Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost

Posebni ciljevi:

 • doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti za razvoj i provedbu neformalnih obrazovnih programa za javnost
 • doprinijeti unapređenju postojećih i širenju novih znanja, sposobnosti i vještina u suvremenoj kulturi i umjetnosti
 • doprinijeti promicanju suvremene kulture i umjetnosti širenjem znanja i vještina među različitim društvenim skupinama

Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta za provedbu edukacijskih programa u suvremenoj kulturi i umjetnosti otvorenih za javnost.

Obrazovanje u kulturi i umjetnosti predstavlja imperativ za kulturni i umjetnički razvoj svake zajednice, a ujedno je i snažna podloga za sveukupni društveni razvoj. Budući da je tradicionalan i zastarjeli pristup u sustavu formalnog obrazovanja posebno izražen u umjetničkom i kulturnom području od izuzetne je važnosti poticanje širenja znanja i vještina u suvremenoj kulturi i umjetnosti među različitim društvenim grupama putem cjeloživotnog obrazovanja, a posebice neformalnih programa naobrazbe koje provode organizacije civilnog društva.

Zakladino istraživanje koje je provedeno u području obrazovanja u kulturi tijekom 2014. i 2015.* pokazalo je da su djelovanjem u području suvremene kulture i umjetnosti brojne organizacije civilnog društva u Hrvatskoj razvile specifična znanja i vještine koja prenose građanima u širokom rasponu raznovrsnih, neformalnih obrazovnih programa koje provode (79 % ispitanih udruga provodi neformalne programe za javnost, odnosno 65 % ispitanih umjetničkih organizacija). Osim izgradnje specifičnih kompetencija neformalni programi su važni za formiranje kulturnih vrijednosti, stjecanje kulturnih iskustava, razvijanja potrebe za praćenjem kulturnih aktivnosti te doprinose ujednačenom i održivom razvoju društva. S ciljem stvaranja obrazovnih programa koji će odgovoriti na potrebe raznolike publike te osmišljavanja programa koji će pružiti alternativne obrazovne formate za promicanje kulture i umjetnosti, važno je osmisliti inovativne modele, planove i programe obrazovanja u kulturi te stvoriti podlogu za njihovo sustavno provođenje. Zaklada stoga uspostavlja program podrške kojim se razvijaju organizacijski kapaciteti za provođenje kulturno-umjetničkih neformalnih obrazovnih programa za javnost.

Podrška je namijenjena planiranju i osmišljavanju te provođenju različitih obrazovnih programa i aktivnosti organizacija civilnog društva, koji će stvarati funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti dostupne zainteresiranoj javnosti. Neformalni obrazovni programi u okviru ovog programskog područja mogu biti namijenjeni najrazličitijim društvenim skupinama bez naknade te mogu obuhvaćati različite formate neformalnog obrazovanja poput seminara, treninga, tečajeva, radionica, predavanja i sl. kojima se proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine te usvajaju nova znanja, sposobnosti i vještine i šire spoznajne mogućnosti.

*Studija "Krojeno po mjeri?" dostupna je na: https://kulturanova.hr/file/ckeDocument/files/Krojeno_po_mjeri.pdf

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za ovo programsko područje.

Formalni uvjeti za PP8:

 • Prihvatljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • Broj prijava: Prijavitelj može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 30.000 kn
 • Trajanje provedbe: Provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad tijekom 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade:

 • troškovi naknada za rad voditelja programa te suradnika / stručnjaka angažiranih u aktivnostima neformalnog obrazovnog programa
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi promocije
 • troškovi dizajna i tiska
 • troškovi produkcije video, audio i drugih materijala
 • troškovi nabave i/ili izrade različitih materijala
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi i sl. za aktivnosti neformalnog obrazovnog programa
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.)
 • troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje projekta).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type