Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2

1. Pitanje: Je li u Programskom području 2 u kategoriji umjetničko istraživanje moguće prijaviti istraživanje za umjetnički projekt koji bi trebao biti izložen i prezentiran u prosincu 2014. godine?

Odgovor: Kao što je navedeno na 19. str. Vodiča za prijavu aktivnosti za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva za svako programsko područje ne mogu započeti prije 1. siječnja 2015. godine, a sredstva ne mogu biti dodijeljena za aktivnosti koje su već provedene. U Vodiču za prijavu na str. 8 i na str. 31 navedeno je da bi prijava bila prihvatljiva u Programskom području 2 u kategoriji umjetničko istraživanje provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2015. godini.

2. Pitanje: Planiram prijaviti projekt u kategoriji PP2a/umjetničko istraživanje i moje pitanje je vezano za troškove koji se mogu odobriti. Projekt koji planiram prijaviti uključuje teorijsko istraživanje u Hrvatskoj (za to sam planirala troškove materijala i honorare za sudionike mene kao voditelje projekta i par umjetnika s lokalne scene), te putovanje na dvije istraživačke rezidencije gdje bih se teorijski i praktično bavila istraživanjem tematike (tu bih tražila potporu za putne troškove, dnevnice i osnovni materijal). Istraživanje bi se tek u 2016. godini potencijalno razvilo u projekt, za 2015. planiram samo istraživanje. Nisam sigurna po uvjetima na stranici 17 Vodiča za prijavu je li ovo moguća financijska konstrukcija. Odnosno, je li moguće prijaviti putne troškove putovanja u inozemstvo kao integralni dio istraživanja. Molila bih Vas da me uputite gdje mogu naći detaljnije o mogućim troškovima za kategoriju PP2a.

Odgovor: Na stranici 31 Vodiča za prijavu na Program podrške 2014, a koji je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade “Kultura nova”, propisani su prihvatljivi troškovi unutar Programskog područja 2, a to su:
• naknade za rad umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
• putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana, viza) uz ograničenje za kategoriju c: svako putovanje po jedna osoba
• troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti, opreme, alata i sl.
• troškovi nabave literature, opreme, alata, materijala i sl.
• troškovi dokumentiranja.

3. Pitanje: Planiramo prijaviti projekt unutar Programskog područja PP2, kategorija a: umjetničko istraživanje. Može li se projekt prijaviti iako istraživačica za koju bi Udruga aplicirala nije članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika te dosad nije imala umjetničku karijeru?

Odgovor: U prvoj kategoriji u okviru Programskog područja 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa umjetničko istraživanje mogu provoditi isključivo umjetnici. Dosadašnje iskustvo umjetnika koji će provoditi istraživanje potrebno je opisati u okviru prijavnice. Također se u prijavnici mogu navesti poveznice (linkovi) koji ilustriraju navedeno recentno umjetničko djelovanje i postignuća umjetnika. Uvjet za prijavu unutar ove kategorije nije članstvo u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. Međutim, treba imati na umu, iako je ovdje riječ o jednom segmentu procjene kvalitete prijava, da je jedan od kriterija kvalitete koje procjenjuje stručno tijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava za PP2a kategoriju i recentno umjetničko iskustvo provoditelja umjetničkog istraživanja. Kriteriji kvalitete za svaku kategoriju i pojedino programsko područje popisani su u Vodiču za prijavu.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type