Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Upravni odbor

Zakladom upravlja Upravni odbor koji ima pet članova. Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture na mandat od četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja. Svi članovi obavljaju svoje funkcije bez naknade.

Upravni odbor:

 • donosi Statut Zaklade na prijedlog upravitelja Zaklade te donosi izmjene i dopune Statuta,
 • imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,
 • donosi i druge opće akte, pojedinačne akte i akte poslovanja sukladno svojim ovlastima,
 • donosi odluke o dodjeli sredstava i nadzire korištenje sredstava Zaklade,
 • donosi odluke vezane uz provedbu programa Zaklade,
 • donosi odluke o korištenju imovine Zaklade,
 • donosi financijski plan i zaključni račun na prijedlog upravitelja Zaklade,
 • podnosi izvješća o radu Zaklade Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima sukladno zakonu kojim se uređuje djelovanje zaklada te
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu Zaklade.
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type