe predviđene važećim Strateškim planom.

U svrhu izrade što kvalitetnije Sektorske analize za 2023. godinu Zaklada otvara e-savjetovanje te poziva sve zainteresirane organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) u suvremenoj kulturi i umjetnosti da na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti daju konkretne prijedloge i komentare na Nacrt Sektorske analize za 2023.

Nakon provedenoga e-savjetovanja Zaklada će se očitovati na sve prikupljene komentare i prijedloge koji će zajedno s očitovanjem biti sastavni dio Sektorske analize.

Sektorska analiza za 2023. godinu nalazi se u poglavlju Dokumenti, a e-obrazac za savjetovanje potrebno je ispuniti te ga najkasnije do 8. rujna 2022. pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Svi u roku dostavljeni e-obrasci bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type