Financijska podrška u ovom programskom području odnosi se na istraživanje umjetnika koje može rezultirati novim idejama, teorijama, metodama i podacima, a koji mogu biti primjenjivi i u drugim umjetničkim područjima ili organizacijama. Podrška u ovom programskom području ne odnosi se na istraživanje kao jednu od metoda umjetničkog rada već je istraživanje umjetnika shvaćeno kao predfaza stvaranja bilo kojeg umjetničkog djela, rada ili projekta. Odnosi se na proces razrade i propitivanja nove umjetničke ideje, to je put od ideje do koncepta, a koji prethodi konkretizaciji plana provedbe i cjelokupne produkcije i distribucije. Razviti novu umjetničku ideju često podrazumijeva eksperimentiranje u procesima i materijalima, s različitim predlošcima, istraživanje u knjižnicama, arhivima, muzejima, galerijama, kazalištima, dokumentacijskim centrima, raznovrsnim bazama podataka; razvoj metoda i postupaka unutar specifičnog umjetničkog područja; uključuje razgovore i sastanke sa stručnjacima ili brojnim drugim pojedincima relevantnim za temu; analizu podataka; ispitivanje mogućnosti tehnike i brojne opreme te njezino testiranje; putovanja; nabavu potrebne literature, opreme, materijala, alata i sl. Istraživanje u ovom programskom području mogu provoditi isključivo umjetnici. Ako organizacija u ovom programskom području prijavljuje produkciju i/ili distribuciju već definirane umjetničke ideje ili je istraživanje samo metoda u realizaciji cjelokupnog umjetničkog djela, rada ili projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Posebni ciljevi:

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

b) Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti najviše jednu (1) prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 20.000 kn

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2019. godini
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za programsko područje u kojem se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad umjetnika angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti, opreme, alata i sl.
 • troškovi nabave literature, opreme, alata, materijala i sl.
 • troškovi dokumentiranja
 • ostali troškovi nužni za provođenje aktivnosti, u iznosu do najviše 5 % ukupno traženog proračuna od Zaklade