Zakladom upravlja Upravni odbor koji ima pet članova. Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture na mandat od četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja. Svi članovi obavljaju svoje funkcije bez naknade.

Prvi saziv Upravnog odbora je Vlada Republike Hrvatske imenovala na prijedlog ministrice kulture dr. sc. Andree Zlatar Violić na sjednici održanoj 5. siječnja 2012. godine kada je donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" u sastavu: Agata Juniku, Marin Lukanović, Vid Mesarić, Ivica Petrinić i Emina Višnić. Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 19. siječnja 2012. godine, za predsjednicu je jednoglasno izabrana Emina Višnić, a za njenog zamjenika Marin Lukanović.

Drugi saziv Upravnog odbora je Vlada Republike Hrvatske imenovala na prijedlog ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine kada je donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" u sastavu: Križana Brkić, Branko Mihanović, Dorotea Milas, Joško Ševo i Ksenija Zec. Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 20. srpnja 2016. godine, za predsjednicu je jednoglasno izabrana Ksenija Zec, a za njenu zamjenicu Križana Brkić. Križana Brkić bila je članica drugog saziva Upravnog odbora Zaklade te zamjenica predsjednice Upravnog odbora od lipnja 2016. do prosinca 2018. kada je službeno podnijela ostavku na dužnost nakon čega ju je na osobni zahtjev Vlada RH razriješila dužnosti na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine. Novi član drugog saziva Upravnog odbora Zaklade Orsat Franković imenovan je na istoj sjednici Vlade RH 14. veljače 2019. godine s četverogodišnjim mandatom.

Vlada RH je na sjednici održanoj 16. travnja 2020. na prijedlog ministrice kulture dr. sc. Nine Obuljen Koržinek donijela Rješenje o imenovanju Branka Mihanovića, Dorotee Milas, Joška Ševe i Ksenije Zec članovima trećeg saziva Upravnog odbora Zaklade s danom 8. lipnja 2020. Nakon prvog četverogodišnjeg mandata u razdoblju od 2016. do 2020. godine, ovo će imenovanim članovima biti drugi mandat u Upravnom odboru Zaklade. Peti član Upravnog odbora Zaklade, Orsat Franković, imenovan je 14. veljače 2019. također s četverogodišnjim mandatom. Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 24. lipnja 2020. godine, za predsjednicu je jednoglasno izabrana Ksenija Zec, a za njenog zamjenika Joško Ševo.