Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Posebni ciljevi:

 • poticati istraživanje, bilježenje i tumačenje u javnosti nedovoljno i/ili neadekvatno obrađenih i predstavljenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih praksi
 • doprinositi jačanju kapaciteta za organizacijsko i umjetničko pamćenje
 • osiguravati javnu dostupnost materijala/građe koji su producirani/prezentirani u svrhu organizacijskog i umjetničkog pamćenja

Zaklada u okviru programskog područja za organizacijsko i umjetničko pamćenje pruža podršku za bilježenje suvremenog umjetničkog i kulturnog djelovanja koje ostaje kao nasljeđe budućim generacijama. Stoga je u fokusu ovog programskog područja osiguravanje stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih praksi koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi, analizirani i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali. Podrška je usmjerena prema istraživanju, prikupljanju, sistematizaciji, obradi, analizi i tumačenju građe, materijala i podataka suvremenoga i/ili progresivnog umjetničkog i kulturnog djelovanja, kako bi kroz različite formate (javne dokumentacijske prostore, publikacije, monografije, kataloge, filmove, video radove, interaktivne aplikacije i sl.) svjedočili o razvoju i djelovanju pojedinih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih područja te na taj način stvarali nova znanja koja će biti javno i trajno dostupna budućim generacijama.

Kategorije

 • a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
 • b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Prva kategorija odnosi se na projekte usmjerene na istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, digitalizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka određenih organizacija, umjetnika ili umjetničkih i kulturnih praksi, a koji s provedbom završavaju u razdoblju na koje se odnosi prijavljena podrška, odnosno u trenutku kada format postane javno dostupan. Riječ je o projektima poput izdavanja publikacija, monografija, kataloga, filmova, video radova i sl. Prijavitelji kojima bude odobrena podrška u ovoj kategoriji neće imati pravo podnošenja prijava na Javni poziv u ovom programskom području dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. U ovoj kategoriji projekt može započeti i završiti bilo kad u razdoblju na koje se odnosi Javni poziv, odnosno od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Druga kategorija odnosi se na projekte usmjerene na kontinuirano, dugoročno, višegodišnje i sustavno istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, digitalizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka i njihovu diseminaciju, a koji nisu vremenski ograničeni, odnosno koji se odnose na kontinuiranu djelatnost prikupljanja, obrade i osiguravanja javne dostupnosti podataka, poput javnih fizičkih i online dokumentacijskih prostora i arhiva, serije publikacija i sl. Projekt se u ovoj kategoriji mora provoditi kontinuirano tijekom razdoblja na koje se odnosi ovaj Javni poziv (od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.), a iz koncepta i svih opisa mora biti razvidno da je riječ o višegodišnjem organizacijskom i/ili umjetničkom pamćenju te dio građe mora biti dostupan za javnost tijekom razdoblja provedbe. Ako je riječ o dokumentacijskim prostorima i arhivima, dio građe mora biti dostupan javnosti tijekom cijelog razdoblja. Prijavitelji kojima je odobrena podrška u ovoj kategoriji u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. ne mogu se na ovaj Javni poziv prijaviti s istim aktivnostima za koje im je odobrena podrška.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za ovo programsko područje i kategorije.

Formalni uvjeti za PP7:

 • Prihvatljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • Broj prijava: Prijavitelj može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 40.000 kn
 • Trajanje provedbe: Da bi prijava bila prihvatljiva provedba aktivnosti:
  - u kategoriji a) može započeti i završiti bilo kad u razdoblju od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
  - u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
 • Nemogućnost prijave: Da bi prijava bila prihvatljiva u Programskom području 7 moraju proći najmanje dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelju u Programskom području 7, kategoriji a.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade. Ovdje navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na obje kategorije:

 • troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja
 • neoporezivi primici zaposlenika. U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 5.000 kn, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 3.000 kn, troškove prehrane u iznosu do 5.000 kn, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte za ona radna mjesta za koja je zatražena podrška u prethodnom poglavlju proračuna. Navedeni troškovi prihvatljivi su samo za ona radna mjesta za koja je sklopljen ugovor o radu, a koja su navedena u poglavlju Troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja.
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi promocije
 • troškovi dizajna i tiska
 • troškovi produkcije video, audio i drugih materijala
 • troškovi nabave i/ili izrade različitih materijala
 • troškovi edukacije vezani za organizacijsko i umjetničko pamćenje (materijali, treneri, kotizacije i sl.)
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi i sl. za organizacijsko i umjetničko pamćenje
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.)
 • troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje projekta).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type