Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi

Posebni ciljevi

 • doprinijeti jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi
 • doprinijeti provedbi procesa organizacijske transformacije prema sudjelovanju u kulturi
 • doprinijeti razvoju plana sudjelovanja u kulturi koji će publiku postaviti u središte organizacije
 • doprinijeti produbljivanju odnosa organizacija s postojećom publikom te povećanju i/ili proširenju publike i njezinoj raznolikosti

Područje sudjelovanja u kulturi jedno je od tri područja kulturne politike (uz kulturnu baštinu te umjetničke discipline i kulturne djelatnosti) koje je u kulturnom sustavu najslabije razvijeno. Shvaćajući sudjelovanje u kulturi kao okosnicu ljudskih prava i uzimajući u obzir ulogu koju organizacije civilnog društva imaju u stvaranju prilika za slobodno kulturno i umjetničko izražavanje građana, Zaklada je prepoznala sudjelovanje u kulturi kao područje koje je potrebno poticati i razvijati ravnopravno s kulturnim i umjetničkim izražavanjem. Kulturna demokracija je okosnica rada organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti jer uspostavljaju ravnotežu između umjetničkih vrijednosti i slobode izražavanja te osiguravaju pristup kulturi i dostupnost kulturnih sadržaja, odnosno pasivno i aktivno sudjelovanje pojedinaca i različitih skupina u kulturi. Sloboda umjetničkog izražavanja i nastojanje da se postigne veća ravnopravnost između različitih društvenih skupina te stvore temelji za sudjelovanje građana i organiziranih kolektiva u kulturi, kulturnoj politici i različitim procesima donošenja odluka predstavljaju ključne vrijednosti za procjenu demokratskih standarda suvremenih kulturnih politika, a ujedno su sastavni dio prirode djelovanja udruga i umjetničkih organizacija, koje stoga danas predstavljaju važne nositelje kulturnog razvoja i demokratizacije kulture.

S ciljem uspostavljanja praksi sudjelovanja u kulturi kao dugoročnih, strateških i dinamičnih procesa koji će zahvatiti cjelokupnu organizaciju i obuhvatiti aktivnosti kojima se unaprjeđuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici, Zaklada nastavlja osiguravati podršku organizacijama za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi.

Podrška je namijenjena organizacijama za provedbu njihove organizacijske transformacije prema smještanju publike u središte organizacijskog i programskog djelovanja, odnosno za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi. Takvom transformacijom organizacija uspostavlja proaktivni proces angažiranja i motiviranja različitih zajednica ili skupina društva na sudjelovanje u kulturi. Navedenim pristupom odmiče se od projektnog pristupa razvoju publike te marketinga i edukacijskih programa kao temeljnih načina uspostavljanja odnosa s publikom, a organizacije postižu viši stupanj demokratizacije u svom djelovanju. Unatoč sve brojnijim zahtjevima za osiguravanjem poticajnog okruženja za aktivno uključivanje u kulturu te policy narativima koji artikuliraju te potrebe, u implementaciji kulturnih politika i praksama kulturnog sektora još uvijek izostaje primjena različitih sudioničkih pristupa u kulturi.

Zaklada "Kultura nova" je u ovom programskom području uspostavila podršku koja predstavlja iskorak iz dosadašnjih praksi jer sinergijom stručne i financijske podrške omogućava organizacijama da se posvete procesu organizacijske transformacije u koji će biti uključeni svi zaposlenici / aktivni suradnici organizacije. Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi omogućit će organizacijama uspostavu dugoročnog, strateškog i dinamičnog procesa transformacije cjelokupne organizacije prema smještanju publike u središte organizacije. Da bi organizacije mogle razviti takvu strategiju dugoročnog razvoja i uključivanja publike koja se temelji na razumijevanju i razlikovanju različitih profila ne samo postojeće nego i potencijalne publike, Zaklada putem ovog programskog područja organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti pruža financijsku i stručnu podršku za provedbu organizacijske transformacije koja se sastoji od tri etape korištenja podrške:

 • Proces započinje Zakladinim obrazovnim programom o sudjelovanju u kulturi* namijenjenim svim zaposlenicima i aktivnim suradnicima podržane organizacije koji će se provoditi tijekom veljače i ožujka 2023. i koji je besplatan za sve predstavnike organizacija podržanih u ovom programskom području.
 • Na temelju znanja i vještina stečenih u okviru tog obrazovnog programa svaka podržana organizacija uz Zakladinu mentorsku podršku dalje osmišljava različite strategije, pristupe i metode usmjerene na otvaranje organizacija prema aktivnijem uključivanju zajednice i različitih društvenih skupina u njihove kulturno-umjetničke programe, čime se osigurava kvalitetniji i bolji pristup kulturi te veća dostupnost kulturnih sadržaja širokom krugu posjetitelja i različitim društvenim skupinama.
 • Cjelokupni proces organizacijske transformacije završava izrađenim Planom razvoja sudjelovanja u kulturi koji će odgovarati na specifične potrebe svake pojedine organizacije, ali i konteksta u kojem ona djeluje.

* Obrazovni program o sudjelovanju u kulturi razvijen je u okviru projekta ADESTE+ ("Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe") uz podršku programa Europske unije Kreativna Europa. Projekt ADESTE+ razvio je metodologiju koja ima za cilj potaknuti transformaciju organizacija i institucija u kulturi kako bi se snažnije usmjerile i postavile fokus na publiku. Više o projektu dostupno je na mrežnim stranicama: https://www.adesteplus.eu/

Organizacijska transformacija podrazumijeva uključivanje svih zaposlenika / aktivnih suradnika kao i usmjeravanje svih organizacijskih aspekata rada te cjelokupnog umjetničkog / kulturnog programskog djelovanja organizacije prema sudjelovanju u kulturi. Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv prijavitelj se obvezuje da će osigurati sudjelovanje zaposlenika / aktivnih suradnika organizacije u aktivnostima procesa organizacijske transformacije koje će provoditi ako podrška bude odobrena.

Ovo programsko područje otvoreno je za sve organizacije civilnog društva koje razvijaju kulturno-umjetničke aktivnosti u polju suvremene kulture i umjetnosti kontinuirano tijekom cijele godine. One organizacije koje nisu usmjerene na provedbu cjelogodišnjih kulturno-umjetničkih aktivnosti nisu prihvatljive za prijavu u ovom programskom području.

Prihvatljive aktivnosti u ovom programskom području odnose se na sve one aktivnosti putem kojih se provodi organizacijska transformacija, od radionica za organizacijski tim, redovnih sastanaka planiranja organizacijske transformacije, preko prikupljanja podataka, studijskih putovanja, službenih putovanja u svrhu edukacije i/ili razvoja suradnji na razvoju publike, upoznavanje s relevantnom literaturom iz područja i slično, a koje će biti podloga za izradu Plana razvoja praksi sudjelovanja u kulturi.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Formalni uvjeti za PP6:

 • Prihvatljivi prijavitelji: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • Broj prijava: Prijavitelj može predati najviše jednu (1) prijavu u ovom programskom području
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 20.000 kn
 • Kontinuitet programa: Prijavitelj mora provoditi kulturno-umjetničke aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti kontinuirano tijekom 2023., od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
 • Trajanje provedbe: Aktivnosti razvoja sudjelovanja u kulturi moraju početi u siječnju 2022., a završiti do 31. 12. 2023.
 • Nemogućnost prijave: Prijavitelji kojima je odobrena podrška u Programskom području 6 u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. ne mogu uputiti prijavu na ovaj Javni poziv.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade:

 • troškovi naknada za rad voditelja procesa razvoja praksi sudjelovanja u kulturi te zaposlenika / suradnika angažiranih u tom procesu
 • putni troškovi (put; putno osiguranje i troškovi povezani s bolesti COVID-19; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi provedbe istraživanja
 • troškovi edukacije vezane za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi (materijali, kotizacije i sl.)
 • troškovi nabave literature povezane s temom sudjelovanja u kulturi
 • administrativni i uredski troškovi, u iznosu do najviše 10 % (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.)
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na sve druge troškove koji su nužni za provođenje procesa).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type