Financijska podrška u ovom programskom području odnosi se na umjetničko istraživanje, odnosno na razvoj nove umjetničke ideje, iz koje će tek biti stvoren originalan umjetnički rad, djelo ili projekt. Podrška u ovom programskom području ne odnosi se na umjetničko istraživanje kao jednu od metoda umjetničkog rada već je umjetničko istraživanje shvaćeno kao proces razrade i propitivanja nove umjetničke ideje, to je put od ideje do koncepta, a koji prethodi konkretizaciji plana provedbe i cjelokupne produkcije i distribucije. Razviti novu umjetničku ideju često podrazumijeva eksperimentiranje u procesima i materijalima, istraživanje u knjižnicama, arhivima, muzejima, dokumentacijskim centrima, raznovrsnim bazama podataka, uključuje razgovore i sastanke sa stručnjacima ili brojnim drugim pojedincima relevantnim za temu, nabavu potrebne literature, tehnike i brojne opreme te njezino testiranje, putovanja itd. Umjetničko istraživanje mogu provoditi isključivo umjetnici. Ako organizacija u ovoj kategoriji prijavljuje produkciju i/ili distribuciju već definirane umjetničke ideje i cjelokupnog umjetničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Posebni ciljevi:

 • pridonijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja (vidi Tablicu 2), kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti najviše jednu prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 20.000 kn

d) Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2018. godini
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad umjetnika/stručnjaka/autora/voditelja angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza)
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti, opreme, alata i sl.
 • troškovi nabave literature, opreme, alata, materijala i sl.
 • troškovi dokumentiranja
 • ostali troškovi nužni za provođenje projekta, u iznosu do najviše 5% ukupno traženog proračuna od Zaklade