Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Opća pitanja

1. Pitanje: U tekstu natječaja na stranici Zaklade "Kultura nova" stoji "Na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti". Molim za pojašnjenje termina "suvremena kultura" i "suvremena umjetnost". Ovi pojmovi mogu imati više značenja, i podložni su raznim interpretacijama. Nigdje na stranicama Zaklade međutim nije definirano njihovo precizno značenje.

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2014 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

2. Pitanje: Može li se ista organizacija prijaviti na više programskih područja u sklopu Programa podrške 2014?

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na str. 10 svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu za Programska područja 1, 3 i 4, dok za Programsko područje 2 može u svakoj od triju kategorija podnijeti po jednu prijavu. Dakle, sveukupno prijavitelj ima pravo podnijeti najviše šest prijava na javne pozive u okviru Programa podrške 2014.

3. Pitanje: S obzirom na to da se kao neprofitna udruga i kulturni portal prvi put prijavljujemo na slične natječaje, molim da mi odgovorite spadamo li kao portal koji piše o dokumentarnim filmovima u domenu potpora Kulture Nove i ako spadamo, u koje konkretno programsko područje ide naša zamolba? Pretpostavljam da se trebamo i registrirati kako bi ispunili neophodne obrasce?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sva pravila, uvjeti i kriteriji detaljno su propisani u Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se kroz četiri programska područja, a koja su navedena i detaljno opisana na mrežnim stranicama Zaklade, te u Vodiču za prijavu. Na koje programsko područje ćete uputiti prijavu ovisi o potrebama Vaše organizacije i konkretnom projektnom prijedlogu. Podrška u Programskom području 1 namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koji su temelj za svako programsko djelovanje, podrška u Programskom području 2 namijenjena je pretpripremnoj fazi projekta: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti, podrška u Programskom području 3 namijenjena je za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, dok je u Programskom području 4 namijenjena za razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi.

Postupak odlučivanja o dodjeli bespovratnih sredstava za jednogodišnje podrške provodi se na tri razine: provjera ispunjavanja formalnih uvjeta, procjena kvalitete prijava te donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, dok odlučivanje o pružanju višegodišnje podrške uključuje i provjeru programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacije. Da bi prijava bila upućena na procjenjivanje nezavisnom stručnom tijelu Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava ona mora najprije zadovoljiti sve formalne uvjete koji su za svako programsko područje propisani u Vodiču za prijavu.

Da biste pristupili e-prijavnicama, najprije se morate registrirati u Zakladinu elektroničku bazu.

4. Pitanje: Zanima nas mora li prijavitelj biti organizacija koja isključivo djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti s obzirom na to da je fokus naše organizacija na promoviranju prava žena i razvoju civilnog društva. Razvijamo projekt koji ima kulturni karakter, te nas zanima jesmo li prihvatljivi za prijavu na ovaj natječaj.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2014 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena.  Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2014 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Prioriteti Programa podrške 2014 su kritičnost i refleksivnost; otklon od dominantnih koncepcija; angažiranost; inovativnost te istraživački pristup. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

5. Pitanje: S velikim zanimanjem i potrebom razmatramo mogućnosti prijave na vaš objavljeni poziv za programe podrške u 2014. godini u području: razvojna podrška. Udruga smo sa 129 članova, prvoosnovana 1936. Tijekom Domovinskog rata udruga nije djelovala, a formalno djelujemo opet od 2001. godine. Od 2011. djelujemo po sekcijama, svi voditelji volontiraju prema svom afinitetu; ples (moderne koreografije, tri grupe; djeca, mladi, rekreacija odraslih) gluma (odrasli, djeca - autorski radovi), glazba (tečajevi rock gitare, mladi bendovi) film (animirani - od likovnih radionica do filma) kino (od 2013.) te imamo standardnu ponudu prema građanima ako ima interesa (klasični plesovi, matematika...). Cjelokupan rad usmjeren je prema amaterskom radu za kvalitetnije slobodno vrijeme djece, mladih i građana u našoj mikro regiji; Pakrac i Lipik s pripadajućim naseljima. Objekt u kojemu djelujemo, koji smo vlastitim prijedlozima projekata i obnovili, je četveroetažni na 2800 m2. Sami podmirujemo troškove režija za sve aktivnosti. Jedina smo kino udruga u kojoj nitko ne prima naknadu, a volontiraju biljetar, operater, čistač - izmjenjuju se članovi bez ikakvih beneficija. Ovakav sustav je neodrživ jer je u ponudi sve manje projekata unutar kojih se podrazumijeva financiranje režijskih troškova, održavanja ili servisiranja. U svom radu surađujemo s brojnim udrugama i ustanovama, a naši članovi kao partneri i u drugim udrugama. Radi nemogućnosti financiranja osnovali smo tvrtku za ugostiteljstvo: imamo svoj kafić unutar kojega također organiziramo programe te smo započeli uređenje soba u potkrovlju, ali i studija za audio snimanje glazbe. Želja nam je opremom, prostorom i kapacitetom entuzijasta članova ponuditi i širem tržištu mogućnosti objekta u mirnom, lijepom i očuvanom dijelu Slavonije. Dio članstva bavi se povijesnim temama putem fotografije, razvijamo informatičke vještine. Ideja ima napretek, objekt sam nudi niz varijanti - da na jednom mjestu kultura ima mogućnost samoispunjavanja neopterećena tehničkim pitanjima već samo kreativnošću. No, iz ove perspektive se isto ne čini moguće jer smo opterećeni primarnim; platiti struju, vodu. Ovako predstavljeni, ne znamo jesmo li "suvremena" kultura jer inovativni jesmo onoliko koliko nam, kako rekoh, mikro svijet dozvoljava, a radi kojega djelujemo. Molim vas komentar na ovu podužu poruku.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2014 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2014 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2014 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

6. Pitanje: Udruga smo koja već dvadeset godina organizira pedagoško - kulturni projekt na otoku vezan uz dvije vrste glazbe. Obje na istoj lokaciji. Sljedeće godine želimo odvojiti ta dva žanra i jedan premjestiti u drugu općinu na otoku koja nas zove već godinama. Zanima nas, da li možemo aplicirati zamolbu na vaš natječaj, obzirom da će taj druga vrsta glazbe, naravno krenuti u smjeru novog, daleko od klišeja.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U Vodiču za prijavu propisani su svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2014 mora zadovoljiti, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za svako programsko područje i kategoriju na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade. Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2014 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2014 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Prioriteti Programa podrške 2014 su kritičnost i refleksivnost; otklon od dominantnih koncepcija; angažiranost; inovativnost te istraživački pristup. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

7. Pitanje: Da li se na natječaj Kulture nove može prijaviti novoosnovana udruga koja postoji mjesec dana, čije područje djelovanja zadovoljava uvjete natječaja, odnosno koja djeluje na području suvremene umjetnosti te čiji je prijavljeni projekt usklađen s prioritetima Programa podrške i u skladu je s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen?

Odgovor: U Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade, na str. 7-9, navedeni su formalni uvjeti za prijavu organizacija na Program podrške 2014. Ako prijava ne zadovolji sve propisane formalne uvjete, bit će isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Jedan od formalnih uvjeta je i propisano aktivno djelovanje prijavitelja od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva za svako programsko područje. U slučaju prijave na Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije, prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja Javnog poziva. U Programskim područjima 3 i 4 koordinatori suradničkih platformi moraju aktivno djelovati barem jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva. Međutim u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ne postoji takvo ograničenje pa prijavu u tom programskom području, u svim kategorijama, može podnijeti i nova organizacija, udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj.

8. Pitanje: S obzirom na to da je Zaklada usmjerena na razvoj suvremenih umjetničkih praksi da li biste nam unatoč tome savjetovali da se pokušamo prijaviti na natječaj koji raspisujete? Naime, iako je naša osnovna djelatnost vezana uz baštinske teme, ekomuzeji kao kulturne organizacije usmjerene su na holistički pristup lokalnoj kulturi u cijelosti. U skladu s tim, a sa željom da se približimo i mladoj publici ušli smo u projekt suvremene reinterpretacije kulturne baštine kroz umjetničku praksu (s umjetnicima iz različitih polja koji će svojim radom rekontekstualizirati nematerijalnu kulturu), a za iduću godinu dogovorena je i suradnja s beogradskim kolegama i njihovim umjetničkim projektom. Dakle, bavimo se i razvojem suvremenih umjetničkih izričaja u regiji kojeg u posljednjem periodu karakterizira okrenutost ka tradicijskoj kulturi i nedostatak nezavisne kulturne scene.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2014 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2014 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2014 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Na temelju propisanih kriterija za dodjelu sredstava i prioriteta, moguće je procijeniti kakve projekte/programe Zaklada podržava.

9. Pitanje: Trebala bi mi informacija u vezi programa podrške i prijave za istu. Naime, projekt je zamišljen kao kolaboracija domaće umjetničke organizacije i umjetničke organizacije iz Berlina. Zanima me koja organizacija od gore navedenih, bi trebala predati prijavu za program podrške? Ujedno, može li se prijava izvršiti na engleskom jeziku ili isključivo na hrvatskom?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu propisani su svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2014 mora zadovoljiti, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za svako programsko područje na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade.  

Jedan od formalnih uvjeta za podnošenje prijave na Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije jest da prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljava ostale uvjete ovog Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuje. Na Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj. Dakle, prijavu na Program podrške 2014 može podnijeti samo ona organizacija koja je registrirana u Republici Hrvatskoj kao udruga ili umjetnička organizacija.  

Na pitanja u prijavnici potrebno je odgovoriti na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

10. Pitanje: Zanima me odnosi li se program i na podršku izdavanju neovisnih ilustriranih knjiga za djecu?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sva pravila, uvjeti i kriteriji detaljno su propisani u Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se kroz četiri programska područja, a koja su navedena i detaljno opisana na mrežnim stranicama Zaklade, te u Vodiču za prijavu. Na koje programsko područje ćete uputiti prijavu ovisi o potrebama Vaše organizacije i konkretnom projektnom prijedlogu.

11. Pitanje: Imam nekoliko upita i nejasnoća vezano uz prijavu:
1. Možete li detaljnije objasniti što podrazumijevate pod tim da Organizacija djeluje u skladu s prioritetima PP2014 što je eliminacijsko pitanje u procesu procjene kvalitete prijave? Možete li uz objašnjenje dati i primjere takvoga djelovanja za jednu umjetničku organizaciju za svaki pojedini prioritet - kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost, istraživački pristup.
2. U Vodiču za prijavu na str 21. pod PP1 Razvojna podrška za organizacije navodi se pod d) da bi prijava bila prihvatljiva 2. stavka - prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja)
Znači li to da se organizacije koje nemaju svoj prostor kojim upravljaju ne mogu prijaviti na PP1?
3. U Vodiču za prijavu na str 30. pod PP2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa navodite da Umjetničko istraživanje mogu provoditi isključivo umjetnici. U pojmovniku imate objašnjene pojmove Umjetnički rad i Umjetničko djelo, ali ne i Umjetnik.
Možete li pojasniti kako definirate pojam Umjetnik u kontekstu PP2 prijave? Mora li Umjetnik biti državljanin RH?
4. Pod Kriterijima kvalitete navodi se otklon od dominantnih koncepcija. S obzirom da je Natječaj namijenjen neinstitucionalnoj sceni ne vjerujem da se dominantno odnosi na institucionalno. Odnosi li se dominantno na nešto što je in, trend, tendencija ili "u modi" u suvremenoj umjetnosti i ako da, što bi to bilo? Možete li pojasniti što bi bile dominantne koncepcije primjerice u izvedbenim umjetnostima?
5. Što bi bilo refleksivno promišljanje projekta/programa? (pod Kriterijima kvalitete navodi se Razina kritičkog i refleksivnog promišljanja projekta/programa)
6. Pod Posebnim ciljevima navodi se poticanje umjetničkih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane. Možete li detaljnije objasniti te navesti primjere takvih praksi?

Odgovor: Slijede odgovori na postavljena pitanja uz napomenu da je odgovor na sva pitanja o prioritetima Programa podrške 2014 sadržan u prvom odgovoru:

1. Za svako programsko područje i kategoriju Programa podrške 2014 definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga projekta/programa. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2014 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.
U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost dok je na str. 7 Vodiča za prijavu opisano svih 5 prioriteta:
• kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje kulturnog, umjetničkog, društvenog, ekonomskog, političkog, povijesnog, etičkog i/ili ideološkog okruženja u kojima se djeluje)
• otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne prostorne, organizacijske, kontekstualne i koncepcijske paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
• angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, etičko, ideološko, ekonomsko i/ili političko okruženje)
• inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. te otvaranje novih pogleda, shvaćanja i orijentacija u svijetu umjetnosti i kulture)
• istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, koncepcija, pozicija itd.).

Zadatak svakog prijavitelja na Program podrške 2014 je da u svojoj prijavi opiše djelovanje svoje organizacije, kao i projektnu ideju u odnosu na navedene prioritete.

Sažeci svih projekata/programa kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2013 nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade.

2. S obzirom na to da je financijska podrška u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije namijenjena za operativne troškove kao što su naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd., sredstva za same programske aktivnosti trebaju se osigurati iz drugih izvora (lokalnih, nacionalnih i/ili međunarodnih).
Podrška u ovom programskom području dodjeljuje se u četiri kategorije:
a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

Organizacije koje podnose prijavu na kategoriju b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn ili b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn, trebaju imati prostor za kulturu i umjetnost kojim upravljaju i u kojem realiziraju kulturni i umjetnički program. Prostor za kulturu i umjetnost odnosi se na fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa.

3. Umjetnik jest osoba koja je autor umjetničkog rada, djela ili projekta što se procjenjuje na temelju njegova dosadašnjeg umjetničkog djelovanja. Umjetničko istraživanje u programskom području 2 u okviru Programa podrške 2014 mogu provoditi i umjetnici koji nisu državljani Republike Hrvatske.

4. Jedan od posebnih ciljeva u prvom i drugom programskom području je i poticati umjetničke i/ili kulturne prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane. Riječ je o onim umjetničkim praksama koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane u odnosu na dominantne tendencije u umjetničkom području i/ili sredini te se mogu razlikovati od jednog do drugog područja, odnosno sredine.

12. Pitanje: Rado bi sudjelovali na vašem natječaju ali zbog posvemašnje nesigurnosti dežurnih fondova do sada nismo naišli na uvjet minimuma budžeta od 25% koliko ste izdvojili za plaće zaposlenih u udruzi. Zanima me koja je procedura prijave stalno zaposlene osobe te da li predsjednik/ca udruge može uopće zaposliti sebe kao koordinatora/icu te koji putem?

Odgovor: Poticanje zapošljavanja u organizacijama civilnog društva jedan je od ciljeva Zaklade, kao i jedan od kriterija. Pod zapošljavanjem smatramo da se s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto sklopi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. U skladu s tim u Vodiču za prijavu na str. 21 definirani su prihvatljivi troškovi za Programsko područje 1 koji sadrže i troškove naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sl. od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade.
Propisi koji reguliraju uvjete i postupak zapošljavanja jesu Zakon o radu te Zakon o doprinosima (nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava). U postupku zapošljavanja postoji niz okolnosti s kojima biste se trebali upoznati prije nego odlučite zaposliti osobu. Predsjednik udruge kao osoba koja zastupa udrugu može zaključiti ugovor o radu za radno mjesto koordinatora udruge.

13. Pitanje: Javljamo Vam se s upitom vezano za raspisan natječaj Zaklade na koji apliciramo. Zanima nas sljedeće i ljubazno Vas molimo za pojašnjenje: U vodiču za prijavu naveden je rok apliciranja 9.9. za programska područja, međutim u kalendaru preuzetom sa stranica Ureda za udruge http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=17&newsID=2688 rok za prijavu na PP3 i PP4 je 7.10., pa nas zanima je li riječ o pogrešci ili je rok uistinu 7.10. za pp3 jer imamo nakanu aplicirati na isto?

Odgovor: Datum naveden u godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini na mrežnim stranicama Ureda za udruge jest rok za predaju planova razvoja u svrhu uspostavljanja dugoročne suradnje, a odnosi se na platforme kojima su odobrena sredstva u okviru prijašnjih programa podrške i ne odnosi se na nove prijave. Ako se prijavljujete po prvi put, rok za predaju prijava na Programska područja 3 i 4 u okviru Programa podrške 2014 jest 9. rujna 2014. godine.

14. Pitanje: S obzirom na to da Zaklada "Kultura nova" preferira financiranje suvremene kulture i umjetnosti zanima me ima li smisla prijaviti projekt koji se odnosi na tradicijsku kulturu konkretno izradu didaktičkih igračaka inspiriranih hrvatskom kulturnom baštinom. Projekt bi se radio u suradnji s fakultetom.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 u uvodnom tekstu na str. 6 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2014 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2014 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2014, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2014 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

15. Pitanje: Može li koordinator istodobno koordinirati dvije zasebne suradničke platforme (jednu u RH, drugu u JIE) u jednoj godini?

Odgovor: Ista organizacija može istodobno preuzeti ulogu koordinatora dviju suradničkih platformi, ali isključivo u zasebnim programskim područjima (PP3 i PP4), ovisno o kapacitetima same organizacije. Koordinator platforme je organizacija koja je nositelj prijave i koja se obavezuje koordinirati aktivnosti tijekom njihove provedbe. Odgovoran je za sve razine provedbe – sadržajne i financijske, podnosi prijavu i sve izvještaje, potpisuje sporazum sa Zakladom te je zadužen za komunikaciju sa Zakladom tijekom svih faza provedbe. Za odobrena sredstva odgovara koordinator, na čiji se poslovni račun uplaćuju sredstva koja potom može izravno trošiti ili dalje transferirati članicama prema odobrenom proračunu.

16. Pitanje: Ja kao predsjednica udruge koja već tri godine za redom organiziram Dane umjetnosti na jednom hrvatskom otoku, u suradnji s općinom i njihovim kulturnim centrom, htjela bih znati da li postoji mogućnost da se prijavim sa tim programom na Vas natječaj. Naime ne znam u koju programsku kategoriju bi to spadalo.
Ideja našeg projekta je da se pozivaju nacionalni i internacionalni kustosi/ice koji predstavljaju osmišljeni program sa više umjetnika/ica svaku večer u trajanju od 6 dana. Ide nam jako dobro te smo ove godine imali i stalnu publiku od 40-50 ljudi svaki dan. Zanima me da li ima programsko područje u koje bi mogli prijaviti ovaj specifični festival. Njegov cilj je približavanje suvremene umjetnosti široj publici u opuštenoj atmosferi otvorenoj za dijalog, te networking i buduću suradnju kojeg hrvatski kustosi grade sa internacionalnima i obrnuto.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti.
Temeljni dokument Programa podrške 2014 je Vodič za prijavu u kojem su navedeni ciljevi i prioriteti Programa podrške 2014 te su detaljno opisana sva programska područja i kategorije na koje je moguće podnijeti prijavu. U njemu također možete pronaći sve praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti te koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju. U Vodiču za prijavu propisani su i svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2014 mora zadovoljiti kako bi bila upućena na procjenu kvalitete prijava te su navedeni kriteriji za dodjelu sredstava za svako programsko područje i kategoriju na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade.
Bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2014 dodjeljuju se kroz četiri programska područja. Na koje programsko područje ćete uputiti prijavu ovisi o potrebama Vaše organizacije i konkretnom projektnom prijedlogu. Podrška u Programskom području 1 namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koji su temelj za svako programsko djelovanje (naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi promocije i sl.). U ovom programskom području sredstva se dodjeljuju za razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata (do 50,000.00 kn i do 115,000.00 kn) i za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost (do 50,000.00 kn i do 115,000.00 kn), projekt/program se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. godine, a prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu osnovnih programskih aktivnosti (produkciju, distribuciju, kulturni i umjetnički program u prostoru kojim upravlja).
Podrška u Programskom području 2 namijenjena je pretpripremnoj fazi projekta: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti, podrška u Programskom području 3 namijenjena je za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, dok je u Programskom području 4 namijenjena za razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi.

17. Pitanje: Moje pitanje je vezano za ženski pjevački zbor koji je osnovan tijekom 2014, pa gledajući vodič i prijavne obrasce vidim da se možemo prijaviti samo za PP2.

Odgovor: Na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti:

  • koje su upisane u matični registar
  • koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • koje vode uredno financijsko poslovanje
  • koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014.

Unutar Programskog područja 1: Razvojna podrška za organizacije, na Program podrške 2014 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva u kategoriji u kojoj se prijavljuju.
Unutar Programskih područja 3 i 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi, kao koordinatori suradničkih platformi, na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti registrirane u Republici Hrvatskoj, koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, a koje trenutno ne koordiniraju suradničku platformu koju Zaklada financijski podržava u okviru ovoga programskog područja. Članice suradničkih platformi u sklopu Programskih područja 3 i 4 mogu biti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti.
U Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa u uvjetima za prijavu nije propisan rok aktivnog djelovanja organizacije od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva tako da Vaša organizacija može podnijeti prijavu unutar ovog programskog područja ili sudjelovati u Programu podrške 2014 u svojstvu članice suradničke platforme čiju prijavu podnosi koordinator platforme, ako zadovoljava sve ostale uvjete u kategoriji u kojoj se prijavljuje. 

18. Pitanje: Zanima me da li je moguće prijaviti jedan rad u PP1, PP3 ILI PP4, te uz taj rad, još 3 rada u  PP2, onako kako je raspisano u pravilniku po jedan u svakoj kategoriji? Što bi značilo 4 sveukupno.

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na str. 10 svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu za Programska područja 1, 3 i 4, dok za Programsko područje 2 može u svakoj od triju kategorija podnijeti po jednu prijavu. Dakle, sveukupno prijavitelj ima pravo podnijeti najviše šest prijava na javne pozive u okviru Programa podrške 2014.

19. Pitanje: Prijavnice se ispunjavaju on line. Međutim, radi lakšeg ispunjavanja postoji li ogledni primjerak prijavnice radi lakše pripreme on line prijavnice?

Odgovor: Ogledne primjerke prijavnica za sva programska područja i pojedine kategorije unutar Programa podrške 2014 u .pdf obliku možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" (PP1, PP2, PP3, PP4) te u e-korisničkom profilu Vaše organizacije. U e-korisničkom sustavu Zaklade “Kultura nova” u rubrici Nova prijavnica koja se nalazi s lijeve strane zaslona nalaze se prijavni obrasci za programska područja unutar Programa podrške 2014. Nakon što odaberete prijavnicu koju želite ispunjavati, otvara se on-line verzija prijavnice, dok se s desne strane zaslona ispod datuma koji označava rok za zaključavanje i slanje prijavnica nalazi ogledni primjerak prijavnice.

20. Pitanje: Da li prednost pri bodovanju ima unajmljeni prostor ili organizacija koji dijeli prostor s ostalim organizacijama?

Odgovor: Jedan od kriterija u Programskom području 1 je procjena materijalnih, prostornih i financijskih kapaciteta organizacije u okviru kojega se procjenjuje način upravljanja materijalnim, prostornim i financijskim resursima, adekvatnost prostora, tehnološka i materijalna opremljenost organizacije, načini i izvori financiranja. Dijeli li organizacija prostor s drugim udrugama ili unajmljuje prostor zasebno ne boduje se niti procjenjuje zasebno.

21. Pitanje: Javljamo Vam se s dva upita:
1. Može li se poslati kopija izvatka iz Registra udruga?
2. Što ako se udruga, kojoj je odobrena podrška Zaklade "Kultura Nova", u međuvremenu preregistrira u umjetničku organizaciju?

Odgovor: 1. Na stranici 11 Vodiča za prijavu na Program podrške 2014 nalazi se popis obavezne dokumentacije za prijavu u elektroničkom i papirnatom obliku. U poglavlju 7.2. na stranici 48 Vodiča za prijavu naveden je popis dokumentacije za potpisivanje ugovora/sporazuma, koji se dostavlja tek nakon odobravanja bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2014 među kojima je i Izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ne stariji od 3 mjeseca od dana objave rezultata javnih poziva (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj – NN 11/02), odnosno Izvod iz Registra umjetničkih organizacija (ili njegova preslika) ne stariji od 3 mjeseca od dana objave rezultata javnih poziva. Dakle, Izvod iz registra udruga ili njegovu presliku dostavljaju samo one organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva.

2. Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti pa je u skladu s navedenom svrhom Program podrške 2014 namijenjem organizacijama civilnog društva. Dakle, nositelj prijave na Program podrške 2014 može biti isključivo organizacija civilnog društva (udruga ili umjetnička organizacija). Za svako programsko područje u okviru Programa podrške 2014 propisani su formalni uvjeti koje prijava mora zadovoljiti da bi bila upućena u daljnju proceduru - postupak procjene kvalitete prijava. Među formalnim uvjetima nalaze se i uvjeti koji se odnose na propisano aktivno djelovanje prijavitelja od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva, je li prijavitelj upisan u Registar neprofitnih organizacija i sl. Također se prilikom procjene kvalitete prijava u skladu s kriterijima propisanim za svako programsko područje i kategoriju boduje recentno djelovanje i postignuća prijavitelja, a u Programskim područjima 1, 3 i 4 i razina organizacijskih sposobnosti te materijalni/prostorni/financijski kapaciteti prijavitelja. Nakon odobravanja bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za provođenje odabranih projekata/programa, uslijedit će potpisivanje ugovora/sporazuma sa svakom pojedinom organizacijom. Jednom potpisan ugovor/sporazum kojem je priložena prijavnica nije moguće mijenjati bez pisanoga odobrenja Zaklade.

22. Pitanje: Naša organizacija u prethodnim je godinama osigurala financijsku podršku za operativne troškove. Dobivena podrška prvenstveno se odnosila na troškove naknada za rad, troškove promocije i putne troškove. S obzirom da naša organizacija nije imala vlastiti prostor u kojem je djelovala nismo prijavljivali, odnosno tražili podršku za najam ureda kao ni za režijske troškove. Ove godine, točnije s današnjim datumom, djelujemo u unajmljenom prostoru. Zanima nas, ukoliko želimo tražiti od vaše zaklade podršku za financiranje najma ureda i/ili režija, koje je potrebno papire priložiti/ishoditi kako bi aplikacija bila ispravna.

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014, a koji je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", u poglavlju 2.1. na stranici 11 možete pronaći popis obavezne dokumentacije koju je potrebno dostaviti Zakladi zaključno s 9. rujnom 2014. u svrhu podnošenja prijave na Javne pozive.
Također su u Vodiču za prijavu detaljno propisani prihvatljivi troškovi za svako pojedino programsko područje te njih unosite u obrazac proračuna koji je sastavni dio svake prijavnice. Među prihvatljivim troškovima za programska područja 1, 3 i 4 nalaze se i administrativno-financijski troškovi u okviru kojih možete prijaviti režijske troškove, troškove najma ureda, bankovne naknade, knjigovodstvo i slično. Prilikom prijave na javne pozive nije potrebno prilagati dodatni dokument kojima dokazujete da Vaša organizacija iznajmljuje prostor u kojem djeluje.
Organizacija kojoj budu odobrena bespovratna sredstva bit će obavezna, u skladu s potpisanim Ugovorom/Sporazumom, u svrhu redovitog izvještavanja o provedbi projekta/programa Zakladi dostaviti Opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type