Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Natječaj za suradnika financijskih poslova

Zaklada "Kultura nova" objavila je 28. rujna 2022. Javni natječaj za zapošljavanje suradnika financijskih poslova.

Rok: 12. listopada 2022.

Na temelju članaka 14., 15. i 16. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE SURADNIKA FINANCIJSKIH POSLOVA U ODJELU ZA OPĆE I EKONOMSKE POSLOVE
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto suradnika financijskih poslova u Odjelu za opće i ekonomske poslove:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, smjer financije i/ili računovodstvo;
 • poznavanje financijskoga planiranja i upravljanja;
 • poznavanje računovodstva neprofitnih organizacija;
 • komunikacijske i koordinacijske vještine;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe bez prethodnog radnog iskustva te osobe koje su tijekom školovanja volontirale i/ili surađivale na sličnim poslovima u neprofitnim i drugim organizacijama i institucijama ili drugim oblicima volontiranja  kojim su razvili specifične kompetencije koje mogu biti
korisne za radno mjesto na koje se prijavljuju.

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na javni natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na javni natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na službenim mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • motivacijsko pismo;
 • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja;
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva, odnosno statusa osobe koja se prvi put zapošljava;
 • e-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana);
 • preslika potpisanog obrasca Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka koji se može preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje.

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na testiranja i/ili razgovor radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Za kandidata koji bude pozvan na testiranja i/ili razgovor, a ne odazove se pozivima i ne pristupi testiranjima i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za zapošljavanje suradnika financijskih poslova u Odjelu za opće i ekonomske poslove otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", što znači da je rok za prijavu 12. listopada 2022. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: Zaklada "Kultura nova", Gajeva 2/6, 10000 Zagreb, s naznakom: "Prijava kandidata za suradnika financijskih poslova u Odjelu za opće i ekonomske poslove".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i izračun plaće radnog mjesta koje se popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Klasa: 223-02/22-01/01
Ur.broj: 1000-22-01

Zaklada "Kultura nova"

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type