Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1

1. Pitanje: Na Vašim stranicama sam pročitao da je jedan od posebnih ciljeva u PP1 pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Budući da sam umjetnički voditelj jedne udruge koja u zadnje tri godine postiže izvanredne rezultate, ali financijski smo u nezavidnoj situaciji i nemamo financijske mogućnosti za zapošljavanje, moje pitanje je da li se u okviru PP1 može unijeti i stavka zapošljavanja?

Odgovor: Kao što ste i sami naveli jedan od posebnih ciljeva u Programskom području 1, kao i jedan od kriterija, je pridonijeti zapošljavanju u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Pod zapošljavanjem smatramo da se s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto sklopi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12). U skladu s tim u Vodiču za prijavu na str. 21 definirani su prihvatljivi troškovi za Programsko područje 1 koji sadrže i troškove naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sl. od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu) za čiji je udio u financiranju predviđeno najmanje 25 % ukupnog iznosa iz sredstava Zaklade. Prilikom procjenjivanja kvalitete prijava bodovat će se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena. Poglavlje Proračun, koje je sastavni dio svake prijavnice, sadrži pitanja o svim troškovima koji su prihvatljivi u određenom programskom području i kategoriji, dakle, i o troškovima koji se odnose na zapošljavanje tako da u okviru Programskog područja 1 možete predvidjeti i zapošljavanje.

2. Pitanje: Je li u Programskom području 1, kategoriji b2 upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn moguće prijaviti projekt čije se aktivnosti ne održavaju uvijek u istom prostoru, odnosno ne održavaju se u prostoru udruge (budući da se prostor udruge koji je u najmu grada koristi isključivo kao ured, a aktivnosti koje udruga sprovodi odvijaju se na drugim lokacijama, u suradnji s partnerima)

Odgovor: U Vodiču za prijavu u poglavlju Pojmovnik na str. 57 navedeno je da se prostor za kulturu i umjetnost odnosi na fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Prostor se ne smatra javnim prostorom ako je otvoren isključivo članovima organizacije za njihov rad i provođenje slobodnog vremena. Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa.

3. Pitanje: Odnosi li se stavka u bodovanju nazvana 'Razina usklađenosti traženih sredstava s prihodom koji je organizacija ostvarila u prethodnoj godini' na sredstva dodijeljena za 2013. godinu, tj. isplaćena u 2013. godini?

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na str. 21 u odlomku c) Iznosi koji se mogu tražiti preporučuje se da prilikom definiranja traženih sredstava prijavitelj vodi računa o prihodima organizacije ostvarenim u prethodnoj, odnosno u 2013. godini, ako se prijavljuje za kategorije a1 i b1 (do 50.000,00 kn), odnosno da vodi računa o dosadašnjim kapacitetima organizacije i prosjeku prihoda ostvarenom u prethodne 3 godine ako se prijavljuje za kategorije a2 i b2 (do 115.000,00 kn), bilo za jednogodišnju bilo za višegodišnju podršku jer će se odabir iznosa uzeti u obzir prilikom procjenjivanja kvalitete prijave.

4. Pitanje: Prijavili bismo se ove godine na PP1 :upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost. Zasad nemamo ni jednu zaposlenu osobu jer dosad nismo imali dovoljno sredstava kako bismo to mogli pokrenuti. Zanima nas je li moguće bez ijedne zaposlene osobe prijaviti PP1-b2, u vidu stvaranja radnih mjesta?

Odgovor: Poticanje zapošljavanja u organizacijama civilnog društva jedan je od ciljeva Zaklade, kao i jedan od kriterija. Pod zapošljavanjem smatramo da se s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto sklopi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. Ako vaša prijava zadovoljava sve formalne uvjete propisane u Vodiču za prijavu, možete podnijeti prijavu na Program podrške 2014.

Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti jedan je od kriterija koji se boduje prilikom procjene prijave, na način propisan u Vodiču za prijavu i na mrežnim stranicama Zaklade, ali naknade za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda moguće je isplaćivati i putem drugih tipova ugovora vodeći računa o zakonskim ograničenjima koja se odnose na svaki pojedini tip ugovora.

5. Pitanje: Zanima me je li moguće za PP1, kategorija a1, prijaviti program koji se temelji na projektu započetom u 2014. godini i produciranom u sklopu drugog završenog projekta? Naime, pokazalo se kako je projekt uspješan, imamo veliki interes za njegovim nastavkom i distribucijom. Za njegovu nadogradnju i dodatnu produkciju ćemo pronaći druge izvore. Međutim, opseg programa je toliki da je potrebno zaposliti još jednu osobu na pola radnog vremena kako bi se distribucija uspješno provela. Hoće li prepreka uspješnoj prijavi biti što nije riječ o originalnoj produkciji koja započinje u 2015.?

Odgovor: Podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, dok se sredstva za same programske aktivnosti trebaju osigurati iz drugih izvora. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade propisani su formalni uvjeti koje program/projekt koji prijavljujete mora zadovoljiti. Za Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije navedeno je da se aktivnosti moraju kontinuirano provoditi tijekom 12 mjeseci, od 1.1.2015. do 31.12.2015. Dakle, bespovratna sredstva se dodjeljuju za aktivnosti organizacije koje se kontinuirano provode od 1.1.2015. i do 31.12.2015., te se mogu prijaviti aktivnosti koje su započete u prethodnoj godini.

6. Pitanje: Imamo pitanje za natječaj za programsko područje 1: Razvojna podrška organizacije, a odnosi se na točke 13, 14 i 15. Za razliku od prošle godine kad ste tražili da se navedu najrecentniji radovi/djela/projekti jednog ili više domaćih umjetnika koje je organizacija producirala (točka 16 u prošlogodišnjem natječaju), u ovogodišnjem natječaju u točki 13 tražite da se navedu radovi/djela/projekti jednog ili više domaćih umjetnika koje je organizacija distribuirala, u točki 14 koje je producirala, a u točki 15 koje producirala i/ili distribuirala.
Naša organizacija sama distribuira projekte koje je producirala i ne distribuira tuđe projekte. To znači da sve ove tri spomenute točke možemo popuniti samo ponavljanjem jednih te istih podataka. Trebamo li to učiniti tako ili da izaberemo samo one točke u kojima možemo navesti sve potrebno a ostale da ostavimo prazne?

Odgovor: U oglednom primjerku prijavnice koji u .pdf obliku koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade ili u e-korisničkom profilu navedena su sva tri spomenuta pitanja. Međutim kada budete ispunjavali prijavnicu za Programsko područje 1 kategorije Razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 ili do 115.000 kn u e-sustavu Zaklade ovisno o odgovoru na pitanje br. 6 Prijava se odnosi na produkciju; distribuciju ili produkciju i distribuciju otvorit će Vam se i odgovarajuće pitanje. Dakle, ako se Vaša prijava odnosi samo na produkciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija producirala, ako se Vaša prijava odnosi samo na distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala, a ako se Vaša prijava odnosi na produkciju i distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala i/ili radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala.

7. Pitanje: Da li se moraju navoditi imena suradnika odnosno priložiti ugovore o radu ili autorske ugovore za program PP1. Naime, naša organizacija raspisuje audicije za glumce, koji pripremaju i potom igraju predstave. Može li Zaklada "Kultura nova" u potpunosti pokriti troškove jednoga radnoga mjesta - organizatora programa (VSS-prosvjetna struka: odgojitelj, učitelj, profesor) za jednu do dvije godine?

Odgovor: U dijelu prijavnice koji se odnosi na proračun potrebno je obavezno navesti opis radnog mjesta ili opis posla koji će angažirana osoba obavljati. Ime i prezime predviđene osobe koju namjeravate angažirati poželjno je upisati ako Vam je taj podatak unaprijed poznat. Ako u trenutku ispunjavanja prijavnice ne znate točnu osobu koju ćete angažirati, ovo polje možete ostaviti prazno.
U Programskom području 1 prihvatljivim troškovima naknada za rad smatra se nesamostalni rad (isključivo ugovor o radu) menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sličnih radnih mjesta. Iznos predviđen za financiranje ove vrste troškova je najmanje 25 % ukupnog traženog iznosa, a najviši traženi iznos ograničen je iznosom odobrenim za pojedinu kategoriju unutar Programskog područja 1 (po kategorijama: a1 i b1 do 50.000 kn te a2 i b2 do 115.000 kn).
Dakle, prilikom definiranja proračuna, ovisno o kategoriji na koju se prijavljujete možete tražiti najviše 50.000,00 ili 115.000,00 kn te taj iznos u potpunosti možete namijeniti za pokrivanje troškova naknada za rad.

8. Pitanje: Možete li mi objasniti da li pri zaposlenju nove osobe bodove donosi sklapanje ugovora o partnerskoj suradnji/djelu/ ili bodove donose isključivo sklapanja ugovora o radu? Vezano uz sklapanje ugovora i zaposlenje, da li je potrebno uz popunjenu prijavnicu već priložiti dokaz o zaposlenju osobe ili neki oblik garancije da će se zaposlenje dogoditi u slučaju ostvarenja prava na potporu Zaklade, taj nam dio nije posve jasan?

Odgovor: Poticanje zapošljavanja u organizacijama civilnog društva jedan je od ciljeva Zaklade, kao i jedan od kriterija. Pod zapošljavanjem smatramo da se s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto sklopi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. U skladu s navedenim, boduje se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena. Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kao jedan od kriterija koji se boduje prilikom procjene prijave propisan je u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade.
Naknade za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda moguće je isplaćivati i putem drugih tipova ugovora vodeći računa o zakonskim ograničenjima koja se odnose na svaki pojedini tip ugovora. Nije potrebno priložiti dokaz o budućem zaposlenju pri prijavi na Program podrške 2014.

9. Pitanje: Molimo vas da nam ovim putem pojasnite korelaciju između tri pitanja iz prijavnice za Program podrške 2014, PP1, a2). Radi se o pitanjima br. 13., 14. i 15. koje u nastavku kopiram:
13. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u posljednje 3 godine.
14. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala u posljednje 3 godine.
15. Navedite najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala i/ili radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u posljednje 3 godine.
Nejasno nam je naime da li se u pitanju br. 13. treba navesti i radove domaćih i inozemnih umjetnika (budući da se u svojim projektima ne bavimo isključivo hrvatskom umjetničkom scenom). Druga nejasnoća odnosi se na pitanja 14. i 15., jer nam se čini da pitanje br. 15. u sebi obuhvaća pitanje br. 14. (a također obuhvaća dijelom i pitanje br. 13., odnosno onaj dio odgovora na to pitanje koji se tiče domaćih umjetnika). Zbunjuje nas dakle ponavljanje odgovora iz pitanja br. 13. i 14. u pitanju br. 15.

Odgovor: U oglednom primjerku prijavnice koji u .pdf obliku koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Zaklade ili u e-korisničkom profilu navedena su sva tri spomenuta pitanja. Međutim kada budete ispunjavali prijavnicu za Programsko područje 1 kategorije Razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 ili do 115.000 kn u e-sustavu Zaklade ovisno o odgovoru na pitanje br. 6 Prijava se odnosi na produkciju; distribuciju ili produkciju i distribuciju otvorit će Vam se i odgovarajuće pitanje. Dakle, ako se Vaša prijava odnosi samo na produkciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala u posljednje 3 godine, ako se Vaša prijava odnosi samo na distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u posljednje 3 godine, a ako se Vaša prijava odnosi na produkciju i distribuciju otvorit će Vam se pitanje u kojem se traži da navedete najznačajnije radove/djela/projekte jednog ili više domaćih umjetnika koje je vaša organizacija producirala i/ili radove/djela/projekte koje je vaša organizacija distribuirala u posljednje 3 godine.
U sklopu Programa podrške 2014, bespovratna sredstva mogu se dodijeliti za distribuciju i domaćih i inozemnih radova/djela/projekata, dok se podrška za produkciju odnosi na produkciju domaćih umjetnika.

10. Pitanje: Vezano uz prijavu za PP1a1 u nedoumici smo oko dijela proračuna. Projekt koji prijavljujemo usmjeren je na razvoj i problematiziranje produkcije i distribucije radova internet i online umjetnosti. U skladu s navedenim, uz program u fizičkom prostoru jednako važan segment bit će i virtualan prostor. Takav virtualan prostor (galerije) treba financiranje izrade web dizajna, programiranja, hostinga, domene i održavanja. Važno nam je odrediti jesu li navedeni troškovi prihvatljivi kao administrativni troškovi i troškovi dokumentiranja.

Odgovor: Navedeni troškovi su prihvatljivi troškovi u okviru Programskog područja 1. Ovi troškovi se po svojoj prirodi mogu navesti u okviru troškova dokumentiranja ili troškova promocije projekta/programa.

11. Pitanje: Upit se odnosi na PP1: Razvojna podrška za organizacije za kategoriju a1. Spadaju li pod administrativne troškove koji su dozvoljeni u prijavi i troškovi knjigovodstvenih usluga?

Odgovor: Troškovi knjigovodstvenih usluga su prihvatljivi troškovi u okviru Programskog područja 1 i po svojoj prirodi se mogu svrstati u okviru administrativnih i uredskih troškova.

12. Pitanje: Da li je u redu da organizacija koja se prijavljuje za PP1 nema zaposlenih? Da li prema kriteriju bodovanja postoji razlika da li se zapošljava ljude na pola i na puno radno vrijeme? Tko i kako provjerava kapacitete (programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta) organizacije? Koliko godina unatrag financijska provjera zadire?

Odgovor: Poticanje zapošljavanja u organizacijama civilnog društva jedan je od ciljeva Zaklade, kao i jedan od kriterija. Pod zapošljavanjem smatramo da se s osobom zaposlenom na određeno radno mjesto sklopi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu. Nigdje nije propisano da organizacija koja podnosi prijavu mora imati zaposlenu osobu. Dakle, ako prijava zadovoljava sve formalne uvjete koji su propisani u Vodiču za prijavu, Vaša organizacija može podnijeti prijavu na Program podrške 2014.

Kao što je navedeno u prethodnom odgovoru poticanje zapošljavanja u organizacijama civilnog društva jedan je od ciljeva Zaklade te je jedan od kriterija unutar Programskog područja 1. Boduje se zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena, a broj bodova za ovaj kriterij dodjeljuje se na temelju podataka navedenih u prijavnici u poglavlju proračuna Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i sl. od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Dakle, nema razlike između broja bodova koje nosi zapošljavanje na pola radnog vremena i na puno radno vrijeme, ali je uvjet da bi se radno mjesto uopće bodovalo zapošljavanje na najmanje pola radnog vremena. Način na koji se bodovi dodjeljuju propisan je u Vodiču za prijavu za svaku kategoriju unutar Programskog područja 1.

Postupak provjere programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacije provodi se samo prilikom odlučivanja o pružanju višegodišnje podrške putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku za organizacije. Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave u programskom području 1 u kategorijama a2 ili b2, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške, Povjerenstvo predlaže za dodjelu višegodišnje podrške.
Na temelju prijedloga Povjerenstva Stručna služba Zaklade, uz prethodnu najavu i obavijest o tome koju dokumentaciju i za koje razdoblje je potrebno pripremiti, provodi programsko vrednovanje te provjeru organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija koje je Povjerenstvo predložilo za dodjelu višegodišnjih podrški. Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor na temelju procjene kvalitete prijava te na temelju izvještaja Stručne službe Zaklade o provedenom programskom vrednovanju te vrednovanju organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške.

13. Pitanje: Planiramo prijavu u programskom području 1 a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn. U prijavi je tražen podatak o lokaciji izvedbe. Planiramo radi uravnotežene regionalne zastupljenosti distribuciju rada u više mjesta u Hrvatskoj, a koju bi dogovarali ovisno o organizacijskim i tehničkim uvjetima. Da li je nužno da sada upišemo prijedloge mjesta ili da za lokacije izvedbe upišemo primjerice Zagreb (u kojem će se odvijati razvoj projekta) i samo okviran broj lokacija u Hrvatskoj u kojima bi prezentirali projekt. (primjerice Zagreb i deset lokacija u Hrvatskoj po dogovoru).

Odgovor: Lokacije provedbe aktivnosti potrebno je navesti u opisnom dijelu prijavnice u okviru istoimenog pitanja te u pitanju u kojemu se navodi detaljan plan provedbe aktivnosti. Bilo bi dobro da upišete sve lokacije za koje znate da će se na istima provoditi predviđene aktivnosti. Također treba imati na umu da je jedan od kriterija kvalitete u okviru PP1a2 i razrađenost i provedivost plana aktivnosti.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type