Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP9: Program podrške za pomoć u kriznim situacijama

Zaklada "Kultura nova", kao javna zaklada u kulturi osnovana sa svrhom pružanja financijske i stručne podrške organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, usmjerena je na osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za rad udruga i umjetničkih organizacija u suvremenoj kulturi i umjetnosti te predstavlja važan element stabilnosti za navedene organizacije, naročito u kriznim vremenima. Kako bi u trenutnoj krizi, ali i eventualnim budućim krizama, Zaklada osigurala nesmetan i stabilan razvoj i funkcioniranje ovih organizacija, omogućila im da na brži i lakši način odgovore na negativne posljedice krize te da se prilagode novim okolnostima, definirano je novo Programsko područje za pomoć u kriznim situacijama u okviru kojega se nastoje ublažiti neposredni i dugoročni utjecaji krize na organizacije.

Istraživanje Zaklade "Kultura nova" o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 i zagrebačkog potresa na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti pokazalo je da je područje kulture drastično pogođeno obaveznim mjerama fizičkog distanciranja, zatvaranja prostora za kulturu, otkazivanja kulturnih događanja i/ili ograničavanja broja sudionika javnih okupljanja. Te su mjere utjecale na sve aspekte rada organizacija, koje kontinuirano djeluju u nestabilnim uvjetima, od svakodnevnog uredskog rada, umjetničke proizvodnje i distribucije, obrazovnih i diskurzivnih programa, prihoda, do putovanja i međunarodne suradnje. Unatoč tome, tijekom krize organizacije su pokazale veliku otpornost i fleksibilnost pronalazeći načine da nastave stvarati, producirati i distribuirati kulturne i umjetničke sadržaje. S obzirom na to da kriza još uvijek traje te da je podrška iz javnih izvora, naročito u lokalnim sredinama, neadekvatna i nedostatna, Zaklada uvodi dodatnu mjeru kako bi što većem broju organizacija olakšala suočavanje s krizom.

U skladu s navedenim Zaklada je otvorila Javni poziv za podršku onim organizacijama koje u 2021. ne provode programe i projekte uz podršku Zaklade (izuzev organizacija koje su podršku ostvarile u okviru PP8) kako bi i za te organizacije osigurala udio sredstava za troškove plaća zaposlenika i tzv. hladnog pogona. Podrška ja namijenjena onim organizacijama koje unatoč krizi i bez podrške Zaklade tijekom 2021. produciraju i/ili distribuiraju kulturne i/ili umjetničke radove, djela ili projekte (npr. kazališne predstave, akcije, performanse, audio, filmske i video sadržaje, fotografije, filmske i video projekcije, izložbe, koncerte, publikacije itd.) u polju suvremene kulture i umjetnosti. Provedba aktivnosti može započeti i završiti bilo kad tijekom 2021., a prijava može sadržavati aktivnosti koje su se provodile ili će se provoditi do kraja tekuće godine.

Posebni ciljevi

 • pridonijeti jačanju kapaciteta i osnaživanju organizacija za produkciju i/ili distribuciju kulturnih i umjetničkih sadržaja u području suvremene kulture i umjetnosti
 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati programe/projekte koji su usmjereni na provođenje cjelogodišnjih programskih/projektnih aktivnosti

Decentralizacija

Ovaj Javni poziv ima za cilj organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti olakšati suočavanje s posljedicama krizne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19, a jedan od posebnih ciljeva programskog područja je pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti tih organizacija te decentralizaciji njihovih kulturnih i umjetničkih programa/projekata. S obzirom na to, ali i činjenicu da su sredstava za organizacije koja dodjeljuju jedinice lokalnih uprava nedostatna za njihov razvoj, Zaklada je razvila metodologiju kako bi osigurala što veću geografsku raznolikost prilikom dodjele bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog poziva. S tim u skladu, prijave se za svaku lokalnu sredinu u kojoj je sjedište prijavitelja rangiraju od najvećeg mogućeg postotka ostvarenih bodova prema najmanjem, s označenim prijavama koje u nekoj od podskupina kriterija nisu prošle propisani bodovni prag. Konačna rang lista bit će formirana tako da će na nju najprije ući sve prvorangirane prijave iz svih lokalnih sredina, i to prema postotku ukupno ostvarenih bodova. U slučaju da je broj lokalnih sredina veći od broja podrški koje Zaklada može dodijeliti, crta se na rang listu povlači u skladu s proračunskim sredstvima ovog Javnog poziva, a na rang listu ulaze lokalne sredine u kojima se nalaze prijave s najvećim postotkom ukupno ostvarenih bodova. Ako su u prvom krugu na rang listu uključene sve lokalne sredine, sljedeće na rang listu ulaze drugorangirane prijave iz svih lokalnih sredina, i tako redom sve do iscrpljivanja proračuna za ovaj Javni poziv. U skladu s navedenim redoslijed prijava na konačnoj rang listi ovisi o postotku ostvarenih bodova kao i o relativnom položaju prijave unutar lokalne sredine.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava propisane formalne uvjete koji su propisani za programsko područje (vidi Tablicu 2. u Vodiču za prijavu).

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su registrirane u Republici Hrvatskoj
 • aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • ne koriste podršku Zaklade "Kultura nova " za provedbu aktivnosti u 2021.
 • zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jednu (1) prijavu.

c) Iznosi koji se mogu tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva, prijavitelj može tražiti iznos do 10,000 kn.

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • program/projekt se mora odnositi na produkciju i/ili distribuciju kulturnih i/ili umjetničkih radova, djela ili projekata u polju suvremene kulture i umjetnosti
 • program/projekt se mora provoditi tijekom 2021.
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za programsko područje.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelj može prikazati troškove iz bilo kojeg razdoblja provedbe programa/projekta tijekom 2021. Prilikom ispunjavanja e-prijavnice prijavitelj sam odabire poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traži podršku od Zaklade:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada te ostalih sudionika angažiranih u aktivnostima
 • neoporezivi primici zaposlenika. U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5,000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3,000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5,000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte za ona radna mjesta za koja je zatražena podrška u prethodnom poglavlju proračuna. Navedeni troškovi prihvatljivi su samo za ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu, a koja su navedena u poglavlju Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada te ostalih sudionika angažiranih u aktivnostima.
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi, troškovi knjigovodstva i računovodstva i sl.)
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove, a koji su nužni za provođenje programa/projekta).

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type