Studio za suvremeni ples

SSP: 60

U sezoni 2021./2022. Studio za suvremeni ples obilježava 60. obljetnicu osnivanja prvog profesionalnog plesnog ansambla u Hrvatskoj i regiji. Kroz svoju bogatu umjetničku povijest, koju su pokrenule Ana i Vera Maletić u sezoni 1962./1963. godine, SSP je profilirao generacije vrsnih plesača, pedagoga i koreografa. Kroz bogatu povijest organizacije nastaje bogata arhivska građa, novi oblici umjetničkih suradnji kroz razne projekte i koprodukcije te se stvaraju nova znanja temeljena na tradiciji inovacije u polju suvremenog plesnog izraza. Upravo u sklopu ovog projekta sve to se želi zabilježiti i učiniti dostupnim široj javnosti: realizirati digitalizaciju arhivske građe SSP-a, zabilježiti svjedočanstva, iskustva i refleksije na 60 godina rada i umjetničkog djelovanja najstarijeg profesionalnog plesnog ansambla u Hrvatskoj, direktno od samih umjetničkih aktera, s ciljem stvaranja teorijskih radova i eseja, u pismenom obliku, značajnih za promatranje razvoja suvremenog plesa i pokreta u Hrvatskoj.

Savez udruga Klubtura

Clubture - 20 godina razmjene i suradnje

Projektom Clubture – 20 godina razmjene i suradnje želi se kritički sagledati i istražiti bogata povijest temeljnog i dugogodišnjeg programa organizacije, Clubture-HR: Programska razmjena i suradnja. Kroz taj je program od 2002. godine do danas provedeno više od 250 suradničkih projekata i turneja u čijoj je provedbi sudjelovalo više od 250 organizacija. Realizirano je preko 1400 javnih događanja u više od 100 gradova i manjih mjesta diljem Hrvatske. Program je tako odigrao značajnu ulogu u programskom razvoju organizacija nezavisne kulturne scene te utjecao na kulturni i umjetnički razvoj gradova i manjih sredina u Republici Hrvatskoj. Projektne aktivnosti usmjerene su kontekstualizaciji povijesti suradničkih projekata i turneja provedenih kroz platformu Clubture, promiču važnost suradničkih praksi i taktičkog umrežavanja u području kulture i umjetnosti te jačaju svijest o važnosti umjetničkog i kulturnog djelovanja izvan dominantnih praksi kroz analizu i javnu prezentaciju znanja o suradničkim procesima na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Teatar Teatro VeRRdi

VeRRdijevih 20

Projektom "VeRRdijevih 20" obilježit će se dvadeset godina djelovanja umjetničke organizacije Teatro VeRRdi. Istraživačkim procesom u podlozi projekta teži se prikupljanju, selekciji i objedinjavanju arhivske građe i kritičkih impresija dugogodišnjih suradnika i stručne javnosti, a u svrhu stjecanja zaokruženog uvida u značaj i postignuća organizacije. Polazeći od percepcije nezavisne kulturne scene kao pokretača kulturne vitalnosti grada Zadra te uloge Teatra VeRRdi kao jednog od njenih najdugovječnijih i najaktivnijih protagonista, projekt bilježenja i tumačenja povijesti organizacije poslužit će kao studija slučaja koja ujedno reflektira i razvojne tendencije i dinamiku lokalnog nezavisnog kulturnog sektora. U svjetlu aktivne participacije Teatra VeRRdi u tekućem procesu razvoja modela sudioničkog upravljanja Centrom za kulturu koji će nepovratno izmijeniti vizuru lokalne izvaninstitucionalne kulture, monografska publikacija pridonijet će čvršćem pozicioniranju organizacije na lokalnoj i nacionalnoj kulturnoj mapi, ali i poslužiti kao svojevrstan testament višedesetljetnih nastojanja i borbi protagonista zadarske nezavisne kulturne scene.

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Potraga za prostorom - nezavisna kulturna scena Karlovca

Projekt "Potraga za prostorom – nezavisna kulturna scena Karlovca" detektira, istražuje i dokumentira djelovanje nezavisne kulturne scene u Karlovcu koja je kroz petnaestak godina uspješno svojim kritičkim djelovanjem u području suvremene umjetnosti i kulture ukazivala na potrebu pronalaska prostornih resursa za njihovu izvedbu i razvoj. Nikada zabilježena, a značajno utjecajna na razvoj cijele kulturne zajednice grada ostala je dokumentacijski zanemarena. Izradom monografije i video dokumentarnog filma bit će prikazan rad organizacija civilnog društva koje su međusobnim povezivanjem i dovođenjem novih suvremenih praksi koje se nalaze izvan dominantnih kulturnih obrazaca te svojim progresivnim djelovanjem uspostavile nezavisne prostore i obilježile razvoj lokalne sredine te postale jedan od ključnih aktera u radu kulturno-umjetničke scene.

VRUM umjetnička organizacija

Memory Lane

Memory Lane je projekt teorijske razrade novoosmišljenih metodologija rada s mladom publikom i odrađenih procesa istraživanja inovativnih i alternativnih formata umjetničke izvedbe. Osmišljen je kao odgovor na analizu lokalne situacije i nedostatka teorijskog istraživanja u području plesa za mladu publiku kao temelj daljnjeg razvoja umjetničke discipline. Projekt se odnosi na provedbu istraživačkih praktičnih laboratorija, teorijski rad, prikupljanje znanstvenih radova, njihovu prezentaciju (forum/konferencija) i objavljivanje stručne publikacije u kojoj su prikupljeni analizirani podaci. Projekt se odvija u međunarodnoj suradnji sa suradničkom platformom Generator i Međunarodnom istraživačkom mrežom za kazalište za mladu publiku ITYARN te svjetskom mrežom za razvoj mlade publike Young Dance Network. Međunarodni karakter i okupljeni tim stručnjaka projektu osiguravaju svjetsku relevantnost, kompetentnost i pluralizam istraživačkih procesa, a lokalnoj zajednici donosi jedinstvenu teorijsku i praktičnu razradu aktualnih i inovativnih metodologija rada kroz stručnu publikaciju dostupnu svima (tiskano dvojezično) i online izdanje (višejezično).

Zagrebački plesni ansambl

ZPA - Istraživanje arhivske građe / Od Lele do danas: 50 godina ZPA

Projekt "ZPA – Istraživanje arhivske građe / Od Lele do danas" podrazumijeva prikupljanje i obradu arhivske građe Zagrebačkog plesnog ansambla od osnivanja 1970. godine do danas. Usprkos bogatom opusu ZPA, do današnjeg dana materijali ansambla (tekstovi, fotografije, audio i video zapisi) nisu sustavno arhivirani niti obrađeni. Zagrebački plesni ansambl kao nositelj projekta angažirat će vanjske stručnjake za provedbu projekta kako bi istraživanju omogućio profesionalan i objektivan pristup. Cilj istraživanja nije potvrditi uspjehe ZPA već sustavno i istinito zabilježiti njegov rad i njegov utjecaj na razvoj plesne scene u zemlji, gdje se polazi od pretpostavke da je isti nedvojbeno ostvaren. Trenutno ne postoji popis predstava i suradnika koji su djelovali u okviru ZPA, a većina njih s početka djelovanja organizacije danas je u srednjoj i starijoj životnoj dobi te se ovim projektom želi istražiti i zabilježiti važnu povijest koja će u protivnom nestati zajedno s njenim akterima. Trenutno stanište svih audio, video snimki, pisanih osvrta i kritika nije poznato te se kroz istraživanje tek treba ustanoviti, digitalizirati i izraditi publikaciju koja će biti javno dostupna.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

IZMISLITI PROSTOR 2 dio

Projekt je usmjeren je na istraživanje i tumačenje umjetničkog i kulturnog djelovanja manifestacija, organizacija i pojedinaca koji su djelovali u Istri od 2000-ih u području suvremene i novomedijske umjetnosti, s ciljem da se dokumentira i kontekstualizira njihovo djelovanje i uloga u kulturnom i umjetničkom životu. Početkom 2000-ih pojavile su se inicijative koje su prisvojile interdisciplinarnost suvremene umjetničke i kulturne prakse kao dominantan oblik djelovanja. Fragmentarno i nedovoljno dokumentirane izložbe i manifestacije, smještene izvan vodećih umjetničkih institucija i središta u Hrvatskoj, potrebno je istražiti kako bi im se mogla ispisati povijest i ravnopravno ih uključiti u narativ inovativnih interdisciplinarnih projekata i praksi. Fokus projekta jest ispitati načine na koje se ove manifestacije upisuju u sredine iz kojih su potekle, kako i u kolikoj mjeri utječu na rad i programe umjetničkih institucija te na koje načine pridonose oblikovanju kulturnih utjecaja. Projekt je započeo u 2020. te bi se u 2021. htjelo omogućiti kreiranje fizičke arhive i objavljivanje tiskane publikacije.

Centar za ženske studije

Zaokret prema materijalističkoj proizvodnji kulturnoumjetničke prakse: slučaj kolektiv

Projekt ima za cilj uspostavljanje feminističko-umjetničkog kolektiva kojem će prethoditi višemjesečni edukativni program na području suvremenih angažiranih kulturno-umjetničkih praksi iz lijeve feminističke optike (suvremene queer marksističke, itd.) te analiza kritičke umjetničke proizvodnje i reprodukcije u suvremenom globaliziranom političko-ekonomskom kontekstu. Educiranje i umrežavanje kustosa, umjetnika, kritičara te kulturnih radnika koji će biti dijelom projekta, rezultirat će oformljenim kolektivom s definiranim postulatima temeljem kojih će se planirati daljnje aktivnosti. Fokus kolektiva bit će istraživanje, interpretacija i prezentacija progresivnog umjetničkog i kulturnog djelovanja Centra za ženske studije, kao i šire angažirane kulturno-umjetničke zajednice. Kratkoročni cilj projekta bit će kolektivno razvijanje, konceptualizacija i postavljanje izložbe koja će promišljati feminističke aspekte angažiranih umjetničkih praksi, dok će jedan od dugoročnih ciljeva biti jačanje kapaciteta organizacijskog i umjetničkog pamćenja te utjecaja vaninstitucionalnog obrazovanja na stasanje i feminističku artikulaciju mladih umjetnika i kulturnih radnika.

Udruga Kinookus

Srđ je naš! - kulturna kartografija borbe za javni prostor

Projekt "Srđ je naš! – kulturna kartografija borbe za javni prostor" istražit će, dokumentirati i učiniti vidljivom i javno dostupnom usmenu i pisanu povijest dugogodišnjeg djelovanja inicijative Srđ je naš u Dubrovniku, s posebnim fokusom na kulturne prakse i umjetničke izvedbe u javnim akcijama obrane javnoga prostora Srđa, ali i ostalih važnih lokacija Dubrovnika od 2003. do 2020. Prikupljanjem i arhiviranjem građe osnažit će se organizacijsko i kulturno pamćenje građanskog organiziranja u Dubrovniku te će se omogućiti prijenos znanja među različitim generacijama građana zainteresiranih za aktivno (su)djelovanje u zajednici. Ne manje važno, arhiv inicijative Srđ je naš pruža velik istraživački potencijal te omogućuje studentima i istraživačima daljnje teorijsko propitivanje ove teme. Uz pomoć materijala, fotografija, novinskih i medijskih isječaka, citata i sjećanja aktivista, kreirat će se i promovirati virtualna karta svih umjetničkih izvedbi i kulturnih praksi (novine Srđ je naš, javne akcije i performansi, umjetničke intervencije u prostoru, itd.) koje su korištene u obrani javnog prostora Srđa i ostalih lokacija Dubrovnika – svojevrsni vodič kroz umjetnost borbe za javni prostor.

Labin Art Express XXI

Organizacijsko i umjetničko pamćenje Bijenala industrijske umjetnosti

3. Bijenale industrijske umjetnosti "Ride into the Sun"/"Ravno u Sunce" održat će se od 10. 10. 2020. do 28. 11. 2020. pod kustoskim vodstvom Branke Benčić (HR), Ksenije Orelj (HR), Geralda Matta (AT) i Christiana Oxeniusa (DE/IT), a u sklopu projekta "Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture", gdje će obuhvatiti 2 od ukupno 7 međuovisnih programskih pravaca "Doba moći" i "Dopolavoro". Bijenale će se održati u Labinu, Vodnjanu, Puli i Rijeci, a očekuje se više od 50 000 posjetitelja, kao i na posljednjem Bijenalu 2018.godine. Ovim se projektom pamćenja želi kroz razne formate (katalog, video/DVD, web portal) zabilježiti djelovanje svih partnera u provedbi 3. Bijenala (Arheološki muzej Istre, Povijesni i pomorski muzej Istre u Puli, Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost iz Vodnjana, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, EVA International iz Limericka, IE), kao i samih umjetnika (njih više od 30) u procesu nastanka umjetničkog djela, ali i publike u participativnim umjetničkim projektima. Na taj će način foto/video/audio dokumentacija 3. Bijenala postati javno i trajno dostupna ne samo današnjim i budućim generacijama nego i sudionicima i posjetiteljima 4. Bijenala 2022. godine.

Vrbovečka udruga mladih

Garaže - dva desetljeća urbane kulture u Vrbovcu

"Garaže – dva desetljeća urbane kulture u Vrbovcu" projekt je koji objedinjuje online publikaciju u kojoj će se objaviti presjek djelovanja udruge VUM kroz prostor AKC "Garaže" u posljednjih 20 godina koliko udruga djeluje. Organizirat će se izložba koja će također prikazati rezultat istraživanja, prikupljanja i sistematiziranja arhivske građe, točnije plakata, letaka, fotografija, video radova, razgovora te seriju video isječaka s izjavama aktera nezavisne scene u Vrbovcu koji su se okupljali oko prostora "Garaže" te pridonijeli stvaranju i održivosti tog "urbanog elementa usred polja". Sav prikupljeni arhivski materijal bit će sistematiziran i javno objavljen na web stranici udruge te na taj način dostupan javnosti. Cilj projekta je kroz istraživački proces prikazati važnost "Garaža" za kulturu i mlade grada Vrbovca i okolice, kao i važnost valoriziranja arhivske građe i uopće djelovanja i opstanka aktera nezavisne scene u maloj sredini kao što je grad Vrbovec te njihovog neiscrpnog truda i motiviranosti da, usprkos preprekama, djeluju u kontinuitetu toliki niz godina realizirajući brojne projekte i inicijative kojima je cilj podizanje kulturnih, društvenih i sličnih sadržaja u gradu i županiji.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Proslava - proboj kroz nemoguće

"Monografija Proslava – proboj kroz nemoguće" historizira dizajnerske prakse vezane za djelovanje kolektiva BLOK. Knjigu se objavljuje povodom 20 godina rada, a njezina koncepcija istražuje, dokumentira i interpretira rad udruge iz "iščašenog kuta", kroz dizajnersku produkciju koja je pratila programe udruge. U monografiji se nastoji odgovoriti na pitanje koja je uloga dizajnera u specifičnoj kustoskoj praksi BLOK-a, istovremeno raznorodnoj, ali po svom predanom angažmanu visoko prepoznatljivoj. Projektom će se problematizirati rad dizajnera unutar kolektiva i učinke "udruženog rada" na dizajnersku praksu. Knjiga će baciti drugačije svjetlo na pojmove slobode i kreativnosti, pogotovo uzme li se u obzir jasan društveni, pa i politički angažman projekata udruge. U vizualnom smislu donosi se narativ o trendovima koje su razvijali većinom mladi i ne-etablirani domaći dizajneri, ali i o "dizajnu malih naklada", rješenjima koja proizlaze iz skromnih i nestabilnih produkcijskih uvjeta. U takvoj, materijalističkoj perspektivi, navodna kreativnost dizajna nezavisne scene dobit će drugačiji prizvuk, implicirajući time i pitanje o cijeni vlastite slobode.

Kazalište Hotel Bulić

Dvadeset godina Kazališta Hotel Bulić

Projektom organizacijskog pamćenja želi se sistematizirati, analizirati i publicirati materijale o dvadesetogodišnjem radu Kazališta Hotel Bulić kojima bi se obradilo djelovanje organizacije na različitim razinama. Osim sistematizacije dostupne građe angažirat će se akteri koji su sudjelovali u programima kazališta te niz stručnjaka koji će iz različitih perspektiva pisati o djelovanju Kazališta Hotel Bulić. Projektom će se osigurati javno dostupan materijal potreban kao dio pamćenja umjetničkog djelovanja na nezavisnoj sceni. Aktivnosti su poticaj i drugim organizacijama, umjetnicima i pojedincima da se angažiraju u čuvanju materijala o vlastitom radu što će rezultirati podizanjem svijesti o važnosti očuvanja materijala o umjetničkom djelovanju.

Udruga "Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura Gluhih - DLAN"

Videografija 20 godina djelovanja Udruge "DLAN" - "Pogled u DLAN"

Udruga "Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN" postoji od 2001. godine. Dok je u početku bila fokusirana samo na dramsko-scenske aktivnosti i promociju Znakovnog jezika te Kulture i Umjetnosti Gluhih, udruga "DLAN" sada djeluje na svim umjetničkim profilima i područjima. Udruga je privukla veliki broj Gluhih i Čujućih članova i raznoliku publiku svih godišta koji su, osim dramsko-scenskih aktivnosti, bili zainteresirani za različita umjetnička polja. Osnovan je Deaf Band DLAN, časopis "Pljesak jedne ruke", plesna grupa, video studio "DLAN". Gluhi članovi Udruge "DLAN" prisustvovali su na raznim domaćim i međunarodnim Festivalima, Kongresima, radionicama, okruglim stolovima, izložbama. Udruga "DLAN" je koproducirala i surađivala s mnogobrojnim udrugama, organizacijama i institucijama u ostvarivanju primarnih ciljeva i zadaća Udruge "DLAN". Ovaj će projekt obuhvatiti sve što je Udruga "DLAN" radila i arhivirala zadnjih 20 godina, s kim je surađivala i što je prikazano, snimano, što se sviralo, tiskalo, produciralo, distribuiralo. Ovaj će projekt prikazati kratkometražni dokumentarni film "Videografija 20 godina Udruge DLAN".

Triko Cirkus Teatar

ZAGREBAČKA KLAUNSKA SCENA

Monografijom Zagrebačka klaunska scena želi se istražiti, prikupiti i sistematizirati postojeća dokumentacija te ponuditi povijesno kritički pregled, kao i pokušaj umjetničkog vrednovanja izvedbene teorije i prakse klaunskog kazališta u Hrvatskoj. Iako je u zadnjih desetak godina ono kroz svoje kazališne produkcije i popratne akcije ostavilo trag i utjecaj na suvremenoj nezavisnoj izvođačkoj sceni, osjetilan je nedostatak kritičke, teorijske i povijesne dokumentiranosti istog. Odvojivši se iz šireg okvira novocirkuske umjetnosti ova kazališna poetika nije dobila priliku da se sustavno pozabavi klaunskim kazalištem te da se pokuša metodički istražiti njegov razvoj, od početnih utjecaja koji dolaze primarno od američko-europskih klaunskih umjetnika i učitelja preko prvih kazališnih predstava koje režiraju naši autori do mogućnosti razvoja klaunske scene kroz implementaciju počela klaunerije u interdisciplinarne i multimedijalne produkcije. Struktura će se razvijati primarno oko kazališnih produkcija koje je poetika iznjedrila, ali i oko šireg kulturnog utjecaja – radionica, festivala, uličnih akcija, a težit će se sveobuhvatnosti kolektiva i umjetnika koji stvaraju unutar klaunskih koordinata.

AVANTI! Centar avangardi

Tihomir Milovac: Scenski i kustoski

Monografija obuhvaća scenografsku i kustosku praksu Tihomira Milovca u kazalištu od 1978., odnosno galerijama i muzejima od ranih osamdesetih godina. U proteklih 40-ak godina rada ostvario je značajan broj scenografija te priredio respektabilan niz muzejskih i galerijskih izložbi s jasnom zamisli da su te dvije, naoko nespojive prakse blisko povezane njegovim autentičnim pogledom na procese kreativnog stvaranja. U oba područja zanima ga istraživački i višemedijski pristup, u kazališnom činu vizualnost kao ravnopravni scenski akter, a u izložbama postupci razotkrivanja metaforičkih umjetničkih poruka. Monografija će, osim ilustrativnog i dokumentarnog dijela, imati interpretativne tekstove koji će govoriti o autorskoj autentičnosti ovakvog pristupa utemeljenog na konstruktivističkim i ikonoklastičkim iskustvima umjetničkih avangardi 20. stoljeća. Tekstove će pisati teoretičari vizualnih umjetnosti i kritičari kazališta, poznavatelji dvostrukosti autorove prakse. Obje prakse karakterizira rad s novim vizualnim tehnologijama, a po prvi će put javnosti biti rasvijetljen i kompleksni proces pozitivnog utjecaja i obostranog prevođenja jednog kreativnog iskustva u drugo.

Stvaralačka mreža Zebra

Galerija Greta - Deset godina

Godine 2021. obilježava se deset godina rada Galerije Greta. Ovim projektom objedinit će se, sistematizirati, obraditi i prezentirati djelovanje najintenzivnijeg galerijskog prostora za kreativne prezentacije u Hrvatskoj. Projekt uključuje izdavanje publikacija, monografije, video radova, filma te javne manifestacije i prezentacije. Radi se o dokumentaciji i prezentaciji rada platforme koja je deset godina u kontinuitetu uspješno promovirala i prezentirala suvremene tendencije u umjetnosti, kulturi i audio-vizualnim produkcijama, kroz dinamičan sistem otvaranja novih izložbi svakog ponedjeljka. Smještena u centru Zagreba, na frekventnoj lokaciji, Greta je etablirana kao jedan od glavnih generatora suvremene umjetničke scene koji je funkcionirao u konstantnom prepoznatljivom ritmu, vršeći intenzivan utjecaj na društvenu zajednicu, širi krug korisnika i gravitirajuću publiku. U proteklih deset godina u Greti je svoje radove predstavilo preko 600 umjetnika iz zemlje i inozemstva, a izvedeno je preko 550 događaja, uključujući izložbe, prezentacije, performanse, promocije i projekcije.

ARKTIK - Institut za budućnost

Dokumentiranje i analitička obrada umjetničkog rada Vesne Mačković i organizacije ARKTIK - Institut za budućnost

Vesna Mačković aktivno svojim primjerom potiče inkluziju osoba s invaliditetom u scenske i izvedbene umjetnosti. Vesna je svoje umjetničko djelovanje i rad na osvještenju potrebe za inkluzijom osoba s invaliditetom u scenske, filmske i glazbene umjetnosti prebacila na profesionalni nivo te osniva službeno umjetničku organizaciju ARKTIK – Institut za budućnost koju pri Gradu Zagrebu i Ministarstvu kulture također upisuje u očevidnik kazališta. Vesna je dosad svoju umjetnost iz Zagreba i Hrvatske uspješno pronosila svijetom te je dosad nastupala na 4 kontinenta od Brazila i New Yorka (gdje je 2017. godine za potrebe njenog nastupa izgrađena replika hale Željezare Sisak) pa preko Atene, Cipra, Italije, Petrograda i Moskve sve do Kazahstana. Cilj ovog projekta je dokumentiranje i analitička obrada umjetničkog rada Vesne Mačković koja je tijekom svojeg djelovanja uvelike pomogla podizanju svijesti o važnim društvenim problemima te se u svojoj umjetnosti fokusirala na marginalizirane skupine društva. Umjetnica aktivno promiče važnost inkluzivne umjetnosti u koju nerijetko uključuje starije osobe i osobe s invaliditetom, a kroz svoj Institut za budućnost aktivira i druge kolektive u tom smjeru.

90-60-90 / Platforma za suvremenu umjetnost

Katalog Galerije 90-60-90 od 2016. do 2020.

Publikacija obuhvaća rad Galerije 90-60-90 od 2016. do 2020. godine. Na više od 300 stranica bit će dokumentirano preko 100 programa/projekata (pojedinačne i skupne izložbe i akcije) mladih i etabliranim umjetnika. Također, publikacija obuhvaća bogatu vizualnu dokumentaciju, snimanu iz ruku eminentnih fotografa i video umjetnika (Jasenko Rasol, Ana Opalić, Mare Milin, Boris Cvijetanović, Vjeran Pavlinić), a popratne tekstove potpisuju likovni kritičari – Ivana Mance, Leonida Kovač, Leila Topić, Irena Bekić, Evelina Turković, Josipa Bubaš i drugi. Grafičko oblikovanje kataloga izvest će Rafaela Dražić. Namjera je u ovom izdanju sakupiti, sačuvati i publici učiniti trajno dostupnim ovu bogatu zbirku suvremene umjetničke prakse naših (i međunarodnih) vizualnih i multimedijalnih umjetnika koji su gostovali u programu Galerije 90-60-90 u proteklih pet godina.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Puls na margini

"Puls na margini" je projekt kojim se želi osvijetliti preko 20 godina profesionalnog rada samostalne kazališne umjetnice Ivane Peranić čiji je glavni medij fizičko kazalište i mima, a kroz online publikaciju u kojoj će se objaviti rezultati istraživanja, prikupljanja i sistematiziranja građe od njenih početaka sredinom 1990-tih u riječkom alternativnom kazalištu Teatru Rubikon (Rijeka, 1993.–1999.), preko njenog djelovanja kroz različite oblike međunarodne suradnje (London, 2000.–2010.), i naposljetku, kroz deset godina rada i umjetničkog vodstva u Kreativnom laboratoriju suvremenog kazališta KRILA (2011.–danas). Usprkos bogatom opusu materijali nisu sustavno arhivirani niti obrađeni što zbog manjka ljudskih kapaciteta, što zbog nedostatka materijalnih i prostornih sredstava tijekom dugog niza godina. Građa koja će se sistematizirati uključuje fotografije, video snimke, članke, intervjue, kritike i audio zapise od 1993. Kroz analizu građe želi se ukazati na značaj Teatra Rubikon i KRILA za kulturu grada i razvoj suvremenih kazališnih praksi te osvijestiti koji su utjecaj umjetnici i organizacije s margine izvršile na kazališnu scenu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Hrvatski glazbeni centar

D-SMART

Kako bi se unutar glazbene umjetnosti primijenili principi kulturnog odnosno umjetničkog pamćenja, ovim će se projektom pristupiti ostvarivanju cilja osuvremenjivanja glazbene baštine korištenjem hibridnog modela istraživanja koji kombinira tradicionalnu znanstveno-istraživačku metodologiju s obrascima koji implementiraju suvremene, digitalne tehnologije u umjetnost, po principima digitalne humanistike, kojima bi se naposljetku publici nedostupna i nepoznata glazbena građa istražila, priredila za suvremeno izvođenje korištenjem sredstava transkripcije i principa izvodilačke prakse te u konačnici izvela i kao video/audio zapis sačuvala na javno dostupnoj web platformi. Time bi se ostvarila dva temeljna cilja: obrada i prezentacija neizvedene građe te otimanje zaboravu trajnom pohranom u digitalnom obliku. Projekt bi se provodio u sljedećim fazama: znanstveno muzikološko arhivsko istraživanje glazbene građe hrvatskih skladatelja; interpretacija arhivskog materijala; transkripcija i pohranjivanje u digitalnom obliku; priprema i izvedba uz edukativnu komponentu; audio/video zapis; objavljivanje na web platformi; javno predstavljanje provedenog projekta i kritički osvrt.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

TRI DESETLJEĆA GROBNIČKE KATEDRE - Inovativna kulturna proizvodnja - monografija

Monografija "Tri desetljeća Grobničke Katedre" široj javnosti prikazuje do sada manje poznate posebnosti i vrijednosti kulturno-povijesne baštine (pokretne i nepokretne, materijalne i nematerijalne) u sinergiji sa suvremenim umjetničkim stvaralaštvom u zadnjem desetljeću 20. i prva dva desetljeća 21. st. Obuhvaća uspješne provedbe više tisuća kulturnih, znanstveno-stručnih, kulturno-zabavnih i drugih programa, manifestacija, projekata i raznih aktivnosti, uključujući preko 25 godina neprekidne suradnje sa školama, kojom je značajno osnaženo više desetaka tisuća djece i mladih. Donosi jasan prikaz "uporabnih vrijednosti" naših inovacija u kulturi te svih rezultata kulturne proizvodnje, uključujući i "recepte" nužne za buduće provedbe. Stoga organizacija drži obvezom s njima upoznati širu javnost te ih ponuditi na korištenje svima. Poseban dio su prikazi vrijednih posebnosti baštine, koji su objavljeni u okviru projekta "Zakon 9 gradova", a 9 hrvatskih suvremenih umjetnika, stvorivši 9 monumentalnih skulptura u kamenu, zajamčili su im svevremenost. Na preko 400 stranica i 200 fotografija obuhvaćeni su svi novi kulturni proizvodi, uključujući pojedinačne i ukupne vrijednosti.

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku

Nova čitanja kulturne Matice grada

Projektom "Nova čitanja kulturne Matice grada" sistematizirat će se, istražiti, sačuvati i predstaviti javnosti vrijedna arhivska građa koja je nastala u preko 60 godina dugom djelovanju Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku. Ova građa svojom vrijednošću nadilazi značaj samo organizacijskog pamćenja te čini i kulturnu memoriju i identitet grada Dubrovnika, ali i Hrvatske. Inovativnim i multidisciplinarnim čitanjima i istraživanjima kulturnog i povijesnog nasljeđa Ogranka MH u Dubrovniku, kulturno djelovanje Ogranka MH u Dubrovniku postat će dijelom suvremenih kulturnih promišljanja i analitičkog i kritičkog preispitivanja kulturne baštine i vlastita djelovanja. Kombiniranjem nekoliko različitih načina predstavljanja arhivske građe, od online predstavljanja, predstavljanja na društvenim mrežama i u medijima, umrežavanja i razmjene znanja među članstvom i udrugama, do individualnih i grupnih posjeta Ogranku MH u Dubrovniku, povećat će se znanje članova, udruga i javnosti o značaju arhivske građe organizacija civilnog društva, promovirat će se bogata povijesti djelovanja udruge u Dubrovniku te će se umnožiti interpretacijski potencijal među građanima.

UDRUGA MLADIH ZA PROMICANJE AKTIVIZMA "AKTIVIST"

VIKK

VIKK (Virtualne izložbe kluba Kocka) projekt je kojim će udruga Aktivist podignuti razinu dostupnosti izložbi koje se održavaju u galerijskom prostoru kluba. Osim što će se projektom realizirati novi načini prezentacije umjetničkog sadržaja, također će se promijeniti priroda publike na način da će se (e-)konzumenti transformirati iz pasivnih promatrača u interaktivne sudionike. Projekt VIKK će korištenjem novih tehnologija omogućiti digitalizaciju sadržaja kroz virtualne šetnje koje će biti dostupne na web stranici kluba Kocka. Na ovaj će način publika moći virtualno pristupiti izložbama u bilo koje doba, čime će se uključiti osobe iz ruralnih područja i osobe s otežanim kretanjem. Postignuti doseg će se evaluirati istraživanjem koje će pratiti kretanje broja angažiranih konzumenata. Kroz virtualne će se izložbe privući nova publika, kao i zainteresirati nove skupine za rad udruge, čime će se stvoriti sinergija između udruge i publike te će suradnjom ojačati lokalnu scenu i zadržati kontinuitet u stvaranju i dokumentiranju kulturno-umjetničkog programa. Iako je projekt VIKK posljedica dugogodišnjih težnji, idealno odgovara na novonastaloj situaciji uzrokovanoj pandemijom bolesti COVID-19.

Udruga Slobodni Filozofski

Promjena okvira / Reframing

Promjena okvira/Reframing je autorski edukativni audiovizualni projekt/program kojeg organizacija provodi od 2016. godine s 12 epizoda godišnje (2016. od 60 min; 2017., 2018., 2019. te 2020. od 30/35 i 20/25 min trajanja). Serijal kroz 4. i aktualnu 5. sezonu dokumentira javna događanja i aktere na široj domaćoj, regionalnoj i međunarodnoj kritičko-teorijskoj i aktivističkoj sceni te problematizira negativne simptome društva ukazujući na neke temeljne političko-ekonomske, povijesne, ekološke, kulturne i estetske silnice koje oblikuju suvremena društva te (re)produkciju (van)institucionalnog znanja u vremenu globalne ekološke, ekonomske i kulturne krize, stavljajući analitički i kritički fokus na (raz)gradnju kulturnih habitusa. Koristeći inovativne i pluralistički situirane dokumentarističke segmente (kroz formate intervjua, priloga i mozaika) mapira se dijalektičku i materijalističku isprepletenost društvenih neuralgija s ciljem ukazivanja na mogućnosti potencijalne društvene intervencije progresivnih snaga civilnog društva i aktivističkih inicijativa na lokalnoj i međunarodnoj razini. Stoga je cilj ovaj program ponuditi širokoj internetskoj publici u bilingvalnom izdanju.