Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Natječaj za zapošljavanje voditelja/ice ureda Zaklade

Zaklada "Kultura nova" objavila je 28. travnja 2023. Javni natječaj za zapošljavanje voditelja/ice ureda Zaklade.

Rok: 11. svibnja 2023.

Na temelju članaka 19., 20. i 21. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA/ICE UREDA ZAKLADE U ODJELU ZA OPĆE I EKONOMSKE POSLOVE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme; zamjena za duže odsutnu radnicu

Uvjeti za radno mjesto voditelja/ice ureda Zaklade u Odjelu za opće i ekonomske poslove:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenog ili humanističkoga smjera;
 • tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (uredsko poslovanje, dokumentiranje i arhiviranje gradiva, administracija, organizacija sastanaka i skupova, priprema materijala, vođenje zapisnika i bilješki, itd.);       
 • dobro poznavanje administrativnih i stručnih poslova u vezi s administrativnim i upravno-pravnim poslovima;
 • dobro poznavanje poslova obrade, zaštite i upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom;
 • dobro razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja;
 • poznavanje djelovanja organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • poznavanje odgovarajućih propisa vezanih za poslovanje zaklada i organizacija civilnog društva u RH;
 • komunikacijske i koordinacijske vještine;
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Iznimno, zbog specifičnosti poslova radnog mjesta voditelja/ice ureda, može se na to radno mjesto rasporediti radnik/ica koji/a ne zadovoljava 1. propisani uvjet, ako radnik/ica ima najmanje pet (5) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima relevantnim za ovo radno mjesto.

Kandidati/kinje, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Javni natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi kandidati/kinje ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate/kinje, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate/kinje koji/e se u prijavi na Javni natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na službenim mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava putem elektroničke pošte mora sadržavati sljedeće priloge:

 • vlastoručno potpisano motivacijsko pismo u .pdf formatu;
 • vlastoručno potpisani životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa) u .pdf formatu;
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja u .pdf formatu;
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva;
 • e-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) u .pdf formatu;
 • preslika vlastoručno potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji se obrazac može preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje;
 • preslike dokaza o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako kandidat/kinja ostvaruje takva prava u .pdf formatu.

Odabrani kandidati/kinje, a koji/e ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na testiranja i/ili razgovor radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Za kandidata/kinju koji/a bude pozvan/a na testiranja i/ili razgovor, a ne odazove se pozivima i ne pristupi testiranjima i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za zapošljavanje voditelja/ice ureda Zaklade u Odjelu za opće i ekonomske poslove otvoren je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" i na mrežnim stranicama Burze rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što znači da je rok za prijavu 11. svibnja 2023. godine.

Prijave se dostavljaju putem elektroničke pošte na službenu elektroničku adresu Zaklade za primanje pismena info@kulturanova.hr, s naznakom: "Prijava kandidata/kinje za radno mjesto voditelja/ice ureda Zaklade u Odjelu za opće i ekonomske poslove".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i izračun plaće radnog mjesta koje se ovim Javnim natječajem popunjava na određeno vrijeme naveden je ovdje.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru ili odluke o zaključenju Javnog natječaja bez izbora kandidata/kinje.

Klasa: 223-02/23-01/01
Ur.broj: 1000-23-02

Zaklada "Kultura nova"

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type