Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2: Podrška za mobilnost

Posebni ciljevi

 • doprinijeti mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika u svrhu stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja
 • doprinijeti profesionalnom razvoju umjetnika i kulturnih radnika
 • doprinijeti razvoju novih programa/projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti

Iako je mobilnost umjetnika i kulturnih radnika svojstvena djelovanju u kulturnom sektoru, i dalje u sustavu financiranja kulture u Republici Hrvatskoj nedostaje sustavna podrška za transnacionalnu mobilnost u kulturi. Stoga je Zaklada odlučila programsko područje koje je do sada bilo usmjereno na stvaranje stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje i pripremu novih međunarodnih projekata i putovanje u inozemstvo radi selekcije programa otvoriti prema transnacionalnoj mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika koja je usmjerena na procese stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja. Podrška u ovom programskom području ne odnosi se na transnacionalnu mobilnost u svrhu produkcije, distribucije, prezentacije tj. međunarodnih gostovanja programa/projekata.

Financijskom podrškom u ovom programskom području nastoje se stvoriti prilike i mogućnosti za profesionalni razvoj umjetnika i kulturnih radnika kroz njihovo sudjelovanje na različitim događanjima, konferencijama, seminarima, edukacijskim programima, studijskim putovanjima, rezidencijama i sl., zatim za dogovaranje nove ili jačanje postojeće međunarodne suradnje te za osmišljavanje novih programa i projekata. U okviru ovog programskog područja bespovratna sredstva se dodjeljuju organizaciji kako bi kulturni radnici (zaposlenici i vanjski suradnici organizacije) i/ili umjetnici otišli na putovanje u inozemstvo ili kako bi organizacija ugostila umjetnike i/ili kulturne radnike iz inozemstva u svrhu stvaranja, povezivanja, istraživanja i/ili učenja. Geografski fokus nije propisan te je prihvatljiva mobilnost u bilo koju državu ili iz bilo koje države, što ovisi isključivo o potrebama same organizacije prijavitelja. U okviru jedne prijave moguće je prijaviti jednu ili više svrha mobilnosti u različite zemlje ili iz njih, ovisno o potrebi organizacije i predloženog projekta mobilnosti.

Svrha mobilnosti odnosi se na:

 • Stvaranje – osmišljavanje i priprema novih kulturnih i umjetničkih radova, djela i projekata
 • Povezivanje – umrežavanje s postojećim ili novim partnerima
 • Istraživanje – istraživanje u svrhu razvoja novih i/ili postojećih kulturnih i umjetničkih radova, djela projekata
 • Učenje – profesionalni razvoj i osnaživanje kapaciteta te izgradnja i jačanje znanja i sposobnosti kulturnih radnika i umjetnika

Sve navedene svrhe imaju jednaku važnost. Svaki prijavitelj prilikom prijave odabire i opisuje jednu ili više svrha koja/e najviše odgovara/ju potrebama organizacije i predloženog projekta mobilnosti.

S obzirom na horizontalnu vrijednost Programa podrške koja se odnosi na poticanje ekološke tranzicije u kulturnom sektoru, preporuka je da se prilikom putovanja koriste održiviji načini putovanja ili ekološki prihvatljiviji prijevoz.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Formalni uvjeti za PP2:

 • Prihvatljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja ovog Javnog poziva
 • Broj prijava: Prijavitelj može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 15.000 kn
 • Trajanje provedbe: Provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad tijekom 2023.
 • Vrsta aktivnosti: Aktivnosti moraju biti usmjerene na međunarodnu suradnju i transnacionalnu mobilnost.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

 • troškovi naknada za rad voditelja/producenata/kustosa/umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi nabave literature
 • troškovi dokumentiranja projekta
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi nabave opreme, u iznosu do najviše 20 %
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje projekta).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type