Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Rok: 03. rujna 2020.

Prijave su zatvorene

Unatoč sve većoj pažnji koja se usmjerava prema istraživanju, čitanju i tumačenju umjetničkog i kulturnog djelovanja izvan dominantnih obrazaca, najčešće od strane samih protagonista, još uvijek ne postoji kontinuirana podrška za artikulaciju raznolikih razvojnih procesa, ključnih problema i postignuća organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja, kao niti njihovog kontekstualnog djelovanja i uloge u kulturnom i umjetničkom životu određene sredine.

U fokusu programskog područja za organizacijsko i umjetničko pamćenje je osiguravanje stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali. Podrška je usmjerena prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji, obradi i tumačenju građe, materijala i podataka suvremenoga i/ili progresivnog umjetničkog i kulturnog djelovanja, kako bi kroz različite formate (javne dokumentacijske prostore, publikacije, monografije, kataloge, filmove, video radove, interaktivne aplikacije i sl.) svjedočili o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarali nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama.

Posebni ciljevi:

 • poticati istraživanje, bilježenje i tumačenje u javnosti nedovoljno i/ili neadekvatno obrađenih i predstavljenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja
 • doprinositi jačanju kapaciteta za organizacijsko i umjetničko pamćenje
 • osiguravati javnu dostupnost materijala/građe koji su producirani/prezentirani u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje razvijaju organizacijsko i umjetničko pamćenje

Kategorije

      a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
      b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Prva kategorija odnosi se na projekte usmjerene na istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka određenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja, a koji s provedbom završavaju u godini za koju je prijavljena podrška, odnosno u trenutku kada format postane javno dostupan. Riječ je o projektima poput izdavanja publikacija, monografija, kataloga, filmova, video radova i sl. Prijavitelji kojima bude odobrena podrška u ovoj kategoriji neće imati pravo podnošenja prijava na javni poziv u ovom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Druga kategorija odnosi se na projekte usmjerene na dugoročno i sustavno istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka i njihovu diseminaciju, a koji nisu vremenski ograničeni, odnosno koji se odnose na kontinuiranu djelatnost prikupljanja, obrade i javne dostupnosti podataka, poput javnih fizičkih i online dokumentacijskih prostora i arhiva, serije publikacija i sl. Da bi prijava u ovoj kategoriji bila prihvatljiva, projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom cijele godine (od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.). Ako je riječ o dokumentacijskim prostorima i arhivima, dio građe mora biti dostupan javnosti tijekom cijele godine.

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju (vidi Tablicu 2. Vodiča za prijavu).

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva najviši iznos koji prijavitelj može tražiti u obje kategorije je 40.000 kn.

d) Što se može prijaviti?
Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti u kategoriji a) može započeti i završiti bilo kad u 2021. godini
 • provedba aktivnosti u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga iznosa
 • moraju proći najmanje dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelju u Programskom području 7, kategoriji a.

Prihvatljivi troškovi:
Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

 • troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog) voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • troškovi promocije
 • troškovi dizajna i tiska
 • troškovi produkcije video, audio i drugih materijala
 • troškovi nabave i/ili izrade različitih materijala
 • troškovi edukacije vezani za organizacijsko i umjetničko pamćenje (materijali, treneri, kotizacije i sl.)
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi i sl. za organizacijsko i umjetničko pamćenje
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 5 % (nužni za provođenje projekta, a koji se odnose na prethodno navedene prihvatljive troškove)
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type