Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Dokumentacija u papirnatom obliku

1. Pitanje: Javljam se s nekoliko pitanja koja su vezana za raspisani Program podrške 2014. Moja udruga je obveznik jednostavnog knjigovodstva i u Vašem popisu dokumentacije navedeno je da treba dostaviti presliku knjige prihoda i rashoda koju je usvojilo upravljačko tijelo. Da li se to odnosi na blagajničke izvještaje i na koji vremenski period se to odnosi? I da li Vi kao Zaklada provjeravate sami da li smo uvedeni u registru udruga i neprofitnih organizacija ili Vam za to moramo dostaviti dokument?

Odgovor: Prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2014 dovoljno je dostaviti presliku Knjige prihoda i rashoda za 2013. godinu koju je usvojilo upravljačko tijelo te presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvještaja za 2013. godinu koju je usvojilo upravljačko tijelo. Blagajnički izvještaj nije potrebno dostavljati.

Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u registar udruga te registar neprofitnih organizacija na temelju podataka navedenih u prijavnici. Dodatnu dokumentaciju koja uključuje i Izvod iz registra udruga RH morat će dostaviti prije potpisivanja ugovora/sporazuma samo oni prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva.

2. Pitanje: Molim vas da mi odgovorite na jedno pitanje vezano uz natječaj Kultura nova. Naime, u natječaju je navedeno kako:
Organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, a nemaju obavezu predavanja financijskih izvještaja dostavljaju:
— Preslike Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima za 2013. godinu koje je usvojilo upravljačko tijelo (potpisane i ovjerene)
— Presliku Odluke o nesastavljanju i nepredavanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
— Presliku Odluke o vođenju dvojnog knjigovodstva koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
Organizacije koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva dostavljaju:
— Presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
— Presliku Knjige prihoda i rashoda koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
Organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva uz prijavu ne dostavljaju financijski izvještaj (vidi Napomenu br. 2)
Udruga u kojoj sam vodi dvojno knjigovodstvo što je obvezna kao mlada udruga u prve tri godine, i naša knjigovotkinja sastavlja financijski izvještaj. Što točno mi onda trebamo priložiti (s obzirom da piše da treba priložiti Odluku o nesastavljanju i nepredavanju financijskih izvještaja)?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" će financijske izvještaje obveznika dvojnog knjigovodstva provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija za otvaranje prijava prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao financijski izvještaj za 2013. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. Navedeno je propisano u Vodiču za prijavu str. 11. napomena 2.

3. Pitanje: Javljamo Vam se s upitima vezano za raspisan natječaj Zaklade na koji apliciramo. Zanima nas sljedeće i ljubazno Vas molimo za pojašnjenje:
1) Prema natječaju definirana su 4 programska područja, a u PP1: Razvojna podrška za organizacije navedene su moguće 4 kategorije: a1) i a2); b1) i b2)
Kao Udruga od osnutka i formalnog djelovanja upisom u registar 2006 nismo bili u obvezi sastavljati financijska izvješća, vodilo se jednostavno knjigovodstvo. Postepeno se prešlo na dvojno i naš računovođa po potrebi apliciranja na natječaje izlista nama financijska izvješća.
Namjeravamo aplicirati na područje b1) ili b2) jednogodišnju podršku za program u 2015, no možemo li aplicirati na višegodišnju podršku za 2015,2016,2017 ako od osnutka nismo sastavljali financijska izvješća?
2) pitanje odnosi se na programsko područje PP3 Razvoj suradničkih platformi u RH.
Da li samo koordinator platforme dostavlja financijska izvješća kao obveznu dokumentaciju ili su i članice (suradnici, partneri) obvezni dostaviti svoja financijska izvješća isto?

Odgovor: 1. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 Zaklada će financijske izvještaje za 2013. godinu obveznika dvojnog knjigovodstva provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija.  Ako Vaša organizacija vodi dvojno knjigovodstvo, a nema obavezu predavanja financijskih izvještaja potrebno je dostaviti:
— Preslike Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima za 2013. godinu koje je usvojilo upravljačko tijelo (potpisane i ovjerene)
— Presliku Odluke o nesastavljanju i nepredavanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
— Presliku Odluke o vođenju dvojnog knjigovodstva koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu).
Financijske izvještaje za protekle godine (za 2012. i ranije) nije potrebno dostaviti niti oni imaju utjecaj na provođenje postupka dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade u okviru Programa podrške 2014.

2. U PP3 i PP4 koordinator platforme je organizacija koja je nositelj prijave i koja dostavlja svu propisanu dokumentaciju. Dakle, jedini obveznik dostave financijskog izvještaja za 2013. godinu je  koordinator platforme.

4. Pitanje: Udruga je obveznik jednostavnog knjigovodstva, no vodi dvojno knjigovodstvo i predaje godišnje financijske izvještaje FINA-i i Državnom zavodu za reviziju. Nikada nismo donijeli nikakve odluke po tom pitanju jer nismo znali da trebamo donositi odluke. Kad smo angažirali knjigovodstveni servis, oni su nam rekli da nismo obveznici dvojnog knjigovodstva, ali da će nam voditi "dvojno knjigovodstvo jer je lakše i preglednije". Mi smo se složili s njihovim prijedlogom. Dakle, ne uklapamo se niti u jednu od ponuđenih kategorija:
1) u prvu se ne uklapamo jer dostavljamo financijska izvješća, pa tako nismo mogli donijeti odluku o nesastavljanju i nepredavanju financijskih izvješća;
2. u drugu se opet ne uklapamo jer predajemo financijska izvješća te stoga nismo mogli donijeti odluku o nesastavljanju financijskih izvješća;
3. u treću se ne uklapamo jer nismo obveznici dvojnog knjigovodstva, ali tako funkcioniramo jer nam je to kao najbolje rješenje sugerirao knjigovodstveni servis.
Možemo li se prijaviti na natječaj kao obveznici dvojnog knjigovodstva?

Odgovor: Ukoliko ste predali financijski izvještaj za 2013. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA) navedeni dokument nije potrebno dostavljati u papirnatom obliku. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao financijski izvještaj za 2013. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. Navedeno je propisano u Vodiču za prijavu str. 11. napomena 2.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type